Del

Litteraturliste

Alrø, H. mfl. i Trillingsgaard, A. (2017): Feedback gentænkt. Dansk Psykologisk Forlag: 33-50

Danske Professionshøjskoler (2016): Feedback i undervisningen på professionshøjskolerne.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007): The Power of Feedback.  Review of Educational Research 77(1): 81-112

Hattie, J. & Yates, G. C. R. (2013). Visible Learning and the Science of How We Learn. London: Routledge.

Socialstyrelsen (2017): ‘Feedback Informed Treatment (FIT)’, hentet ned den 13.09.22: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udviklings-og-Investeringsprogrammerne/dokumenterede-metoder-voksne-og-handicap/om/feedback-informed-treatment-fit