Del

Backup af data

Hvorfor skal jeg tage sikkerhedskopi?

En mistet laptop, et vildfarent museklik eller en usb-nøgle der ryger ud af lommen - på et øjeblik kan dine vigtige data være forsvundet for evigt.
Om det er de sidste mange måneders arbejde eller din digtsamling er underordnet - hvis du har data der er vigtige for dig eller Professionshøjskolen Absalon, bør du regelmæssigt lave en sikkerhedskopi, så du ikke mister dem. Som medarbejder har du faktisk pligt til at sikre dig, at dine arbejdsdata er sikkerhedskopieret.

Forskellen mellem backup og arkivering

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem backup og arkivering. Som udgangspunkt foretager DIGITAL en backup af data, ikke en arkivering.
Hvis du anvender Absalons netværksdrev, kan du selv genskabe filer eller tidligere versioner af filer i op til 30 dage. Der gemmes adskillige versioner af hver fil, så det er også muligt at genskabe en tidligere version af en fil, hvis man har behov for det.
Hvis der er behov for det, kan DIGITAL i de fleste situationer, desuden være behjælpelig med at gendanne filer, eller versioner af filer i op til 30 dage generelt, forudsat af at de ikke ligger i en Cloud.
Hvis der går længere end 30 dage, er filerne tabt, og kan ikke længere genskabes.
Hvis du har behov for at have arkivering, dvs. langtidsopbevaring af ikke aktive data, skal du lave en aftale med DIGITAL herom (fx som et krav ift. EU-projekter).

Hvad gør DIGITAL og hvad skal du selv gøre?

Som studerende eller medarbejder er det dit ansvar, at der er en sikkerhedskopi af de data, som er relevante for dit studie eller dit arbejde på Absalon. Udgangspunktet er sund fornuft - og en overvejelse af hvor mange data der er "råd" til at miste bør være en rettesnor for, hvor ofte du laver en sikkerhedskopi.
Du bør anbringe dine data på Absalons netværksdrev, da disse automatisk er omfattet af backup. Anbringes data andre steder, bør der løbende laves en kopi på Absalons netværksdrev.
Der er selvfølgelig situationer, hvor data ikke umiddelbart kan lagres på de sikrede servere (fx data som indsamles i felten eller mens beregninger pågår), men man bør som medarbejder eller studerende ved Absalon sikre sig at denne type data sikkerhedskopieres så snart det er muligt. Det anbefales at bruge alternative muligheder til backup, fx en ekstern harddisk, eller en USB-stik.
Har du et specielt behov - fx meget store datamængder - hjælper DIGITAL gerne med at finde en passende løsning.

Må jeg bruge DropBox, uBackup, UbuntuOne, MemoPal, SkyDrive eller lignende?

Vær opmærksom på at tjenester som fx Dropbox, OneDrive m.fl. ikke bør anvendes til backup af Absalons data. For det første kan Absalon ikke få adgang til data, hvis der opstår et behov for det, og for det andet er der typisk ingen garantier fra sådanne tjenester omkring sikkerheden. En kopi af sine data på fx Dropbox er heller ikke tilstrækkelig mod såkaldt "Ransomware", som er et stykke skadelig kode, der krypterer ens filer, og forlanger betaling for at få dem tilbage. Endelig er det ulovligt at opbevare fx personhenførbare data på sådanne tjenester, så de egner sig heller ikke til alle typer af data.

Hvad kan jeg gøre med store mængder data?

Hvis du har meget store datasæt, eller nogle specielle behov som ikke umiddelbart passer ind i den løsning som du allerede har, så kontakt DIGITAL med henblik på at finde en løsning.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger

Data på netværksdrev

En backup af sine data kan være forskellen mellem succes og fiasko. Hardwarefejl, nedbrud, virusangreb m.v. medfører ofte tab af data, og sådanne hændelser indtræffer oftere end man måske tror.
Husk dog på, at netværksdrev er forbeholdt Absalons data, så selv om det er rart også at have backup af ens private data - fx billeder, hører det ikke hjemme på Absalons drev. Her må man i stedet benytte andre løsninger.

Hardwarefejl og backup

Kilde: DKCert