Del

7. semester del 2 - Modul 13

Bachelorprojekt

Du skal sammen med din gruppe udarbejde din bachelorprojekt i relation til en praksisnær problemstilling, der skal være central for faget og professionen. Problemstillingen skal godkendes af din vejleder. Du skal i projektet anvende og reflektere over professionens vidensgrundlag, og du skal bruge grundlæggende akademiske arbejdsmetoder i undersøgelse af projektets problemstilling. Du og din gruppe kan under udarbejdelse af projektet samarbejde med en privat, frivillig eller offentlig virksomhed.

Modulet vægter med 20 ECTS-point og afsluttes med en ekstern prøve, der bedømmes efter 7-trins skalaen.