Del

Merit på socialrådgiveruddannelsen

Faglige kriterier for merit

Alle meritvurderinger er individuelle, faglige vurderinger af, om de dokumenterede erfaringer og/eller kvalifikationer i ansøgningen, står på mål med læring- og vidensmål for de uddannelseselementer, som der søges merit for.

Teoretiske uddannelseselementer

Det er muligt at søge merit for teoretiske uddannelseselementer på socialrådgiveruddannelsen. Ved disse ansøgninger skal der gøres opmærksom på, at dokumentationen for andre teoretiske kvalifikationer skal være i samme omfang (ECTS) og niveau (videregående uddannelse), som det fag der søges merit for. 

Det vurderes individuelt, om det dokumenterede står mål med lærings- og vidensmål for uddannelseselementer på socialrådgiveruddannelsen.

Sådan søger du merit 

Du kan løbende søge merit gennem uddannelsen. Ansøgningen skal sendes til merit@pha.dk minimum 8 uger inden påbegyndelse af det modul, semester eller praktik, som der søges merit for. 

Ansøgningen

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde i højre side. I ansøgningen skal du begrunde og dokumentere, hvilke elementer og områder som du allerede har opnået læringsmålene indenfor. Du skal derfor læse studieordningen på det pågældende fag eller praktik, som du søger merit for og udarbejde en sammenligning med dine allerede erhvervede kompetencer. 

Dokumentation

I meritvurderingen medtages kun erfaring og kvalifikationer, som er gyldigt dokumenteret. Det er vigtigt at dokumentationen er overskuelig, præcis og så komprimeret som muligt. Er det ikke muligt for os at danne et overblik over din dokumentation, kan vi kun medtage de dele af dokumentationen som, vi har overblik over i vurderingen. 

Vi anbefaler at gøre brug af en arbejdsgivererklæring, som dokumentation ved erhvervserfaring. Du kan finde en skabelon i boksen til højre. 

Søger du merit for tidligere uddannelseselementer, skal du medsende fagbeskrivelser for det allerede bestået uddannelseselement samt bevis for gennemførelse. 

Udenlandske beviser skal oversættes af en officiel translatør til dansk eller engelsk. 

Hvornår kan der forventes svar på ansøgningen?

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 6 uger.