Del

Studievejledning

Vejledning omkring dit studie

Studievejledningen er til for dig. Hos os kan du drøfte spørgsmål, tanker, muligheder og bekymringer i forbindelse med dit studie- uanset om, det handler om fysiske, psykiske eller sociale emner. Kort sagt alt det, der påvirker dig, dit studie og din læring undervejs. Det kan foregå på individuelt, på telefon, Zoom, mail eller som en gruppevejledning.

Studievejledningen tilbyder også forskellige workshops hvert semester, f.eks.: "Et studieliv i balance" og "Mindfulness".

Derudover tilbyder Studenterrådgivningen (SRG) en lang række workshops om f.eks. eksamensmestring, perfektionisme, stress mm. Studievejlederne har tavshedspligt.

Se mere info om workshops i rullemenuen nedenfor.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du lider af en dokumenteret funktionsnedsættelse som betyder, at du har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, har du mulighed for at søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Læs mere her

Det gode studieliv

Her finder du god råd om:

 • trivsel,
 • ensomhed,
 • stress,
 • perfektionisme og
 • overspringshandlinger.

Se mere her

Studievaner og studieteknik

Her kan du læse mere om:

 • studievaner og planlægning
 • overspringshandlinger og skriveblokering
 • læsning
 • notater

Se mere her

Studiegrupper

Gode råd til studiegrupper. 

Du vil undervejs i dit studie arbejde i studiegrupper. Studievejledningen har samlet en række gode råd til at arbejde i studiegruppe: Opstart af studiegruppe, forventningsafstemning, evaluering undervejs mm. 

Se mere her

Rådgivning og vejledning udenfor Absalon

Her kan du se mere om de tilbud der er for Absalons studerende. Her er alt fra gratis psykolog- og advokathjælp, til organisationer hvor man kan henvende sig, hvis man føler sig ensom.

Se mere her

Studenterrådgivningen - SRG

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologfaglig hjælp til studerende på videregående uddannelser. Du kan få hjælp hos Studenterrådgivningen, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. Studenterrådgivningen er en landsdækkende institution, der hjælper studerende til trivsel i studielivet. De kan hjælpe dig, hvis du fx oplever eksamensangst eller andre former for angst, oplever mange bekymringer, koncentrationsbesvær, tristhed el. ensomhed, ligesom de kan hjælpe dig, hvis du har symptomer på stress eller lignende psykiske udfordringer. Til en individuel samtale med en rådgiver har du mulighed for at tale om dét, som udfordrer netop dit studieliv og din trivsel. Samtalen er gratis og fortrolig. Afhængig af dit behov er der mulighed for én eller flere samtaler. Samtalen kan foregå både fysisk og online.

Læs mere her.

 

 

Karriere og videreuddannelse

Som uddannet professionsbachelor har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse på et universitet. Du har også mulighed for at tage en diplomuddannelse eller en masteruddannelse, disse to kræver man har arbejdet i 2 år samt der er en kursusudgift.

Læs mere her

Workshop: Et studieliv i balance - inspiration og værktøj

Som studerende er du din egen arbejdsgiver – hvor du har ansvar for at skabe gode rammer og vaner for netop DIT studeliv. Et studieliv hvor du trives og skaber en god balance mellem studie, fritid og andre aktiviteter.

Denne workshop er til dig, som ønsker:

 • Mere struktur og overblik
 • Finde en balance mellem studie og fritid
 • Få mere overskud i hverdagen

Du vil få en masse gode redskaber og inspiration til at planlægge og prioritere din tid mellem pensum, sociale aktiviteter og dine forskellige aktiviteter. Du vil modtage redskaber, som kan hjælpe dig med at identificere ting, som giver dig energi eller ting, som udfordrer dig. Sidst, kan denne workshop give dig værktøjer som hjælper med at få styr på alle overspringshandlingerne.

Workshoppen: Et studieliv i balance vil blive afholdt online over to omgange.

 • Online d. 2. november kl. 13.30-15.30
 • Online d. 9. november kl. 9:00-11:00 

Du kan tilmelde dig workshoppen på dette link:

Tilmelding til studieliv i balance

Workshop: Studieteknik - inspiration og strategier

Denne workshop er fx for dig der:

 • Er overvældet af stor læsemængde
 • Savner viden om forskellige læsestrategier
 • Har svært ved at tage notater
 • Ønsker en mere effektiv læring

At udvikle dine studieteknikker kan øge din

læring og højne dit udbytte af dit studie.

I workshoppen præsenteres du for:

 • Læsningens forskellige faser
 • Udvalgte læsestrategier
 • Gode råd til notatteknik

Vi veksler mellem oplæg og konkrete øvelser.

Du får mulighed for dialog og sparring med dine medstuderende. 

Workshoppen udbydes online og over to omgange

 • 11. oktober kl. 9.30-11.15
 • 25. oktober kl. 15.15-17

Du kan tilmelde dig workshoppen via dette link:

Tilmelding til studieteknik

Workshop: Eksamensstrategier

 • Oplever du udfordringer med at gå til eksamen?
 • Har du oplevet, at klappen er gået ned, og du er gået i sort?
 • Eller er du nervøs i flere uger, ja måske endda måneder, før eksamen? 

Så kom med til Studievejledningens workshop om eksamensstrategier.

Her vil du få mulighed for at arbejde med, hvordan du bedst kan overkomme det, der blokerer for, at du får en god oplevelse med at gå til eksamen. Du vil få lejlighed til at udveksle erfaringer med andre studerende, og du vil ikke mindst få konkrete redskaber, som kan forbedre din eksamensperiode.

Workshoppen afholdes online og over to omgange

 • Online d. 6. december kl. 15:30-17:30
 • Online d. 7. december kl. 9:20-11:20

Du kan tilmelde dig workshoppen her:

Tilmelding til eksamensstrategier

Workshop: Mindfulness som vej til lettere læring

Kom og oplev, hvordan mindfulness kan fremme din studietrivsel, så du lettere kan håndtere de udfordringer, som studielivet kan byde på og fokusere på din læring.

Forskning viser at når man øver mindfulness, styrkes koncentrationen, hukommelse og immunforsvaret. Samtidig med at den sociale kompetence og evnen til at være tilstede i nuet med fuld opmærksomhed øges og stress og angst mindskes.

Tidligere deltagere udtaler:

 • "Givende sessioner med god effekt på mit sind, ro og mit overblik over studiet"
 • "Skønt at der er evidens for denne form for læring"
 • "Jeg har fået en mere positiv tilgang til mit studie og liv"
 • "Giver mig evnen til at parkere uønskede tanker"
 • "Tænk at der er et gratis tilbud i studievejledningen til os alle i Absalon - det er fantastisk"
 • "Mindfulness hjælper mig i denne eksamensperiode med at holde fokus og sådan at det hele ikke bliver for overvældende"

Mindfulness er en metode, som du som studerende kan få gavn af i mange situationer:

Du kan blive opmærksom på dine tankemønstre og følelser, og derved blive bedre til at forholde dig til dem nysgerrigt undersøgende og accepterende. Du bliver bedre til at mærke, hvordan du har det her og nu - uden at dømme og analysere.

Du kan blive bedre til at finde ro og skærpe koncentrationen. Det kan du får brug for i mange situationer som studerende bl.a. i forbindelse med planlægning af dine studier, i din daglige forberedelse, til prøver og eksamen, i studiegrupper mm.

På Absalon udbyder vi et online mindfulness forløb for dig som studerende i efterårs-semestret. Hver gang vil der være:

 • Guidede mindfulness øvelser/meditationer
 • Korte oplæg
 • Konkrete forslag til, hvordan du kan bruge mindfulness i ind hverdag, som studerende

Undervisere er lektor Dorte Tovgaard og studievejledere Liselotte Paaske Nielsen og Alexander Bruggisser.

Workshoppen løber over 3 dage fra kl. 16.45-18.00

 • Tirsdag den 28/11: Hvad er mindfulness og hvordan kan du bruge metoden som studerende. Åndedrættet som anker
 • Mandag den 4/12: Uhensigtsmæssige tankemønstre/de mange tanker
 • Torsdag den 14/12: Håndtering af svære følelser gennem mindfulness og mindful kommunikation - i studiegrupper. Kærlig venlighed

Vil du være med?

tilmeld dig via dette link - du er velkommen alle tre gange, to gange eller blot en enkelt gang:

Tilmelding til Mindfulness

 

 

Kontakt studievejledningen

Du kan kontakte studievejledningen ved at


Du er også meget velkommen til at møde op til åben vejledning på dit campus.

Se åbningstiderne for åben vejledning her:

Studiehåndbog

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ Ø Å