Del

2. semester

Socialt arbejde med voksne i udsatte positioner og beskæftigelse

Dette semester har fokus på socialt arbejde med voksne i udsatte positioner og beskæftigelsesområdet. Fokus er et øget kendskab til målgruppernes sociale problemer relateret til f.eks. psykiske lidelser, handicap, misbrug, kriminalitet, hjemløshed, prostitution mv. Der er ligeledes fokus på ledighed, arbejdsfastholdelse, forsørgelse og den politiske regulering og organisering heraf.

 

Der undervises i indsatser og metoder for det sociale og beskæftigelsesrettede arbejde, herunder indsatser, rehabilitering samt tværprofessionelt samarbejde i den offentlige og private sektor. 

 

Semesteret vægter med 30 ECTS-point og afsluttes med en ekstern mundtlig prøve, der bedømmes efter 7-trins skalaen.