Del

Velkommen til studiestart på Socialrådgiveruddannelsen i Slagelse

Kære kommende studerende

Den 1. februar 2024 træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et campus, der vil gøre meget for et godt studieliv og studiemiljø.

Et godt studieliv handler om mere end undervisning, litteratur og prøver. Det handler også om gode fællesskaber, samarbejde og om at have det sjovt. Og det er der masser af mulighed for her på Campus Slagelse - og du kan være med til at præge det.

Vi har nu 3,5 år sammen, hvor vi skal øve og træne, samarbejde og diskutere sammen for at udvikle den faglighed, der kendertegner dygtige socialrådgivere. Vi forventer, du bidrager aktivt ind i alle de forskellige læringselementer, vi har i løbet af uddannelsen.

Så når du lige er landet på din uddannelse og har fået et overblik over semestret – så håber vi, at du skulle få lyst til at bidrage ind i et aktivt studie- og campusliv. Så lover vi til gengæld, at vi vil gøre alt for, at din studietid hos os bliver fantastisk. Og mangler du noget, så sig det højt – vi er mange, der gerne vil lytte og hjælpe.

Igen - et stort velkommen og vi glæder os til at mødes med dig!

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Med venlig hilsen

Uddannelsesleder, Christina Kjellerup Nielsen

Studiestart er torsdag d. 1. februar 2024 kl. 9.00

Adressen er: Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse

Campus Slagelse ligger lige ved stationen og er du i bil er der gratis parkering bag campus.

Program for introdagene

Torsdag den 1. september 2024 (lokale A1.12)

Fra kl. 8.15-9.00: Velkomst (Inkl. vejvisning fra toget og ved indgangen. De studerende bliver budt velkommen af studentervejledere/tutorer, der hjælper dem hen til et lokale med deres hold.

Kl. 9.00: Holdet præsenteres for introprogrammet og de centrale personer for deres studiestart, undervisere + tutorer mv.

Kl. 9.30: Kend dit hold 1: Navnelege mv.

Kl. 10.30: Kend dit hold 2: De studerende præsenteres for målet og ambitionen om, at ”alle studerende skal blive en del af et fællesskab med medstuderende”, og reflekterer gennem en øvelse over deres eget medansvar for det.

Der dannes ”introgrupper” af 4-6 personer, så de studerende får et mindre fællesskab i det større fællesskab

Kl. 11.30: Frokost. Underviser og studerende spiser frokost sammen i lokalet

Kl. 12.10: Intro til uddannelsen 1 - Oplæg ved uddannelsesleder Christina Kjelleup Nielsen

Kl. 13.00: Studiekort og fotografering. Rundvisning på campus

Kl. 15.00: Tak for i dag

Fredag den 2. september 2024 (lokale A1.12)

Kl. 9.00: Introduktion til det at være studerende:

  • Uddannelsens forventninger og gode råd til de studerende skal præsenteres, fx forventninger om studieintensitet.
  • Kort info om studiestartsprøven

Kl. 10.00: Kend dit hold 3: En samarbejdsøvelse/ dybdegående relationsøvelse

Kl. 11.30: Introduktion til Its Learning (ITSL)

Kl. 12.00: Underviser og studerende spiser frokost sammen i lokalet

Kl. 12.30: Velkomst ved Ole Worregaard i Kantinen

KL. 13.00: Intro til foreningsliv

Kl. 15.00: Tak for i dag

Mandag den 5. september 2024 (lokale A1.12)

Kl. 8.30: Intro til uddannelsen 2: Gennemføre praksisnær undervisning

KL. 9.00: Besøg af HF VUC Klar

Kl. 9.45: Intro til uddannelsen 3: Semesteransvarlig introducerer til semestret mv.

Kl. 10.35 -13.10: Undervisningsgang 1.04 med Julie Johansen (2 lektioner + frokost). Se mere på ITSL

Underviser og studerende spiser frokost sammen i lokalet

Kl. 13.10: Overblik over informationskilder og kontaktmuligheder (intro til studienet, frontdisk, studievejledning, helpdisk, bibliotek mv.)

Kl. 13.30: Kend dit hold 4: En mere dybdegående relationsøvelse

Kl. 15.00: Evaluering af introdagene

Kl. 15.30: Tak for i dag

Dit skema for uge 6

Tirsdag den 6. februar 2024

Kl. 8.30 -10.55: Uvg. 1.01 Julie Johansen – Lokale A1.12 (se mere på ITSL) 

KL.11.50-12.35: Uvg. 2.04 - Lokale A1.12 (se mere på ITSL)

Onsdag den 7. februar 2024

Hjemmedag – forberedelse/selvstudie

Torsdag den 8.februar 2024

Kl. 8.30-10.00: Studiestartsprøve (Obligatorisk) – Lokale B1.10

Kl. 10.00-12.00: Karrieredag. 

På karrieredagene får uddannelsen besøg af praksis, der er repræsenteret fra mange forskellige sektorer og afdelinger. Du får du stor mulighed for gode faglige dialoger med praksis og får nye perspektiver på den hverdag og de opgaver, du skal være en del af som færdig socialrådgiver. Du kan læse mere om dagen i invitationen her.

Og på studienet her: https://www2.phabsalon.dk/studienet/nyhed/moed-din-maaske-fremtidige-arbejdsplads-paa-karrieredagen-d-6-8-februar/ 

Du kan tilmelde dig via QR-kode i invitationen, men det er også et arrangement, der er i skemaet, så I går der hen under alle omstændigheder.

Kl. 12.40-14.20: Uvg. 1.02 – besøg af FTFA (A-kasse)

Fredag den 9. februar 2024

Hjemmedag – forberedelse/selvstudie

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven har til formål at give dig en god start på uddannelsen.

Prøven består af spørgsmål, der omhandler studiet, campus, studieliv og vores digitale platforme. Du skal ikke forberede dig, men blot møde op fysisk og besvare prøvens spørgsmål. Prøven finder sted den 8. februar 2024. Dette vil også fremgå af dit skema for ugen. Husk at medbringe computer.

Studiestartsprøven på socialrådgiveruddannelsen er altså ikke en faglig prøve, og du vil bestå ved at gennemføre prøven. 

Fremmøder du ikke og besvare prøvens spørgsmål, tilmeldes du automatisk en omprøve, hvor du også skal fremmøde fysisk og besvare prøven. Undlader du fortsat at møde op og besvare prøven, bliver du udmeldt af socialrådgiveruddannelsen.

Introduktion til studiet

Socialrådgiveruddannelsen tager 3½ år, og giver dig et teoretisk og et praktisk grundlag for at arbejde med mennesker, der har problemer uanset alder.

I løbet af uddannelsen får du redskaber til at identificere, beskrive, analysere, vurdere, evaluere og handle i forhold til livsbetingelser og sociale problemer på individ-, gruppe- organisations- og samfundsniveau. Du vil få viden om og indsigt i de berørte målgruppers og miljøers situation, og du vil opnå forandrings- og handlekompetence inden for socialrådgivning, såvel i offentlig som privat regi.

På socialrådgiveruddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og menneskelige baggrunde.

Undervisningen optræder i mange forskellige former og med forskellige holdstørrelser. Der er både casebaseret undervisning, forelæsninger, øvelser, selvstudier, praktik og projektarbejde. I projektarbejdet lægges der vægt på samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder og projektarbejdet indebærer feltarbejde med kontakt til brugere og praksisfelt.

Uddannelsen består af 7 semestre, hvor 4. semester er uddannelsespraktik. Du kan læse om uddannelsens opbygning og indhold på de enkelte semestre på vores studienet her

Mød dine undervisere

Her kan du læse om dine primære undervisere på 1. semester. Billeder kan ses nederst på siden.

Stefan Isholm Strøjr Stefan er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har derudover efterfølgende opnået autorisation. Stefan har siden 2019 været ansat i Absalon som underviser med den største passion for psykologien i socialt arbejde, hvilket han håber at kunne inspirere dig med. Stefan underviser på hele grunduddannelsen. I sin undervisning vil du bl.a. opleve Stefan perspektivere til sin praksiserfaring, med tidligere ansættelser som psykolog i PPR samt konsulent i erhvervslivet. Stefan kan ikke vente med at nørde psykologi sammen med dig og dine medstuderende.

Julie Johansen vil sammen med de andre dygtige kollegaer være en af dine undervisere på 1. semester, på socialrådgiveruddannelsen. Julie har en grunduddannelse som professionsbachelor i socialt arbejde, med overbygninger inden for udsatte børn og unge. Julie vil igennem undervisningen koble teorien og sine 17 år praksiserfaring, med et væld af anekdoter, faglige diskussioner samt øvelser, og forhåbentlig smitte dig med sin begejstring for faget. Julie ser frem til at møde dig, og glæder sig til at uddanne dig i det vigtige og livsbekræftende socialfaglige arbejde.

Erik Asp Poulsen er uddannet jurist og har været ansat i Absalon i 6 år og underviser på socialrådgiver-uddannelsens 3 udbud. Derudover har Erik erfaring som sagsbehandler, leder og borgerrådgiver inden for forskellige offentlige forvaltninger. Du vil møde Erik som underviser i retlige regulering.

Udover Stefan, Julie og Erik vil du også møde Katherine Stone, der er moderator og vil hjælpe dig med og i studiegruppearbejdet.

 

 

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone: Det er fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed.

Litteratur ved studiestart

Du finder den samlede litteraturliste for 1. semester på Its-learning senest 14 dage før studiestart.

Inden studiestart skal du dog have erhvervet dig følgende bog:

  • Anne Katrine Rask, Ib Ravn, Lisbet Rask & Morten Birk Hansen: Studiegrupper -Samarbejde og facilitering. Gyldendals forlag, nyeste udgave.

Litteraturlisten vil du kunne finde i dit Its-learning rum, hvor det også vil fremgå, hvilken litteratur, der tages udgangspunkt i på de enkelte undervisningsgange. Nogle bøger vil du skulle bruge mindre uddrag af, mens der vil være andre bøger, der skal bruges mere.

Der er ikke pensum på uddannelsen kun anbefalinger til litteratur, der læses til hver gang. Kan den samme viden findes i anden litteratur, står det dig frit for at læse det andre steder. Dog forventes det, at du har sat dig ind i stoffet til hver undervisningsgang.

Anskaffelse af litteratur:

Vi vil anbefale dig et abonnement på www.studybox.dk – hvor de fleste studiebøger vil kunne findes. Dette koster 199 kr. om måneden, og her vil du altid kunne finde de nyeste udgaver af bøgerne.

Vil du gerne købe fysiske bøger, kan lokale boghandlere skaffe de fleste bøger, men har dem ikke nødvendigvis hjemme. Hvis du har svært ved at finde de bøger, vi skal bruge, så har boghandlen ”Academic Books” dem alle.

Det er en god idé at undersøge, om du kan få studierabat, når du køber dine bøger.

Brugte bøger er også en mulighed. Der er forskellige apps og grupper for dette på internettet. Undersøg dog, hvis du finder en anden udgave end angivet, hvor stor forskel der er.

Du kan også låne bøger på vores bibliotek. Her kan de også vejlede dig om muligheden for at kopiere dele af bøgerne. Du kan også læse om deling af litteratur på studiet og regler for kopiering her: https://osderelskerviden.dk/ og her: https://osderelskerviden.dk/kopiering-studieboeger-maa-jeg

Praktik

Du skal først i praktik på 4. semester. Du bliver i god tid inden praktik start orienteret grundigt om, hvad du skal foretage dig i relation til praktikken. Det er uddannelsesstedet, der på bagrund af studerendes ønsker, tildeler praktikpladser. Du skal altså ikke selv finde en praktikplads. Praktikpladserne ligger i Region Sjælland.

Du kan læse meget mere om praktikken på studienettet: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/praktik/ 

Its-learning, studiemail og skema

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”Its-learning”. 

Nærmere intro til Its-learning sker i løbet af introdagene. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her

Mailkorrespondance

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra hotmail eller andre private mailadresser svarer vi ikke på.

Årshjul 2024 (Ferie - Praktik - Prøver)

I løbet af introdagene introducerer vi dig til uddannelsens opbygning.

Vi har undervisning og prøver i forårssemestret fra uge 5-26 og i efterårssemestret fra uge 35-4.

Der er ikke ferie eller undervisningsfri i uge i uge 42/43 eller i uge 7/8

Socialrådgiveruddannelsen planlægger ikke undervisning på følgende dage:

  • Dagene mellem jul og nytår
  • Mandag - onsdag før påske. 
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Uge 27 – 34, hvor der er sommerferie

Du kan derfor arbejde med dit studiegruppearbejde, forberedelse eller projektopgaver på ovenstående dage.

Din prøve på 1.semester består af en skriftlig opgave. Du kan læse om prøver og afleveringsdatoer på studienet https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/proever/. Her vil du også finde prøvebestemmelserne for de enkelte prøver. Prøveoversigterne for foråret 2024 vil bliver offentliggjort i januar 2024.

Du kan endvidere se ramme- og holdoversigter for socialrådgiveruddannelsen på https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/rammeplanholdlister/, hvor der gives et visuelt overblik. Ramme- og holdplaner for foråret 2024 vil blive offentliggjort i januar 2024.

Praktikken er placeret på 4.semester, hvorfor du ikke har praktik i studieåret 2024.

Dit 2.semester starter i uge 35 2024 – du vil kunne se de konkrete datoer 14 dage før undervisningen starter.

Lær dit hold at kende

Der er blevet oprettet en facebookgruppe til dit hold. Gruppen kan du anmode om adgang til via QR-koden til venstre eller via https://www.facebook.com/groups/1328656854688116/

Her vil der være mulighed for at gå i dialog med dem, du skal gå på hold med på socialrådgiveruddannelsen i Slagelse, hvis de melder sig ind.

Gruppen hedder OSV24. O står for Socialrådgiveruddannelsen, S står for Slagelse og V står for vinter. 24 står for år 2024.

på socialrådgiveruddannelsen arbejder vi meget i studiegrupper. Du kan læse om hvordan vi arbejder med studiegrupper her. https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/studiegrupper/

 

 

Profilbillede i itslearning – upload og se dine medstuderende

Vi vil bede dig uploade et vellignende billede af dig selv (dit ansigt og skuldre) på din profil på itslearning. Læs hvordan her. Det fremgår også af guiden, hvordan du kan finde profilbilleder på dine medstuderende. Vi bruger billederne til at lære dig at kende, og det er en del af vores fokus på det gode studiemiljø, fordi det hjælper os som undervisere med at kunne huske dit navn.

Lær dit campus og din studieby at kende

Her kan du blive klogere på din uddannelse, dit Campus og din studieby

Facebookgruppe for alle Socialrådgiver-studerende i Slagelse: https://www.facebook.com/groups/1239542413247898/

Du kan læse om sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) her

Studenterrådet (SR) består af studerende og arbejder for at forbedre de studerendes forhold på Professionshøjskolen Absalons uddannelsessteder. Du kan blive klogere på dit lokale SR for Campus Slagelse på deres facebookside her og læse mere om SR generelt her 

Vakkelvognen er Campus Slagelses fredagscafe. Du kan besøge deres Facebookside her, og se hvilken type arrangementer, de står for, og hvad du kan se frem til.

Studieby Slagelse afholder forskellige arrangementer for studerende i forbindelse med studiestart:

Læs velkomstbrev fra Slagelse Studieby her

Læs mere om Slagelse Studieby: Studiebyen Slagelse

 

 

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Studieadministrationen kan kontaktes på Mail: socialraadgiver@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart,  kan du kontakte vores studievejledning her.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. februar

Er du tilbudt studieplads via efteroptag efter 1. februar, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig