Del

Studievejledning

Vejledning omkring dit studie

Studievejledningen er til for dig. Hos os kan du drøfte spørgsmål, tanker, muligheder og bekymringer i forbindelse med dit studie- uanset om, det handler om fysiske, psykiske eller sociale emner. Kort sagt alt det, der påvirker dig, dit studie og din læring undervejs. Det kan foregå på individuelt, på telefon, Zoom, mail eller som en gruppevejledning.

Studievejledningen tilbyder også forskellige workshops hvert semester, f.eks.: "Et studieliv i balance" og "Mindfulness".

Derudover tilbyder Studenterrådgivningen (SRG) en lang række workshops om f.eks. eksamensmestring, perfektionisme, stress mm. Studievejlederne har tavshedspligt.

Se mere info om workshops i højre side.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du lider af en dokumenteret funktionsnedsættelse som betyder, at du har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, har du mulighed for at søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Læs mere her

Det gode studieliv

Her finder du god råd om:

 • trivsel,
 • ensomhed,
 • stress,
 • perfektionisme og
 • overspringshandlinger.

Se mere her

Studievaner og studieteknik

Her kan du læse mere om:

 • studievaner og planlægning
 • overspringshandlinger og skriveblokering
 • læsning
 • notater

Se mere her

Studiegrupper

Gode råd til studiegrupper. 

Du vil undervejs i dit studie arbejde i studiegrupper. Studievejledningen har samlet en række gode råd til at arbejde i studiegruppe: Opstart af studiegruppe, forventningsafstemning, evaluering undervejs mm. 

Se mere her

Rådgivning og vejledning udenfor Absalon

Her kan du se mere om de tilbud der er for Absalons studerende. Her er alt fra gratis psykolog- og advokathjælp, til organisationer hvor man kan henvende sig, hvis man føler sig ensom.

Se mere her

Studenterrådgivningen - SRG

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologfaglig hjælp til studerende på videregående uddannelser. Du kan få hjælp hos Studenterrådgivningen, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. Studenterrådgivningen er en landsdækkende institution, der hjælper studerende til trivsel i studielivet. De kan hjælpe dig, hvis du fx oplever eksamensangst eller andre former for angst, oplever mange bekymringer, koncentrationsbesvær, tristhed el. ensomhed, ligesom de kan hjælpe dig, hvis du har symptomer på stress eller lignende psykiske udfordringer. Til en individuel samtale med en rådgiver har du mulighed for at tale om dét, som udfordrer netop dit studieliv og din trivsel. Samtalen er gratis og fortrolig. Afhængig af dit behov er der mulighed for én eller flere samtaler. Samtalen kan foregå både fysisk og online.

Læs mere her.

 

 

Karriere og videreuddannelse

Som uddannet professionsbachelor har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse på et universitet. Du har også mulighed for at tage en diplomuddannelse eller en masteruddannelse, disse to kræver man har arbejdet i 2 år samt der er en kursusudgift.

Læs mere her

Workshops

Et studieliv i balance

Et studieliv i balance - inspiration og værktøjer.

Denne workshop er for dig der:

 • mangler overblik
 • føler dig presset
 • har mange overspringshandlinger
 • studere for meget - eller for lidt

Som studerende er du din egen arbejdsgiver og du skal selv skabe gode rammer og vaner for dit studieliv. Et studieliv, hvor du trives og skaber en god balance mellem studie, fritid og dine forskellige aktiviteter.

Få inspiration og konkrete værktøjer til at:

 • Planlægge og prioritere mellem dine studier og andre aktiviteter
 • Indsigt i, hvad der giver dig energi eller kan presse dig
 • Få styr på dine overspringshandlinger

Vi veksler mellem oplæg og konkrete øvelser. du får mulighed for dialog og sparring med dine medstuderende.

Tid og sted

Kalundborg torsdag den 20. april kl. 14:30-16:30

Slagelse Aflyst - for få tilmeldte

Online torsdag den 27. april kl. 15:30-17:30

Link til workshop

 

Vi glæder os til at se dig!

Hilsen studievejledningen

Studieteknik - inspiration og strategier

Deltag i Studievejledningen workshop om studieteknik.

Denne workshop er for dig der:

 • Er overvældet af stor læsemængde
 • Savner viden om forskellige læsestrategier
 • Har svært ved at tage notater
 • Ønsker en mere effektiv læring

At udvikle dine studieteknikker kan øge din læring og højne dit udbytte af dit studie.

I workshoppen præsenteres du for:

 • Læsningens forskellige faser
 • Udvalgte læsestrategier
 • Gode råd til notatteknik

Vi veksler mellem oplæg og konkrete øvelser.

Du får mulighed for dialog og sparring med dine medstuderende.

Tid og sted

Kalundborg torsdag den 20. april kl. 14:30-16:30

Vordingborg tirsdag den 14. marts kl. 14:40-14:00 (lokale VorD5)

Næstved tirsdag den 21. marts kl. 14.00-16.00 (lokale NæsA016)

Online
Torsdag den 30. marts kl. 15.30-17.30

(Du skal være logget på Absalons systemer for at tilgå link)

Tilmeld dig her

Link til workshop

 

Vi glæder os til at se dig!

Hilsen Studievejledningen

Mindfulness - som en vej til lettere læring

Kom og oplev, hvordan mindfulness kan fremme din trivsel. 

På Absalon tilbyder vi et online mindfulness forløb for dig

Hver gang vil der være:

 • guidede mindfulness øvelser/meditationer
 • korte oplæg
 • konkrete forslag til, hvordan du kan bruge mindfulness i din hverdag som studerende.      

Tid og sted
Online
Onsdage den 15., 22., og 29. marts
kl. 16.45 – 18.15

Link kommer

Eksamen, angst, stress og perfektionisme. Afvikles løbende

Kom til studievejledningens eksamensworkshop!

I foråret tilbyder studievejledningen workshop om at gå til eksamen på de fleste af Absalons campus. Alle er velkomne også selvom workshoppen ikke afholdes på dit campus.

Kalundborg - Engelsk: 4. maj kl. 15:00-17:00, lokale B1.01

Slagelse: 8. maj kl. 14:00-16:00, lokale A2.11

Kalundborg - Dansk: 11. maj kl. 15:00-17:00, lokale B1.01

Næstved: 15. maj kl. 14:30-16:30, lokale NæsA016

Vordingborg 25. maj kl. 15:00-17:00, lokale A105

Nykøbing 13. juni kl. 14:15-16:00, lokale A1

 

Studenterrådgivningens workshop
På Studenterrådgivningens workshops kan du lære at håndtere din angst for eksamen eller blive klogere på stress eller perfektionisme.

Alle workshops er gratis og foregår på dansk. Det eneste, det kræver er, at du tilmelder dig på forhånd.

Læs mere her

Studiehåndbog

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ Ø Å