Del

Anmeldelse af brud på informationsdatasikkerheden

Professionshøjskolen Absalon har stort fokus på persondatasikkerhed og informationssikkerhed. I sjældne tilfælde kan der alligevel ske brud på sikkerheden. Hvis sådanne brud sker, er det vigtigt, at vi hører fra dig, så vi har mulighed for at rette op på eventuelle misforståelser. Samtidigt får vi mulighed for at rette op på forholdene ved at lære af netop din henvendelse.

Du har mulighed for at lave din anmeldelse anonymt, dvs. der er ikke krav om, at du udfylder hverken navn, mail eller tlf. nr. Hvis du anmelder et sikkerhedsbrud anonymt, får du ikke en kvittering for, at Professionshøjskolen Absalon har modtaget din anmeldelse. Samtidig skal du være opmærksom på, at manglende kontaktoplysninger i yderste konsekvens kan betyde, at din anmeldelse ikke medfører ændringer, hvis Absalon vurderer, at der ikke er tilstrækkelige oplysninger i anmeldelsen til, at sagen kan forfølges.

Anmeldelse af brud på informationsdatasikkerheden

Felter markeret med skal udfyldes

Har du registreret eller observeret en potentiel sikkerhedshændelse hos Professionshøjskolen Absalon, så må du meget gerne gøre os opmærksomme på bruddet.

Hvilken type af databrud har du observeret?
Beskriv hvordan du opdagede bruddet/hændelsen
Beskriv hvornår du opdagede bruddet/hændelsen.
 Hvor mange personer mener du hændelsen har berørt?
Hvilke konsekvenser mener du hændelsen har haft?
Har du en formodning om, hvad der udløst hændelsen, og i så fald hvad?
I tilfælde af ”Brud på fortrolighed”, har du kendskab hvilke kategorier af persondata, der er blevet lækket?
Ved du hvilke kategorier af personer, der er blevet lækket data omkring?
Har det været muligt at identificere personer i databruddet?

Vi vil meget gerne have mulighed for at kontakte dig, hvis vi får brug for yderligere oplysninger. Dette er dog frivilligt, og dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

Dit navn
Din E-mail
Dit telefonnummer
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger