Del

Studiegrupper på Socialrådgiveruddannelsen

I studiegrupper trænes det professionelle samarbejde via diskussion, eksemplificering og perspektivering - samtidig med man lærer de faglige discipliner. Arbejdet i studiegrupperne er med til at udvikle og give erfaring med samarbejde, som er kompetencer, der også anvendes i praksis efter endt uddannelse. Derfor er studiegruppeaktivitet kerne til at kunne træne din professionalisme.

Velfungerende studiegrupper er væsentligt for det faglige og sociale tilhørsforhold til studiet. På Absalon vil vi gerne tage et større fælles ansvar for at skabe gode rammer for studiegruppearbejdet. Der er tre bærende elementer til at understøtte studiegrupper på Absalon:

Opleves vanskeligheder i studiegruppen, skal underviserteamet kontaktes.

Retningslinjer for studiegruppedannelser for 1. - 3.  semester

På 1. semester: 

1. Studiegrupperne er ved studiestart inddelt administrativt

2. Der arbejdes med gruppeprocesser, gruppekontrakter mm. af betydning for studiegruppearbejdet

3. Det tilstræbes, at alle studiegrupper har en størrelse på 5-6 studerende

4. De etablerede studiegrupper er gældende på hele første semester

På 2. semester:

1. Udpeget underviser inddeler nye studiegrupper ved studiestart på 2. semester

2. Det tilstræbes, at studiegrupperne har en størrelse på 5-6 studerende

3. De etablerede studiegrupper er gældende for hele 2. semester

På 3. semester:

1. Udpeget underviser inddeler nye studiegrupper ved studiestart på 3. semester

2. Det tilstræbes, at studiegrupperne har en størrelse på 5-6 studerende

3. De etablerede studiegrupper er gældende for 3. semester 

På den øvrige del af uddannelsen sker gruppeinddeling ud fra det fokus, der lægges i opgaven og praksisfællesskab.