Del

Studievejledning

Vejledning omkring dit studie

Studievejledningen er til for dig. Hos os kan du drøfte spørgsmål, tanker, muligheder og bekymringer i forbindelse med dit studie- uanset om, det handler om fysiske, psykiske eller sociale emner. Kort sagt alt det, der påvirker dig, dit studie og din læring undervejs. Det kan foregå på individuelt, på telefon, Zoom, mail eller som en gruppevejledning.

Studievejledningen tilbyder også forskellige workshops hvert semester, f.eks.: "Et studieliv i balance" og "Mindfulness".

Derudover tilbyder Studenterrådgivningen (SRG) en lang række workshops om f.eks. eksamensmestring, perfektionisme, stress mm. Studievejlederne har tavshedspligt.

Se mere info om workshops i højre side.

Studievejledningen træffes via:

 • Mail: studievejleder@pha.dk
 • Tlf: 7248 1020 tirsdag og torsdag kl 11-15
 • Åben vejledning på campus - se åbningstid på campussiden
 • At booke en individuel samtale med din studievejleder 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du lider af en dokumenteret funktionsnedsættelse som betyder, at du har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, har du mulighed for at søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Læs mere her

Det gode studieliv

Her finder du god råd om:

 • trivsel,
 • ensomhed,
 • stress,
 • perfektionisme og
 • overspringshandlinger.

Se mere her

Studievaner og studieteknik

Her kan du læse mere om:

 • studievaner og planlægning
 • overspringshandlinger og skriveblokering
 • læsning
 • notater

Se mere her

Studiegrupper

Gode råd til studiegrupper. 

Du vil undervejs i dit studie arbejde i studiegrupper. Studievejledningen har samlet en række gode råd til at arbejde i studiegruppe: Opstart af studiegruppe, forventningsafstemning, evaluering undervejs mm. 

Se mere her

Rådgivning og vejledning udenfor Absalon

Her kan du se mere om de tilbud der er for Absalons studerende. Her er alt fra gratis psykolog- og advokathjælp, til organisationer hvor man kan henvende sig, hvis man føler sig ensom.

Se mere her

Studenterrådgivningen - SRG

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologfaglig hjælp til studerende på videregående uddannelser. Du kan få hjælp hos Studenterrådgivningen, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. Studenterrådgivningen er en landsdækkende institution, der hjælper studerende til trivsel i studielivet. De kan hjælpe dig, hvis du fx oplever eksamensangst eller andre former for angst, oplever mange bekymringer, koncentrationsbesvær, tristhed el. ensomhed, ligesom de kan hjælpe dig, hvis du har symptomer på stress eller lignende psykiske udfordringer. Til en individuel samtale med en rådgiver har du mulighed for at tale om dét, som udfordrer netop dit studieliv og din trivsel. Samtalen er gratis og fortrolig. Afhængig af dit behov er der mulighed for én eller flere samtaler. Samtalen kan foregå både fysisk og online.

Læs mere her.

 

 

Karriere og videreuddannelse

Som uddannet professionsbachelor har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse på et universitet. Du har også mulighed for at tage en diplomuddannelse eller en masteruddannelse, disse to kræver man har arbejdet i 2 år samt der er en kursusudgift.

Læs mere her

Workshops

Et studieliv i balance

Et studieliv i balance - inspiration og værktøjer.

Denne workshop er for dig der:

 • mangler overblik
 • føler dig presset
 • har mange overspringshandlinger
 • studere for meget - eller for lidt

Få inspiration og konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere mellem dit studie og andre aktiviteter

Tid og sted

Campus Roskilde
Onsdag d. 9/11
kl. 14.30-16.00 i lokale A2.01

Online
Torsdag d. 17/11
kl. 15.00-17.00:

Vi glæder os til at se dig!

Studieteknik - inspiration og strategier

Denne workshop er fx for dig der:

 • Er overvældet af stor læsemængde
 • Savner viden om forskellige læsestrategier
 • Har svært ved at tage notater
 • Ønsker en mere effektiv læring

At udvikle dine studieteknikker kan øge din læring og højne dit udbytte af dit studie.

I workshoppen præsenteres du for:

 • Læsningens forskellige faser
 • Udvalgte læsestrategier
 • Gode råd til notatteknik

Tid og sted

Campus Roskilde (åben for alle studerende i Absalon)
Mandag d. 14/11 kl. 14.30-16.00 i lokale A2.01

Online
Tirsdag d. 22/11 kl. 15.00-17.00

Mindfulness - som en vej til lettere læring

Kom og oplev, hvordan mindfulness kan fremme din trivsel. 

På Absalon tilbyder vi et on-line mindfulness forløb for dig

Hver gang vil der være:

 • guidede mindfulness øvelser/meditationer
 • korte oplæg
 • konkrete forslag til, hvordan du kan bruge mindfulness i din hverdag som studerende.      

Tid og sted
Online
Onsdage d.23/11; 30/11; 7/12
kl 16.45 – 18.15

 

 

Eksamen, angst, stress og perfektionisme. Afvikles løbende

På Studenterrådgivningens workshops kan du lære at håndtere din angst for eksamen eller blive klogere på stress eller perfektionisme.

Alle workshops er gratis og foregår på dansk. Det eneste, det kræver er, at du tilmelder dig på forhånd.

Læs mere her

Studiehåndbog

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ Ø Å