Del

Hvem har GDPR ansvar

Professionshøjskolen Absalons øverste ledelse er ansvar for overholdelse af databeskyttelsesloven (GDPR) i forbindelse med behandling af persondata i Absalon.

Rektor har besluttet at opgaven løftes af organisationens eksisterende ledelseshieraki.

Direktionen

Direktørerne i direktionen har fokus på behandling af persondata for egne arbejdsområder. 

Professionshøjskoledirektøren har således fokus på behandling af persondata i fællesfunktionerne i Absalon, mens uddannelsesdirektørerne har fokus på behandling af persondata på uddannelserne.

Chefgruppen

De enkelte chefer (såvel funktioncheferne samt centercheferne) har fokus på de konkrete arbejdsprocesser, hvori persondata behandles.

Ledere og medarbejdere

Ledere og medarbejdere skal overholde gældende sikkerhedspolitikker og regler, der sikrer, at persondata behandles i henhold til gældende databeskyttelsesregler og GDPR-forordning.

DPO (databeskyttelsesrådgiver)

Databeskyttelsesrådgiverens rådgiver og  vejleder Absalons ledelse samt overvåger at de databeskyttelsesretlige regler overholdes. Derudover er DPO'en Absalons kontaktperson til Datatilsynet, hvad angår persondataanliggender (læs mere om DPO'ens arbejde).

ISU (Informationssikkerhedsudvalget)

Informationssikkerhedsudvalget repræsenterer Absalons organisation og varetager problemstillinger og udfordringer vedr. Absalons informationssikkerhed (læs mere om ISU).

DPC (Databeskyttelseskoordinator)

Databeskyttelseskoordinatoren rådgiver og vejleder Absalons organisation omkring informationssikkerhed i henhold til gældende ISO-regler (læs mere om DPC'ens arbejde).

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger