Del

Særligt for studerende

GDPR for studerende

Hvornår gælder GDPR for mig som studerende?

Når du arbejder med persondata, der er nødvendige for at løse dit arbejde som studerende (f.eks. Absalons studieholdlister og indsamling af data til en studieopgave). 
NB: Gælder ikke private persondata.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal sikre de registreredes rettigheder, pseudonymisere/anonymisere personhenførbare data, og sikre data imod utilsigtet fremmed adgang.

Hvordan gør jeg det?

Du skal følge Absalons sikkerhedsregler, herunder gemme dine data på sikre datamedier. 

Passwords og pinkoder

Passwords og pinkoder er personlige og må ikke udleveres til andre – heller ikke til IT-afdelingen.

Hvis du har mistanke til at andre har fået kendskab til et af dine passwords har du pligt til at anmelde det til Helpdesk.

Passwords skal være sikre og nemme at huske. 

Se hvordan du laver et sikkert password, som er nemt at huske, samt andre gode råd på Absalons hjemmeside om informationssikkerhed.

Ejerskab af studiedata

Indholdet på studerendes netværksdrev betragtes som udgangspunkt som den studerendes private ejendom, medmindre vedkommende også er ansat på Absalon.

Du er dermed ansvarlig for behandling af dine egne data på dit eget IT-udstyr.

Backup af dine data er dit eget ansvar, og således ikke en service, som Absalon stiller til rådighed.

Sikker opbevaring af video, billeder og lyd

Medier.pha.dk er Absalons medieportal hvor du sikkert kan gemme alle dine arbejdsmæssige videoer, billeder og lydoptagelser. Her kan du gemme medier med persondata sikkert og forsvarligt. Du bestemmer hvem du deler dine filer med og de er sikkert opbevaret på sikre servere i Danmark.

Læs mere om hvordan du bruger Absalons Medieportal: klik her.

Optagelse af lyd, film og billede i forbindelse med undervisning, prøver, vejledning

Jf. gældende adfærdsregler for studerende må studerende ikke optage lyd, film og billeder i forbindelse med undervisning, prøver, vejledning og tilsvarende samtaler. Dette gælder på alle Absalons områder samt på praktik- og kliniksteder. 

Studerende må gerne lave private optagelser i det offentlige rum i en “uformel hverdagssituation” - f.eks. privat snak i en studiegruppe eller private stemningsoptagelser ud over et stort areal, hvor stemning frem for personer er i fokus. Disse private optagelserne må kun anvendes til privat brug.
Bemærk at undervisning, prøver, vejledning og tilsvarende samtaler ikke defineres som uformelle hverdagssituationer.

Særlige regler for undervisere
I helt særlige tilfælde kan underviseren vurdere, at studerende må optage elementer i undervisningen. Videooptagelser af undervisning skal i så fald alene ses som et supplement til undervisningen, og ikke som et alternativ til fysisk fremmøde, og gøres alene tilgængelig via Absalons digitale medieplatforme.

Læs mere om særlige tilfælde, hvor undervisere må optage undervisning

Cloudtjenester og sociale medier

Mange anvender i dag Box, Dropbox, Google Drive, SkyDrive eller lignende tjenester til opbevaring af filer.

De fleste af disse tjenester fungerer godt, men der er som regel ingen garantier for, at data kan genskabes efter et evt. nedbrud.

Sørg derfor for, at have en kopi af vigtige data (fx dit speciale) et andet sted.

Internetadgang

Absalons internetforbindelse kan frit benyttes til studiemæssige formål.

Det er også tilladt at bruge forbindelsen til private formål, så længe anvendelsen ikke har kommerciel karakter.

Det er ikke tilladt at bruge forbindelsen til at downloade musik, film eller andet materiale, som er beskyttet af ophavsret, uden tilladelse fra de pågældende rettighedshavere.

Absalon Digital foretager jævnligt stikprøver for at forebygge misbrug.

E-mail konto

Absalon stiller en e-mail-konto til rådighed for alle studerende. Denne konto bruges til modtagelse af officielle meddelelser fra Absalon til dig, og du har derfor pligt til jævnligt at efterse, om der ligger beskeder til dig.

Kontoen er primært beregnet til studiemæssig brug, men kan anvendes til private formål, så længe disse ikke har kommerciel karakter og ikke kan virke skadelige på Absalons omdømme.

Brug af privat udstyr

Privat udstyr eller offentlige tjenester, som fx DropBox, må ikke benyttes til opbevaring eller behandling af informationer og data, der af Absalon er klassificeret som fortrolige eller følsomme. Det gælder også i forbindelse med opgaveløsning og lignende.

Bortset fra ovenstående er det tilladt at anvende privat udstyr på Absalons netværk, så længe det ikke forstyrrer den arbejdsrelaterede brug og ikke har karakter af kommerciel anvendelse.

Inden du tilslutter din maskine til Absalons netværk, skal du sikre dig, at din maskines operativsystem, programmer og antivirus software er helt opdaterede.

Tilkobling af udstyr

Det er ikke tilladt at koble udstyr, som servere, netværksharddiske, printere eller lignende, på Absalons netværk uden forudgående tilladelse fra Absalon Digital.

Det er heller ikke tilladt at installere netværksudstyr, som fx trådløse access points uden tilladelse fra Absalon Digital.

Lås din computer

Når du forlader en PC, er det vigtigt, at den er låst. Hvis ikke du låser din computer, vil det være muligt for alle at misbruge din konto eller at slette vigtige filer som opgaver og lignende.

Vær opmærksom på at Absalon er et offentligt sted, hvor alle for det meste kan færdes frit. Overvej risikoen for tyveri inden du efterlader dit udstyr ubevogtet.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger

Hvis det går galt

Vi har alle et fælles ansvar for informationssikkerhed ved Absalon.

Hvis du opdager et brud på sikkerheden, bør du straks indrapportere det til Absalon Digitals Helpdesk.

Har du eventuelle spørgsmål til informationssikkerhed, så skriv til gdpr@pha.dk.

Cloudtjenester

Kilde: DKCert