Del

Feedback på Socialrådgiveruddannelsen

Hvad er feedback

På Socialrådgiveruddannelsen arbejder vi med feedback med det formål, at fremme din læring og udvikling som studerende, med udgangspunkt i læringsmålene for socialrådgiveruddannelsen.

Feedback er alfa og omega når det handler om dit læringsudbytte, din personlige udvikling og motivation. Feedback giver dig information om, hvad der er godt, og hvad der kan blive bedre, og på den måde hjælper det dig til at tage næste skridt i din udvikling. Du lærer også meget af at give feedback til andre, blandt andet fordi du også kan få øje på, hvad du også selv skal gøre bedre.

Samtidig er det en central kompetence i dit fremtidige arbejde som socialrådgiver at kunne give feedback. Det gælder både i fx en borgersamtale og ift. dine fremtidige kolleger. Derfor er det vigtigt, at du øver dig på det under din uddannelse.

På uddannelsen arbejder vi derfor systematisk med feedback, og du har også selv en vigtig rolle at spille.

Vores vision er at både undervisere og studerende bliver aktive brugere af feedback som et reflekterende redskab til viden og læring.

Hvad finder du her på siden

Velkommen til feedback-platformen for socialrådgiveruddannelsen.

Her på siden får du

1) Viden om feedback - herunder lidt om det teoretiske afsæt

2) Viden om hvilken feedback du kan forvente at møde på socialrådgiveruddannelsen

3) gode råd til selv at give og modtage feedback

Klik dig videre via menuen til venstre

 

Feedback er dialog om målet for din faglige og personlige udvikling, hvor du står nu i forhold til målet og hvad du skal gøre for at komme det nærmere.