Del

Hvordan kan feedback se ud?

Feedback kommer i mange former. Hver form har sine styrker, derfor vil det være forskelligt hvilken type feedback, der egner sig til forskellige situationer på dit studie. Fx vil det være forskelligt hvilken type feedback du kan bruge hhv. i starten og slutningen af dit studie, eller i hhv. en undervisningssituation eller prøvesituation.

Det er feedback, når du og din underviser har dialog om dit input, pointer og spørgsmål i undervisningen. Her får du en umiddelbar respons på din deltagelse, og mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Det er også feedback når du og dine medstuderende giver hinanden feedback fx i peer-grade eller feedback brætspil. Fordelen ved peer to peer feedback er, at du lærer mindst lige så meget af at give feedback, både ift. fagets indhold, hvor du kan reflektere over din egen opgaveløsning og ift. at opøve kompetencer ift. at give god feedback. Modtageren på den anden side får konkret og grundig feedback af medstuderende, som måske får øje på andre vinkler end en underviser ville.

Det er feedback når din underviser på en video går din opgavetekst igennem, mens han eller hun taler ind over ift. hvad der fungerer godt og hvad der kan styrkes, og hvordan du kan gøre det. Fordelen ved denne type feedback er at du altid kan gå tilbage og høre hvad der blev sagt igen, fx i forbindelse med din forberedelse til eksamen.