Del

Kvalitet og evaluering

Evaluering af undervisningen

I Absalon evaluerer vi og følger op på undervisningen systematisk. Vi anvender et kort spørgeskema og har yderligere kvalificerende dialog på alle holdene. Vi har udviklet en fælles metode, som alle undervisere skal følge.

Formålet med evalueringen er at kvalitetssikre og -udvikle undervisningen via systematisk dialog mellem undervisere og de studerende.

Derfor skal du svare på evalueringerne!

Målet er, at dine perspektiver og ønsker bliver hørt, og at du løbende understøttes i refleksion over egen indsats, læringsbehov mv., begge dele med henblik på at sikre den bedst mulige og mest engagerende undervisning og studieglæde.

Evalueringsproces

Ved afslutningen af hvert undervisningsforløb sender vi et spørgeskema til alle på holdet. På sidste undervisningsgang er der i skemaet sat to lektioner af til opsamling og evaluering. Her reflekterer I i dialog med jeres underviser over egen læring og hvad der kan forbedres i undervisningen. Der er også sat tid af til opsamling på undervisningen.

Spørgeskemaet
Spørgeskemaet er kort og stiller spørgsmål, som bl.a. er tilpasset efter, om der er tale om almindelig undervisning, praktik eller bachelorprojekt. Vi har testet spørgsmålene med studerende fra forskellige Absalon-uddannelser. Derudover er skemaet kvalificeret af bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut, som er ekspert i evalueringer i undervisningssektoren.

Evalueringssoftwaren Blue, som vi anvender, bruges af en lang række videregående uddannelses­institutioner i hele verden.

Alle data behandles fortroligt og lever op til GDPR-krav, som du kan læse mere om her.

Dialog på holdet om undervisningen
I Absalon sætter vi typisk en lektion af til mundtlig evaluering af undervisningen på holdet. Det sker inden vi har resultaterne af den skriftlige evaluering. Resultaterne af den mundtlige evaluering sammenholder vi senere med resultaterne af spørgeskemaevalueringen.

I den mundtlige evaluering vil underviseren typisk spørge til, hvad der har fungeret godt i undervisningen og hvad der kan forbedres fremover. Målet er også, at du som studerende bliver mere bevidst om din egen læringsproces og hvad der skal til, for at du lærer mest muligt.

Rapport og opfølgning
Når den skriftlige evaluering er afsluttet, vil underviseren modtage en foreløbig rapport. Til denne rapport tilføjer underviseren egne bemærkninger, som vil inkludere eventuelle input fra den mundtlige evaluering på holdet. Derefter modtager I den endelige rapport.

Danmarks Studieundersøgelse

Danmarks Studieundersøgelse er en national undersøgelse blandt studerende og nyuddannede på alle videregående uddannelser, som er tilrettelagt og gennemført at Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undersøgelsen spiller en central rolle i at fremme et positivt studie- og læringsmiljø ved Professionshøjskolen Absalon. Som studerende vil du derfor blive spurgt ind til din faglige og sociale trivsel, læringsudbytte, psykisk trivsel, sexisme og meget mere. Resultaterne danner grundlag for Professionshøjskolen Absalons løbende udvikling og arbejde med forbedring og vedligeholdelse af studie- og undervisningsmiljøet på din uddannelse. 

Læs mere om undersøgelsen her

Derfor skal du svare på undersøgelsen! 

Når du svarer på undersøgelsen, er du med til at forbedre din uddannelse - til gavn for dig selv og for kommende studerende. Resultaterne er nemlig integreret i Absalons kvalitetssikringsarbejde.

Dine svar anvendes desuden på Uddannelseszoom, et værktøj der hjælper kommende studerende med at forstå forskellige aspekter af uddannelserne. For eksempel kan de få indblik i studerendes tilfredshed med undervisningen eller gennemsnitlige studietid. Du kan se resultaterne fra Uddannelseszoom her

Undervisningsmiljøvurdering 

Danmarks Studieundersøgelse indeholder et selvstændigt spørgeskemamodul, hvis resultater også bruges i forbindelse med den regelmæssige vurdering af undervisningsmiljøet. Denne vurdering omfatter en grundig gennemgang af det psykiske og fysiske undervisningsmiljø, hvorfra der udvikles specifikke handlingsplaner på hver enkelt uddannelse. Se vurderingen her