Del

Absalons støtte til studiegrupper i vanskeligheder

Indimellem vil der være studiegrupper, der har brug for hjælp til at løse vanskeligheder i gruppen. Vi ved, at der kan være kort vej fra uenighed og skænderier til et decideret problematisk samarbejde, eller frafald på uddannelsen. Derfor er det i alles interesse, at Absalon hjælper med at håndtere, og støtte systematisk og professionelt.

Alle studiegrupper, som har deltaget i undervisningen i studiegruppepraksis tilbydes støtte til at sikre professionel samarbejdspraksis i studiegruppen indenfor en på forhånd kendt og fastlagt ramme

  • Studiegrupper tilbydes op til to samtaler. Den første samtale er der afsat 1 time til. En mulig anden samtale aftales mellem studiegruppe og de relevante fagpersoner. Typisk går der 2-3 uger mellem de to møder.
  • Det er en fagperson med kompetencer til at støtte studiegrupper i vanskeligheder, der leder samtalerne.  Samtalerne forløber ud fra fastlagte og kendte rammer. Alle kender på forhånd spillereglerne for mødet, som giver tryghed og frigiver energi til at finde frem til en samarbejdspraksis, som alle kan se sig selv i. 
  • Studiegrupperne kan booke tid til hjælp efter behov og/eller aftale et forløb med en moderator via deres   underviser.
  • Moderator vil efter, eller i løbet af samtalerne, tage stilling til om en studiegruppe kan fortsætte, og/eller om der er studerende, som ikke er parate til at være i gruppen. Moderatoren bruger bl.a. de udtrykte minimumsforventninger til deltagelse i studiegrupper og samarbejdsaftalen, som redskaber til at vurdere om en gruppe skal brydes op.

Book en samtale med jeres moderator
Studiegruppen kan book tid til hjælp og samtale via linket i højremenuen her på siden. Alle medlemmer i en studiegruppe, deltager så vidt muligt i samtalerne om gruppens vanskeligheder.

Studiegruppen kan lærer af vanskelighederne
Det er vigtigt, at alle i studiegruppen lærer noget af samarbejdsproblemerne og eventuelle brud. Det er læring, som giver jer erfaringer i jeres fagprofessionelle færdigheder. Det er ikke et mål, at antallet af brud af studiegrupper undgås og holdes nede, men at der kan opstå en læring i vanskelighederne.