Del

Persondata i forskning

Professionshøjskolen Absalon er underlagt Datatilsynets udstukne regler om “Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder”.

Indsamlede personoplysninger i videnskabelig øjemed må KUN bruges til forskning eller statistik, og formidlet i en anonymiseret form, hvorved det ikke er muligt for udenforstående at identificere enkeltpersoner - fx ved at man udelader personnummer, navn eller adresse på de personer, der videregives oplysninger om.

Bemærk, at »CPR-nummeret ikke betragtes som en følsom personoplysning, men er en oplysning, der nyder en høj beskyttelse i Persondataloven, og som man skal have sikkerhedsforanstaltninger omkring. Når CPR-nummeret ikke bliver betragtet som en følsom oplysning, så hænger det sammen med, at det ikke bliver nævnt i de paragraffer i persondataloven, som omhandler følsomme personoplysninger. Eksempelvis etnisk baggrund eller seksuelle forhold.« (kilde: Datatilsynet).

Datatilsynet har godkendt, at Absalon i forskningsøjemed behandler følgende personfølsomme oplysninger:

 • Racemæssig eller etnisk baggrund
 • Religiøs overbevisning
 • Filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.
 • Seksuelle forhold
 • Strafbare forhold
 • Foreningsmæssige forhold
 • Væsentlige sociale problemer
 • Andre oplysninger af ren privat karakter
 • Visse fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om økonomiske forhold.

Såfremt nye undersøgelser skal inkludere forhold, der ligger uden for ovenstående ramme, skal Digital kontaktes af den ansvarlige chef og sammen foretage en elektronisk ændring af den aktuelt registrerede anmeldelse.

Digital har det overordnede ansvar for at overholde Datatilsynets regler for brug af persondata i videnskabelig og statistisk øjemed, men deler medansvar til den konkrete undersøgelsesansvarlige.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger