Del

Velkommen til studiestart på Socialrådgiver uddannelsen i Roskilde

Kære kommende studerende

Den 1. september træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et campus, der vil gøre meget for et godt studieliv og studiemiljø.

Et godt studieliv handler om mere end undervisning, litteratur og prøver. Det handler også om gode fællesskaber, samarbejde og om at have det sjovt. Og det er der masser af mulighed for her på Campus Roskilde - og du kan være med til at præge det.

Vi har nu 3,5 år sammen, hvor vi skal øve og træne, samarbejde og diskutere sammen for at udvikle den faglighed, der kendertegner dygtige socialrådgivere. Vi forventer, du bidrager aktivt ind i alle de forskellige læringselementer, vi har i løbet af uddannelsen.

Så når du lige er landet på din uddannelse og har fået et overblik over semestret – så håber vi, at du skulle få lyst til at bidrage ind i et aktivt studie- og campusliv. Så lover vi til gengæld, at vi vil gøre alt for, at din studietid hos os bliver fantastisk. Og mangler du noget, så sig det højt – vi er mange, der gerne vil lytte og hjælpe.

Igen - et stort velkommen og vi glæder os til at mødes med dig!

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Med venlig hilsen

Anna Jin Rolfgaard, Uddannelsesleder.


Studiestart er fredag d. 1. september kl. 9.00

Adressen er: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Vi samles i fællesområdet indenfor hovedindgangen ved skiltet ’Socialrådgiver’

Program for studiestart

Fredag 1. september

Kl. 9.00-9.45: Velkommen på socialrådgiveruddannelsen (lokale A0.63 - Auditorium). Hold A og B sammen.

Du bliver taget imod af vores studentervejledere, som vil guide dig op til lokalet. Studentervejlederne står med en socialrådgiver t-shirt ved indgang A, nede ved de gule trapper. Herefter vil du møde Uddannelsesleder Anna Rolfgaard, der vil give en kort velkomsthilsen. Senere bliver du introduceret til underviserne og slutvis til studentervejlederne.

kl. 10.00-13.00: Foto, frokost og øvelser i studiegruppen (lokale A0.63 - Auditorium). Hold A og B sammen.

Du skal have taget et billede til studiekort. Find din studiemail (se evt. optagelsesbrevet). Hver studiegruppe vil blive guidet ned til fotomaskinen. Ved fotomaskinen er der en studentervejleder, som hjælper Jer med at tage et billede til Jeres studiekort.

  • Studiegruppe 1-4 skal ned til maskinen kl. 10:00-11:00 (gr. 1 og 2 til maskine A og gr. 3-4 til maskine B)
  • Studiegruppe 5-8 skal ned til maskinen kl. 11:00-12:00 (gr. 5 og 6 til maskine A og gr. 7-8 til maskine B)
  • Studiegruppe 9-11 skal ned til maskinen kl. 12.00-12.45 (gr. 9 og 10 til maskine A og gr. 11 til maskine B)

Når der ikke tages billeder skal studiegrupperne arbejde med forskellige øvelser, der vil blive præsenteret på dagen.

Alle skal have spist frokost i det tidsrum, hvor I ikke er nede at få taget billeder.

I vil blive guidet af studentervejlederne hele tiden.

Kl. 13.00-13.10: I deles op på hold. Hold A skal være i lokale A0.63 (Auditorium) og Hold B i lokale B1.06

Kl.13.10-13.25: Pause

Kl. 13.25-14.15: Navnelege (opdelt på hold)

Kl. 14.15-14.30: Oprettelse af Facebookside (opdelt på hold)

Kl. 14.30-15.00: Spørgsmål, evaluering og tak for i dag (opdelt på hold)

Mandag 4. september

Kl. 9.00-9.45: Tour de Campus (Fælles - Lokale B0.09/0.10)

kl. 9.45 -10.00: Pause

kl. 10.00-10.50: Rollespil (Fælles - Lokale B0.09/0.10 )

Studentervejlederne og underviser i socialt arbejde udfærdiger et rollespil, hvor du får indsigt i, hvordan en samtale kan se ud mellem en borger, borgerens pårørende og en socialrådgiver.

Kl. 10.50-11.40: Møde medarbejderne fra Facility Service og Kantinen (Lokale A0.63) - Studentervejlederne viser vej

Kl. 11.55-12.35: Frokost (Hold A i lokale A1.06 og Hold B i lokale B1.26/1.27)

Kl. 12.20-13.00: Slangeleg v. studentervejledere (Hold A i lokale A1.06 og Hold B i lokale B1.26/1.27)

Kl. 13.00-13.15: Pause

Kl. 13.15-14.00: Faglig opgave og eftermiddagskage (Hold A i lokale A1.06 og Hold B i lokale B1.26/1.27)

Du skal sidde sammen med din studiegruppe og diskutere, reflektere og gå dialog omkring de spørgsmål, I får udleveret.

Kl. 14.00-14.30: Spørgsmål, evaluering og tak for i dag (Hold A i lokale A1.06 og Hold B i lokale B1.26/1.27)

Tirsdag 5. september

HUSK COMPUTER

KL. 9.00-9.45: Introduktion til Its-learning (ITSL), Studienet og Timeedit (Hold A i lokale A1.44 og Hold B i lokale A1.06)

Kl. 9.45-10.00: Pause

10.00-10.50: Linjelegen v. studentervejlederne (Hold A i lokale A1.44 og Hold B i lokale A1.06)

Kl. 10.50-11.05: Pause

Kl.11.05-11.55: Casearbejde (Hold A i lokale A1.44 og Hold B i lokale A1.06)

I skal sidde i studiegrupperne får udleveret en case I skal arbejde med. I får udleveret nogle spørgsmål til casen og herefter samler vi op i plenum.

Kl. 11.55-12.35: Frokost

Kl. 12.35-13.15: Information om praktik (Fælles i lokale A0.63 - Auditorium)

I får besøg af semesteransvarlig på 4 semester og studerende, som har været i praktik. I vil få diverse informationer om forløbet på 4. semester og de muligheder I har som kommende socialrådgiverpraktikant og samtidig få en studerendes oplevelser omkring at være ude i praksis i et helt semester.

Kl. 13.15-13.45: Spørgsmål, evaluering og tak for i dag (Fælles i lokale A0.63 - Auditorium)

 

 

Dit skema for uge 36

Dit skema kan du altid se på Its-learning (ITSL) og i Timeedit. Dette vil du få mere information om i introdagene. Du kan også se en beskrivelse af de enkelte undervisningsgange på ITSL samt information om den anbefalede litteratur. Dit holds rum i ITSL vil være parat senest 14 dage før studiestart.

Skema for uge 36 (efter studiestartsprogram):

Onsdag den 6. september:

Kl. 11.00-12.35: Uvg. 1.01 v. Bulut Kilic, Lokale A1.06 (Hold A)

Kl. 12.40-14.20: Uvg. 1.02 v. Erik Asp Poulsen, Lokale A1.06 (Hold A)

Hold B har ikke undervisning den 6. september.

Torsdag den 7. september:

Kl. 12.00-14.20: Uvg. 1.01 v. Bulut Kilic, Lokale A1.44 (Hold B)

Kl. 14.20-16.00: Uvg. 1.02 v. Erik Asp Poulsen, Lokale A1.44 (Hold B)

Hold A har ikke undervisning den 7. september.

Fredag den 8. september:

Kl. 8.30-10.55: Uvg. 1.05 v. Bulut Kilic, Lokale A0.63 - Auditorium (Fælles undervisning for Hold A og Hold B)

Kl. 11.50-14.20: Uvg. 1.07 v. Bulut Kilic, Lokale A0.63 - Auditorium (Fælles undervisning for Hold A og Hold B)

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven har til formål at give dig en god start på uddannelsen.

Prøven består af spørgsmål, der omhandler studiet, campus, studieliv og vores digitale platforme. Du skal ikke forberede dig, men blot møde op fysisk og besvare prøvens spørgsmål. Prøven finder sted på campus torsdag den 7/9-23. Dette vil også fremgå af dit skema for ugen. Husk at medbringe computer.

Studiestartsprøven på socialrådgiveruddannelsen er altså ikke en faglig prøve, og du vil bestå ved at gennemføre prøven. 

Fremmøder du ikke og besvare prøvens spørgsmål, tilmeldes du automatisk en omprøve, hvor du også skal fremmøde fysisk og besvare prøvens spørgsmål. Undlader du fortsat at møde op og besvare prøven, bliver du udmeldt af socialrådgiveruddannelsen.

Introduktion til studiet

Socialrådgiveruddannelsen tager 3½ år, og giver dig et teoretisk og et praktisk grundlag for at arbejde med mennesker, der har problemer uanset alder.

I løbet af uddannelsen får du redskaber til at identificere, beskrive, analysere, vurdere, evaluere og handle i forhold til livsbetingelser og sociale problemer på individ-, gruppe- organisations- og samfundsniveau. Du vil få viden om og indsigt i de berørte målgruppers og miljøers situation, og du vil opnå forandrings- og handlekompetence inden for socialrådgivning, såvel i offentlig som privat regi.

På socialrådgiveruddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og menneskelige baggrunde.

Undervisningen optræder i mange forskellige former og med forskellige holdstørrelser. Der er både casebaseret undervisning, forelæsninger, øvelser, selvstudier, praktik og projektarbejde. I projektarbejdet lægges der vægt på samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder og projektarbejdet indebærer feltarbejde med kontakt til brugere og praksisfelt.

Uddannelsen består af 7 semestre, hvor 4. semester er uddannelsespraktik. Du kan læse om uddannelsens opbygning og indhold på de enkelte semestre på vores studienet her

Mød dine undervisere

Her kan du læse om dine primære undervisere på 1. semester. Billeder kan ses nederst på siden.

Bulut Kilic er uddannet socialrådgiver og har taget en kandidat i socialt arbejde. Bulut har været ansat på Absalon i 2½ år og har erfaring som socialrådgiver, fagkoordinator og teamleder indenfor integrations-, beskæftigelse- og socialforvaltningen. Bulut er semesteransvarlig for 1. semester og underviser i socialt arbejde på 1. semester

Silla Marie Mørch Sievers er uddannet psykolog og har lavet en ph.d., der handlede om socialt arbejde i civilsamfundet. Silla har arbejdet på Absalon i 1 år og har tidligere erfaring som projektleder/projektkoordinator i en civilsamfundsorganisation og fra myndighedsområdet i en kommune. Silla underviser i psykologi på 1. semester.

Erik Asp Poulsen er uddannet jurist og har været ansat i Absalon i 6 år. Derudover har Erik erfaring som sagsbehandler, leder og borgerrådgiver indenfor forskellige offentlige forvaltninger. Du vil møde Erik som underviser i Jura.

Nadja Holmgaard Lysen er uddannet kandidat i socialt arbejde med en bachelor i socialvidenskab. Nadja har været ansat I Absalon i 10½ år og har blandt andet erfaring med praktisk socialt arbejde med anbragte og tidligere børn og unge samt rådgivning af borgere på beskæftigelsesområdet. Nadja underviser i samfundsvidenskab på 1. semester.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone: Det er fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed.

Litteratur ved studiestart

Du finder den samlede litteraturliste for 1. semester på Its-learning senest 14 dage før studiestart.

Inden studiestart skal du dog have erhvervet dig følgende bog:

  • Anne Katrine Rask, Ib Ravn, Lisbet Rask & Morten Birk Hansen: Studiegrupper -Samarbejde og facilitering. Gyldendals forlag, nyeste udgave.

Litteraturlisten vil du kunne finde i dit Its-learning rum, hvor det også vil fremgå, hvilken litteratur, der tages udgangspunkt i på de enkelte undervisningsgange. Nogle bøger vil du skulle bruge mindre uddrag af, mens der vil være andre bøger, der skal bruges mere.

Der er ikke pensum på uddannelsen kun anbefalinger til litteratur, der læses til hver gang. Kan den samme viden findes i anden litteratur, står det dig frit for at læse det andre steder. Dog forventes det, at du har sat dig ind i stoffet til hver undervisningsgang.

Anskaffelse af litteratur:

Vi vil anbefale dig et abonnement på www.studybox.dk – hvor de fleste studiebøger vil kunne findes. Dette koster 199 kr. om måneden, og her vil du altid kunne finde de nyeste udgaver af bøgerne.

Vil du gerne købe fysiske bøger, kan lokale boghandlere skaffe de fleste bøger, men har dem ikke nødvendigvis hjemme. Hvis du har svært ved at finde de bøger, vi skal bruge, så har boghandlen ”Academic Books” dem alle.

Det er en god idé at undersøge, om du kan få studierabat, når du køber dine bøger.

Brugte bøger er også en mulighed. Der er forskellige apps og grupper for dette på internettet. Undersøg dog, hvis du finder en anden udgave end angivet, hvor stor forskel der er.

Du kan også låne bøger på vores bibliotek. Her kan de også vejlede dig om muligheden for at kopiere dele af bøgerne. Du kan også læse om deling af litteratur på studiet og regler for kopiering her: https://osderelskerviden.dk/ og her: https://osderelskerviden.dk/kopiering-studieboeger-maa-jeg

Praktik

Du skal først i praktik på 4. semester. Du bliver i god tid inden praktik start orienteret grundigt om, hvad du skal foretage dig i relation til praktikken. Det er uddannelsesstedet, der på bagrund af de studerendes ønsker, tildeler praktikpladser. Du skal altså ikke selv finde en praktikplads. Praktikpladserne ligger i Region Sjælland.

Du kan læse meget mere om praktikken på studienettet: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/praktik/ 

Its-learning, studiemail og skema

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”Its-learning”. 

Nærmere intro til Its-learning sker i løbet af introdagene. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her

Mailkorrespondance

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra hotmail eller andre private mailadresser svarer vi ikke på.

Årshjul 2023/24 (Ferie - Praktik - Prøver)

I løbet af introdagene introducerer vi dig til uddannelsens opbygning.

Vi har undervisning og prøver i forårssemestret fra uge 5-26 og i efterårssemestret fra uge 35-4.

Der er ikke ferie eller undervisningsfri i uge i uge 42/43 eller i uge 7/8

Socialrådgiveruddannelsen planlægger ikke undervisning på følgende dage:

  • Dagene mellem jul og nytår
  • Mandag - onsdag før påske. 
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Uge 27 – 34, hvor der er sommerferie

Du kan derfor arbejde med dit studiegruppearbejde, forberedelse eller projektopgaver på ovenstående dage.

Din prøve på 1.semester består af en skriftlig opgave, som du skal aflevere d. 8/1-24. Du kan læse om prøver og afleveringsdatoer på studienet https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/proever/. Her vil du også finde prøvebestemmelserne for de enkelte prøver.

Du kan endvidere se ramme- og holdoversigter for socialrådgiveruddannelsen på https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/rammeplanholdlister/, hvor der gives et visuelt overblik.

Praktikken er placeret på 4.semester, hvorfor du ikke har praktik i studieåret 2023/2024.

Dit 2.semester starter i uge 5 2024 – du vil kunne se de konkrete datoer 14 dage før undervisningen starter (uge 3)

Lær dit hold og Campus Roskilde at kende

Her kan du blive klogere på din uddannelse og dit campus:

Der vil blive oprettet en facebookgruppe til dit hold i studiestartsdagene.

På socialrådgiveruddannelsen arbejder vi meget i studiegrupper. Du kan læse om, hvordan vi arbejder med studiegrupper her

Du kan læse om sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) her

Studenterrådet (SR) består af studerende og arbejder for at forbedre de studerendes forhold på Professionshøjskolen Absalons uddannelsessteder. Du kan besøge dit lokale SR for Campus Roskildes facebookside her og læse mere om SR generelt her

Borgen er Campus Roskildes fredagscafe. Du kan besøge deres Facebookside her, og se hvilken type arrangementer, de står for, og hvad du kan se frem til.

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Studieadministrationen kan kontaktes på Mail: socialraadgiver@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart,  kan du kontakte vores studievejledning her.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejleder: Navn  Mail:

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten. Derfor har vi sat tider af i august, hvor du kan møde op og få vejledning til at ansøge om SPS. Du kan se tiderne og læse mere om SPS her.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller via efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig