Del

Klassifikation af data

Niveau 0: Offentlige data

Informationer som er til rådighed for offentligheden, og hvor offenliggørelse ikke gør skade på Absalon. Eksempelvis studiebeskrivelser, nyhedsartikler og medarbejder-stamoplysninger (navn, stillingsbetegnelse, tlf.nr.). Der er derfor ingen krav til mærkning, adgang, opbevaring og forsendelse i forbindelse med dokumenter, mails og hjemmesider med offentlige informationer.

Niveau 1: Interne data

Informationer som kun brugere med et arbejdsbetinget behov må og kan få adgang til, og hvor et brud på fortroligheden kan få en lav skadesvirkning for Absalon, privatpersoner eller samarbejdspartner(e). Eksempelvis aftaler, budgetter, referater, undervisningsmateriale samt personoplysninger i forbindelse med ansættelse og studie. 

Niveau 2: Fortrolige data

Informationer som kun brugere med et arbejdsbetinget behov må og kan få adgang til, og hvor et brud på fortroligheden kan få en middel skadesvirkning for Absalon, privatpersoner eller samarbejdspartner(e). Eksempelvis forskning og medarbejderes private personoplysninger.

Niveau 3: Følsomme data

Informationer som kun brugere med et arbejdsbetinget behov må og kan få adgang til, og hvor et brud på fortroligheden kan få en høj skadesvirkning for Absalon, privatpersoner eller samarbejdspartner(e). Eksempelvis administration og forskning der involverer følsomme personoplysninger. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger

Baggrund

Klassifikation af data er et centralt punkt for informationssikkerheden på Professionshøjskolen Absalon. Hvis ikke vi klassificerer vores data, og behandler data i henhold til deres klassifikation, risikerer vi fx, at personoplysninger bliver kompromitteret, eller at patentansøgning må trækkes tilbage.
Det er derfor vigtigt, at vi som både studerende og medarbejdere er opmærksomme på, hvilke data det er vi behandler.

Dataklassifikation

Kilde: DKCert