Del

Persondatasikkerhed

Hvordan defineres ”persondata”?

Enhver form for information om en identificerbar personen (direkte eller indirekte) gennem fx helbredsoplysninger, fingeraftryk, alkoholmisbrug, oplysninger om straffeovertrædelser, telefonnummer, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, CPR-nummer, navn, e-mail, IP-adresse, billeder, TV-overvågning, CV, oplysninger om økonomi etc.

Læs mere under Typer af personoplysninger.

Hvad forstås ved en ”persondatabehandling”?

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overdragelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Læs mere under Behandling og opbevaring af personoplysninger

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger

Hvis persondata var en bil ...