Del

Schultz lovportal

Schultz lovportaler er en række opslagsværk som du skal bruge gennem din uddannelse. For at kunne bruge lovportalerne skal du følge guiden i den røde boks til højre på siden.

Vær opmærksom på, at der er ny kode til Schultz Lovportal gældende fra 1. september 2022.

Kun studerende på socialrådgiveruddannelsen har adgang. Brug dit Absalon login for at hente filen hvis du bliver bedt om det.

Lovtext-portaler

Lovtext-portalerne fungerer som et samlet opslagsværk til dokumenter inden for et fagområde. I Schultz Lovtext-portaler finder du ajourført lovgivning med tilhørende forskrifter samt andre relevante dokumenter, fx domme, administrative afgørelser m.v.

Lovguide-portaler

Lovguide-portaler indeholder ligesom Lovtext-portalerne, lovgivning og andre relevante dokumenter inden for et fagområde. Desuden er Lovguiderne forsynet med en række guider, der gør dem til unikke værktøjer til sagsbehandlere.

Guiderne går i dybden med et fagligt spørgsmål og beskriver, hvordan lovgivning og praksis hænger sammen. Guiderne forklarer både den aktuelle paragraf og beskriver desuden, hvilke andre sammenhænge og bestemmelser, der kan have indflydelse på en afgørelse. Derudover indeholder guiderne link og henvisninger til relevante domme og afgørelser samt noter og referencer direkte til aktuelle lovtekster.

Alle guider er skrevet af fagspecialister med stærke kompetencer på området og godkendt af Schultz. Fagspecialisterne overvåger alle doms- og klagenævnsafgørelser samt ændringer i love og bekendtgørelser.

Guiderne opdateres løbende ved ændringer, så de altid er aktuelle.