Del

Fremmøderegistrering

Socialrådgiveruddannelsen fremmøderegistrer på alle undervisningsaktiviteter på uddannelsen. Formålet er at forebygge frafald hos jer studerende og få et overblik over de af jer, som ikke fremmøder på studie og tage fat i jer for at undersøge, hvad årsagen til fravær kunne være.

Formålet med fremmøderegistrering

Fremmøderegistrering handler ikke om at kunne sanktionere ikke-fremmødende, men er alene et tiltag ud fra et omsorgsperspektiv for jer studerende.  

Formålet med fremmøderegistrering på Absalon er at understøtte flere og bedre færdiguddannede dimittender gennem fastholdelse og fremmøde, da det vil give et højere udbytte af undervisningen til brug efter endt uddannelse.

Hvornår fremmøderegistreres?

Underviserne foretager en registrering pr. undervisningsgang på alle hold på et givent tidspunkt i løbet af undervisningen. Det er underviseren, der bestemmer, hvornår der registreres, og der efterregistreres som udgangspunkt ikke (så kommer man efter registreringen, vil man ikke blive om-registreret til fremmødt)

Bekymrende Fravær

Underviserne tjekker det samlede fravær 3 gange på semesteropdelt undervisning og 1 gang pr. valgmodul.

Har du som studerende over 25 % fravær når fraværet opgøres, vil du modtage en omsorgsmail/ besked fra undervisningsteamet, hvori du spørges ind til, hvorfor fraværet er så højt, og om der er noget uddannelsen kan gøre for, at du kan komme tilbage på holdet og deltage aktivt.

Har du som studerende over 70 % fravær ved opgørelse, vil du modtage en omsorgsmail fra din uddannelsesleder. Hører uddannelsesleder ikke fra dig inden for 5 hverdage orienteres studievejlederen og uddannelsesservice.

Fremmøderegistreringen udspringer af Absalons uddannelsesløfte - hvor vi mener fremmøderegistrering kan være en måde til at komme tættere på jer, vores studerende.

Vores studerende indgår i et nært studiemiljø, hvor underviserne kender og følger dem samt udfordrer og støtter dem gennem hele uddannelsen.