Del

Hvordan giver du god feedback

Giv Kærlig, Konstruktiv og Konkret feedback

Vær kærlig når du giver andre feedback - tænk over hvordan modtageren oplever din feedback.

Vær konstruktiv - ikke kritisk i din feedback: Er det noget feedback, som modtageren reelt kan drage nytte af?

Vær konkret - hold feedbacken helt konkret i forhold til opgavens mål, krav og kriterier, og udelad personlige holdninger.

Kærlig

Du kan være kærlig i din feedback ved at formulere din feedback på en  måde, der udspringer af omsorg og interesse for modtageren og tager hensyn til modtagerens følelser. Ingen studerende er usårlige, når det kommer til at modtage feedback, da det altid er følsomt at lade andre forholde sig til et stykke arbejde, man har lavet. Uanset hvad du skal give feedback på, kan du regne med, at muligheden er til stede for at modtageren bliver såret, hvis du er for hård i din måde at give kritik på. Derfor har du pligt til at sige tingene på en ordentlig og rar måde, når du giver feedback. Dette kan du konkret gøre ved at give feedback på en venlig og betænksom måde, fx ved at formulere dig endnu mere betænksomt, end du tror er nødvendigt. Vi lærer lige så meget  af at høre, hvad vi har gjort godt, som af at høre hvad vi har gjort skidt - husk derfor også at give ros. Du kan fx starte med at fremhæve det positive. Det er dog vigtigt også at adressere, hvor der er plads til forbedring, men man kan sagtens give sin ærlige kritik på en kærlig måde.

Konstruktiv

Du kan være konstruktiv i din feedback ved at komme med forslag til, hvad modtageren kan gøre anderledes. Dette kræver et stykke arbejde fra dig, der giver feedback, da du ikke bare skal vurdere andres studerendes arbejde, men også give dem noget at arbejde videre med. Dette kan du eksempelvis gøre ved at komme med forsigtige forslag til, hvad der kan gøres bedre som fx: ”En anden mulighed er at du…”, og ”Har du tænkt på at …”. Dette bør ske med afsæt i feed forward, så feedbacken bliver fremadrettet, ved at du fortæller, hvordan modtageren af feedbacken kan forsøge at gøre i den videre arbejdsproces eller næste gang en opgave skal løses. Der gælder det samme, når noget er godt. Her kan du foreslå modtageren af feedbacken andre steder, hvor vedkommende kan gøre mere af det gode, fordi det også vil give mening der.

Konkret

Du kan være konkret i din feedback ved at komme med konkrete eksempler på, hvad du mener.  Det betyder, at du skal gå i detaljer, så modtageren tydeligt forstår, hvad du mener. Husk altid at pege helt konkret på, hvad det er du synes er godt eller kunne være bedre ved det, du giver feedback på. I stedet for at nøjes med at sige: ”Din analyse er dårlig, skriv den om,” skal du komme med ideer til og eksempler på, hvordan analysen kan blive bedre. Dette kan du eksempelvis gøre ved at gå helt ned i teksten og sige: ”Lige præcis denne formulering gør, at jeg som læser bliver forvirret over din analyse . Den synes, at jeg du skal slette, eller eventuelt omformulere”.

Ved at bruge alle de tre K’er, når du giver dine medstuderende feedback, kommer du ikke kun med håndgribelige eksempler på hvad de kan gøre bedre, du engagerer også dine medstuderende i forhold til deres videre arbejdsproces.

Hvordan giver du andre studerende feedback?

Feedback er ikke kun fra underviser til studerende, men i høj grad også fra studerende til studerende; også kaldet peer to peer. Denne form for feedback kan foregå på flere måder, og vi har få socialrådgiveruddannelsen flere hjælpemidler til rådighed. Fx har vi et feedbackspil som første gang præsenteres på modul 2, men som med fordel kan bruges på andre moduler, når studerende enkeltvis eller i grupper skal give hinanden feedback.

Feedback til andre studerende forekommer i mange forskellige sammenhænge, og det er fx også feedback når du kommenterer på andre studerendes udtalelser. Vær opmærksom på hvordan din feedback modtages, og hvordan den bidrager til relevant refleksion, viden og læring.

Hvordan giver du underviserne feedback?

Ved hver modulafslutning evalueres modulets indhold, læringsudbytte og undervisning. Dette foregår dels ved hjælp af en kvantitativ evaluering der er anonym og som danner afsæt for fælles drøftelse på holdet. Dertil vil modulkoordinator eller facilitator indsamle nogle kvalitative tilbagemeldinger om modulet, der tilsammen danner en feedback som studerende giver underviserne. Vi oplever af og til at feedbacken uanset om den er positiv eller negativ bliver personrettet; dvs. henvendt én eller flere konkrete undervisere. Overvej om det er bedre at tage denne feedback som en samtale med den pågældende underviser. Modulevaluering handler, i ordet betydning, om selve modulet og på hvilken måde og i hvilket omfang det har bidraget til læring.

Af og til vil I høre undervisere bede om jeres feedback på deres undervisning. Dette har til formål at tilpasse undervisningen jer som studerende, og det er her vigtigt at give underviseren konstruktiv feedback.