Del

7. semester del 1 - Modul 12

Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed

Dette modul er på 10 ECTS. Det er kortere end uddannelsens øvrige moduler  og er optakten til arbejdet med jeres Bachelorprojekt. Det er meningen, at de grupper I er i på modul 12, også er de grupper i udarbejder Bachelorprojektet på modul 13 i. En af de første dage på modulet er der inviteret videnspersoner fra praksis, som kan drøfte jeres projektideer med. Sideløbende med den teoretiske undervisning skal I således arbejde med jeres problemfelt og ideer til jeres kommende bachelorprojekt.

Modulet vægter med 15 ECTS-point og afsluttes med en intern prøve, der bedømmes efter 7-trins skalaen.