Del

Modul 9a

Socialt arbejde med udsatte børn og unge i udsatte positioner og deres familier

Dette er et valgmodul, det betyder, at du har mulighed for at vælge mellem dette modul eller to andre, der omhandler henholdsvis beskæftigelse eller udsatte voksne. På uddannelsen skal du have gennemført enten dette modul (9a) eller beskæftigelses-valgmodulet (9b)

Dette valgmodul skal ses i forlængelse af 3. semester, der omhandler familier, børn og unge og socialt arbejde. Modulet har fokus på refleksion over socialrådgiverens rolle som myndighedsudøver på børneområdet, håndtering af sager med høj kompleksitet samt indsatsmuligheder med og uden samtykke. Du vil skulle se på betingelserne og rammerne for det sociale arbejde med målgruppen samt de metoder, der bruges i indsatsen, herunder hvordan du systematisk kan arbejde med inddragelse af barnet/den unge, forældre og deres netværk. Endelig vil du få viden om indsatsernes virkninger over for de mennesker, der er målgruppen.

Undervisningen vil foregå gennem oplæg, dialog, gruppeopgaver, egenaktiviteter samt et feltarbejde i grupper. Du forventes at deltage aktivt i alle elementer svarende til 41 timer om ugen.

Modulet vægter med 15 ECTS-point og afsluttes med en ekstern skriftlig prøve. Prøven bedømmes ud fra 7-trins skalaen.