Del

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op omkring 7 semestre, hvor semester 5-7 er delt op i moduler. I det efterfølgende er der en beskrivelse af de enkelte semestre/moduler. En mere detaljeret beskrivelse kan læses i studieordningen, som findes i menuen til venstre.

Absalon sikrer dig en praktikplads på uddannelsen

Praktikken foregår inden for stat, region og kommuner i region Sjælland eller i udlandet.