Del

Sikkerhed på IT-udstyr

Når du bruger Professionshøjskolen Absalons udstyr eller dit private udstyr til at behandle Absalons data, så er der bestemte regler og krav, som skal følges for at sikre Absalons datasikkerhed og integritet. 

Antivirus
Læs mere om brug af antivirus.
Opdatering af software
Læs mere om hvorfor det er vigtigt at du altid sørger for at opdatere dine enheder og programmer.
Beskyttelse af it-udstyr
Her kan du finde mere om hvordan du bedst muligt kan sikre dit it-udstyr, herunder også mobile enheder.
Backup af dine data
Her kan du læse mere om backup, bl.a. hvorfor det er så vigtigt og hvilke muligheder du har.
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger

Efter endt brug af udstyr

Hvis du har fået udleveret udstyr af Professionshøjskolen Absalon, så har du ansvaret for, at det kommer tilbage til Digital efter endt brug. 

Indlevering af brugte datamedier skal overdrages til den lokale afdeling af Facility Service eller Digital, der derefter sørger for at sende medierne til destruktion.

Transport af fysiske medier

Forsendelse af fysiske medier bør undgås. Såfremt det er nødvendigt med fysisk fremsendelse, skal det ske i samarbejde med Digital.