Del

SU

Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der går på en uddannelse.

SU-loven giver dig mulighed for:

  • Et stipendium (det vi kalder ”SU”),
  • et eventuelt SU-lån 
  • et fribeløb, som giver dig mulighed for at tjene penge, uden at du skal tilbagebetale SU-stipendier og evt. SU-lån.

Stipendiet er et tilskud og skal normalt ikke betales tilbage. Lånene skal betales tilbage, når du er færdig med uddannelsen. 

Hvordan søger du SU?

Du søger om SU og ændrer dine SU-forhold elektronisk på minsu.dk med dit NEM-ID

Såvel SU-stipendier som SU-lån bliver forud udbetalt i månedlige rater den sidste bankdag i måneden. SU-støtteåret følger kalenderåret. 

Du har mulighed for at få særlig støtte i nogle forskellige situationer, mens du er under uddannelse. Du kan for eksempel få særlig støtte, hvis du er forælder, eller hvis du har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Se mere på su.dk

SU i udlandet

Alle studerende, der modtager SU, skal give besked til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, hvis de tager på udlandsophold.

Du giver besked ved at gå ind på su.dk og vælge ”MinSU”. Skriv perioden for dit udlandsophold i funktionen ”Oplys særlige bopælsforhold” under ”Ret din SU”.

Hvis du er hjemmeboende, ændres din SU til udeboende i perioden.

Når du har ændret oplysninger i ”MinSU”, skal du give din SU-vejleder på uddannelsen besked via din studiemail. Af sikkerhedshensyn svarer vi kun på mails sendt fra @edu.pha.dk.  

Pædagogstuderende i udlandspraktik?

Du har mulighed for at søge om 3 eller 6 ekstra SU-klip afhængigt af længden på dit udlandsophold. Du finder ansøgningsblanketten nederst på siden.

Du kan læse mere om SU ved studieophold her.

Bliver dit udlandsophold aflyst?

Så husk at give din su-vejleder besked. Det sker nemlig ikke automatisk.

Log på

Transport

Ungdomskort:

Ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Læs mere om ungdomskort her 

Kilometerpenge:

Kilometerpenge er en støtte til transport mellem bopæl og uddannelsessted, når du ikke har mulighed for at benytte offentlig transport eller hvis turen med det offentlige forlænger din rejsetid væsentligt.

Læs mere om kilometerpenge her 

SU for diplomingeniørstuderende i ulønnet praktik

Hvis du skal i ulønnet praktik, har du mulighed for at søge 5 ekstra SU-klip. Du finder ansøgningsblanketten nederst på siden.

Ansøgningsblanket til ekstra SU-klip i forbindelse med ulønnet praktik eller udlandsophold

Du finder ansøgningsblanketten til ekstra SU-klip her. Husk at have dit Absalon-login klar, hvis du ikke allerede er logget på Absalons systemer.