Del

Modul 9b

Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

Dette er et valgmodul. Det betyder, at du har mulighed for at vælge mellem dette modul eller 2 andre, der omhandler henholdsvis ”Socialt arbejde med børn og unge i udsatte positioner og deres familier” og ”Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap”. På uddannelsen skal du have gennemført enten dette modul eller modul 9a.

Valgmodulet 9b skal ses i forlængelse af 2. semester, der omhandler arbejdsmarkedet og socialt arbejde. Modulet har fokus på forvaltningsudøvelse i forbindelse med arbejdsmarkeds og beskæftigelsesområdet. Du vil også skulle se på betingelserne og rammerne for det sociale arbejde med målgruppen samt de metoder, der bruges i indsatsen. Endelig vil du få viden om indsatsernes virkninger over for de mennesker, der er målgruppen.

Undervisningen vil foregå gennem oplæg, dialog, gruppeopgaver, egenaktiviteter samt et prøveforudsættende opgave i grupper, og vi forventer, at du deltager aktivt i alle elementer. Valgmodulet har en studieintensitet på 41 timer om ugen – ligesom de øvrige semestre og moduler på uddannelsen.

Modulet vægter med 15 ECTS-point og afsluttes med en ekstern skriftlig prøve. Prøven bedømmes ud fra 7-trins skalaen