Del

Velkommen til studiestart på Diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi

 

Kære kommende studerende

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Vi glæder os til at møde dig!

Med venlig hilsen
Emilie Hjorth Ceylan
Uddannelsesleder 

Studiestart er mandag d. 2. september kl. 9.00

Adresse: Campus Kalundborg 4, 4400 Kalundborg
(Er du med tog, så stig af ved Kalundborg Øst)

Brush up kursus i matematik (A+B) og kemi i uge 34 (19/8 - 23/8)

Kurset er gratis og kræver ingen tilmelding, du dukker bare op.

Mødested:
Professionshøjskolen Absalon, Campus Kalundborg 4, 4400 Kalundborg. Lokale B0.06.

Brush up kurset i matematik fokuserer på bl.a. algebra, brøker, ligninger, funktioner, vektorer samt sandsynlighed og statistik.  

Brush up kurset i kemi fokuserer på bl.a. mængdeberegninger, kemisk ligevægt, redoxkemi, organisk kemi og syre-basekemi 

Du kan læse mere om kurset her

Introdag 2. september

2. september

Denne dag er der officiel studiestart på diplomingeniøruddannelserne. Det bliver en dag fyldt med nye indtryk, nye mennesker, nye kurser og masser af information; så kom frisk og veludhvilet :-)

Dine tutorer og alle andre på campus vil introducere dig til studiet og de forskellige aktiviteter på campus. 

Vi anbefaler, at du medbringer din computer på den første dag.  

Til det sociale event, som foregår udenfor, vil det være godt at medbringe praktiske sko og tøj. 

Mødested: Professionshøjskolen Absalon, Campus Kalundborg 4, 4400 Kalundborg

 

Program mandag den 2. september

Kl. 09:00-09:15  Officiel velkomst

Kl. 09:15-10:30   Introduktion til studiet og kend dit hold 

Kl. 10:30-12:00   Stjerneløb - find rundt på campus

Kl. 12.00-13:00   Frokost

Kl. 13:00-16:00   Social event

Kl. 16:00-?           Hygge på campus - Absalon giver pizza

Dit skema for den første uge

Mandag 2. september

Kl. 9:00-9:15: Officiel velkomst
Kl. 9:15-10:30: Introduktion til studiet og kend dit hold
Kl. 10:30-12:00: Stjerneløb - find rundt på campus
Kl. 12.00-13:00: Frokost
Kl. 13:00-16:00: Social event
Kl. 16:00-?: Hygge på campus - Absalon giver pizza

Tirsdag 3. september

Kl. 8.15-9.50: Almen og organisk kemi (teori)
Kl. 10.00-11.35: Massebalance
Kl. 12.20-15.40: Almen og organisk kemi (lab)

Onsdag 4. september

Kl. 8.15-9.50: Projekt 1
Kl. 10.00-11.35: Massebalance
Kl. 12.20-15.40: Projekt 1 

Torsdag 5. september

Kl. 12.20-13.55: Almen og organisk kemi (teori)
Kl. 14.05-15.40: Studieaktiviteter

Fredag 6. september

Kl. 8.15-11.35: Almen og organisk kemi (lab)
Kl. 12.20-15.40: Matematik 1

Fredag 6. september

Kl. 09.00-16.00: Socialt event på campus og i Kalundborg by

Studiestartsprøve

Inden vi rigtig går i gang skal du gennemføre en studiestartsprøve, der har til formål er sikre, at du er kommet godt i gang på studiet. Du skal ikke blive nervøs hvis der er nogle formler eller lignende du ikke kan huske - det skal der nok blive tid til at få samlet op på.

Prøven er obligatorisk og hjælper os til at se om du er studieaktiv. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med vores prøveregler og system, så du er fortrolig med dem, når det rigtig gælder.

Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, der bedømmes bestået/ikke-bestået. Du har to forsøg til at bestå studiestartsprøven.

Prøven bliver afholdt senest 14 dage efter studiestart. Bestås studiestartsprøven ikke i 1. forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon afholde en omprøve snarest derefter. Har du ikke bestået studiestartsprøven efter to forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon bringe indskrivningen til ophør.

Tidspunkter og lokaler for studiestartsprøvens 1. og 2. prøveforsøg vil fremgå af skemaerne for de relevante hold.

Studiestartsprøven på diplomingeniøruddannelserne omhandler flg.:

  • Spørgsmål om dig og baggrunden for dit studievalg
  • Spørgsmål om grundlæggende matematik
  • Spørgsmål om grundlæggende kemi (for biotek) eller fysik (for maskintek)

Introduktion til studiet

På biotekstudiet uddannes du til at blive ingeniør på livets fabrik. Bioteknologi handler nemlig om at få levende celler (bakterier, eukaryoter eller svampe ) til at producere eller omdanne stoffer til gavn for mennesker og natur. Produktet kan være f.eks. medicin, mad, tilsætningsstoffer eller energi.

Processen inddeles typisk i tre faser:

Upstream - Fermentering - Downstream

I Upstream-fasen præpareres organismen så den er i stand til at producere det ønskede stof, f.eks. ved at modificere dens DNA

I Fermenteringsfasen giver vi organismen de bedst mulige betingelser for at producere stoffet, bl.a. ved at regulere pH, temperatur og adgang til næringsstoffer og ilt.

I Downstream-fasen forsøger vi via en række processer at isolere produktet ved den koncentration vi ønsker.

Alle kurser på biotekstudiet har en forbindelse til denne grundlæggende proces, nogle mere direkte end andre.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart?

En god bærbar computer med velfungerende internetforbindelse er nødvendig for at kunne studere hos os. Den skal være af nyere dato, så den kan køre Windows 10. Mac, Chromebooks og tablets kan ikke anbefales. Vi har selvfølgelig trådløst Wi-Fi på hele campus. 

Du vil få adgang til relevante softwareprogrammer gennem studiet, herunder f.eks. Office 365 og Python. Inden du bliver fortrolig med disse kan det være en hjælp for dig at have adgang til en lommeregner el. andet, der kan udføre enkle beregninger. Det meste software til brug i undervisningen vil blive stillet frit til rådighed, men enkelte programmer vil du skulle købe selv. 

Derudover vil det være relevant at medbringe blok/papir og noget til at skrive med i hånden. 

På uddannelsen skal du deltage i laboratorie- og værkstedsøvelser inden for forskellige fagområder på alle semestre. På 1. semester drejer det sig om laboratoriearbejde på kurset i Almen og organisk kemi. 

I den forbindelse er det vigtigt, at du har tegnet en privat ulykkesforsikring, der også dækker ved arbejde i laboratorier. 

Det er også vigtigt, at du har en hvid langærmet kittel, som du altid skal have på, når du er i laboratorierne. Du vil få mulighed for at få en kittel hvis du melder dig ind hos IDA (Fagforeningen for ingeniører) eller du kan købe en selv.

Ud over en kittel skal du også altid bære sikkerhedsbriller i laboratorier. Du har selv ansvar for at købe dine egne sikkerhedsbriller. De skal være klare og have et sikkerhedsgodkendt mærke; CE eller EN 166 og de skal have sidebeskyttelse.

Se din litteraturliste for 1. semester

1st semester

Course

Textbook and learning materials 

ISBN

Project 1 Industrial biotechnology

No textbooks, notes will be handed out 

General and organic chemistry

A. Blackman et al.  "Chemistry" 4th ed. 2019, Wiley

 

Periodic Table of the Elements /Grundstoffernes periodesystem, 2020, Polyteknisk Forlag

 

Molecular model building kit (organic chemistry) 

9780730363286


 9788750200666

Mathematics 1

E. Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics 10th ed. 2011 John Wiley And Sons Ltd 

9780470646137

Køber du brugt, så vær opmærksom på, at tidligere udgaver har andet sideantal (og måske indhold) end der opgives i pensumlisten. 

Se  Bogliste for alle semestre her 

Praktik

Du skal i praktik på uddannelsens 6. semester.

Læs mere om praktikken her  

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

  • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
  • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
  • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum 15 dage før din undervisning starter. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Årshjul 2023/24 (Ferie - Praktik - Eksamen)

For information omkring uddannelsens årshjul henviser vi til siden "årets gang" på studienet.
Læs mere her.

Lær dit hold at kende

Meld dig ind i vores discordgruppe, hvor du bl.a kan møde studentervejlederne og dine medstuderende. 

Vi opfordrer dig til at uploade et vellignende billede af dig selv (ansigt og skuldre) på din profil på itslearning.
Find guide til at uploade dit billede her.

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside.

Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Studieadministrationen kan kontaktes på mail: bioteknologi@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart, kan du kontakte vores studievejledning her.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din uddannelsesleder Christian Møller Pedersen cmpe@pha.dk, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studieadministrationen på bioteknologi@pha.dk