Del

Registreredes rettigheder

Databeskyttelsesforordningen indeholder regler, som giver den enkelte registrerede, dvs. den person, der bliver behandlet oplysninger om, en række rettigheder over for dem, som behandler oplysninger om den pågældende.

Reglerne har til formål at styrke den enkelte persons retsstilling, bl.a. ved at skabe åbenhed omkring behandling af oplysninger og ved at give registrerede personer adgang til at gøre indsigelse over for nærmere bestemte former for behandling af oplysninger.

De vigtigste rettigheder er:

  • Artikel 13 og 14: Retten til at modtage oplysninger om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).
  • Artikel 15: Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).
  • Artikel 16: Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
  • Artikel 17: Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
  • Artikel 18: Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. 
  • Artikel 20: Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet). 
  • Artikel 21: Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering. 

Kilde: Datatilsynet

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger