Del

Informationssikkerhed er vigtig for Absalon

Professionshøjskolen Absalon beskytter sin information efter gældende EU persondataforordning (GDPR). Det vil sige at Absalon sikrer personoplysninger om sine medarbejdere og studerende. 

Som medarbejder og studerende på Absalon skal du udvise omhu, når du arbejder med personoplysninger. Du skal sikre at personoplysninger, der indgår i dit arbejde, er begrænsede til de personer, der retmæssigt må benytte sig af dem. Du skal desuden sikre at personoplysningerne er korrekte og opdaterede.

Absalons IT-systemer og applikationer understøtter allerede en sikker behandling af personoplysninger. Du skal dog sikre dig at du følger de retningslinjer, som Absalon har for brugen af IT-udstyr. Læs mere om Sikkerhed på IT-udstyr.

Hvad er informationssikkerhed?

Informationssikkerhed beskriver organisatoriske foranstaltninger omkring sikring af information i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

I arbejdet indgår blandt andet organisering af sikkerhedsarbejdet, påvirkning af adfærd, processer for behandling af data inklusiv persondata (GDPR), styring af leverandører samt tekniske sikringsforanstaltninger.

Kilde: DKCert