Del

Beskyttelse af dit IT-udstyr

Udstyr som du får udleveret i forbindelse med dit virke på Professionshøjskolen Absalon, er ejet af Absalon. Dette gælder både computere, tablets, telefoner og lignende.

Som medarbejder hos Professionshøjskolen Absalon er du ansvarlig for at udvise fornuftig opførsel med det udstyr du bruger til dit arbejdet, og sikre at persondata ikke er tilgængeligt for uvedkommende. Dette betyder at du har ansvar for at bl.a. din computer bliver opbevaret på sikker vis. Dette gælder også efter arbejdstidens ophør, uanset om de efterlades på arbejdspladsen eller tages med hjem.
Det er tilladt for medarbejdere og studerende at anvende eget udstyr, så længe der udvises fornuftig adfærd for at sikre beskyttelse af informationer (se bunden). Dog så må fortrolige data aldrig opbevares eller behandles på privat udstyr.
Såfremt der opstår tvivl, så kontakt Digital, der vil være behjælpelige med råd og vejledning.

Mobiltelefoner, tablets og computere som ejes af Absalon, er underlagt et krav om brug af passwordbeskyttelse og Absalon forholder sig retten til at slette alt information (foretage remote wipe) i tilfælde af bortkommet eller tyveri af udstyr.
Ved brug af udstyr som ejes af Absalon, gælder følgende regler, så vidt det er muligt på udstyret:

  • slå skærmlås til når arbejdsplads forlades.
  • ikke lagre private informationer på fællesdrev.
  • ikke installerer programmer der ikke er licens til.
  • ikke deaktiverer antivirus.
  • Så vidt som muligt, ikke anvende udstyr til private formål.

For mobilt udstyr som f.eks. telefoner, usb-drives, tablets, bærbare o.l. må der kun opbevares fortrolige data midlertidigt. De fortrolige data skal rykkes til et af de sikrede netværksdrev når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem på mobilt udstyr.

Som et alternativ til at opbevare person- og fortrolige data, har alle medarbejdere også mulighed for at bruge Citrix. Citrix er et system som gør det muligt at komme på Absalons netværk når du ikke befinder dig på en af vores lokationer. På Citrix er der adgang til netværksdrev og forskellige systemer. 
Hvis du har en bærbar som du har fået udleveret af Absalon, så er Citrix allerede installeret. Bruger du derimod din egen enhed, så skal du først installere et plugin, før du kan få adgang. Du kan finde vejledninger til installation og brug af Citrix på IT-vejledninger.
Af sikkerhedsmæssige årsager, så har alle ansatte en begrænset adgang til Citrix fra start af. Hvis du har brug for yderligere muligheder i Citrix, så skal du skrive til helpdesk@pha.dk.

Hvis du behandler personoplysninger på privat udstyr

Hvis du som medarbejder, studerende eller andet, behandler personoplysninger på dit private udstyr, så skal følgende krav opfyldes:

  • Udstyret skal være forsynet med opdateret antivirusprogram
  • Udstyret skal være forsynet med password-beskyttelse
  • Udstyret må ikke være tilgængeligt for andre.

Du kan læse mere om behandling og opbevaring af personoplysninger her.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger