Del

Modul 11c

Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

Dette valgmodul skal ses i forlængelse af 2. semester, der omhandler socialt arbejde med voksne i udsatte positioner og beskæftigelse. Modulet har fokus på refleksion over socialrådgiverens rolle som myndighedsudøver på udsatte voksne området, håndtering af sager med høj kompleksitet samt indsatsmuligheder. Du vil skulle se på betingelserne og rammerne for det sociale arbejde med målgruppen samt de metoder, der bruges i indsatsen, herunder hvordan du systematisk kan arbejde med borgerinddragelse. Endelig vil du få viden om indsatsernes virkninger over for de mennesker, der er målgruppen.

Undervisningen vil foregå gennem oplæg, dialog, gruppeopgaver, egenaktiviteter samt et feltarbejde i grupper. Du forventes at deltage aktivt i alle elementer svarende til 41 timer om ugen.

Modulet vægter med 15 ECTS-point og afsluttes med en individuel skriftlig prøve med intern bedømmelse. Prøven bedømmes ud fra 7-trins skalaen.