Del

1. semester

Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

Dette emne giver en grundlæggende introduktion til faget som socialrådgiver. Der er fokus på sociale problemer og socialt arbejdes praksis, som det aktuelt tager sig ud og udfolder sig i forhold til sociale problemer. Der inddrages teorier om sociale problemer og deres årsager. Du vil stifte bekendtskab med juridisk metode og grundlæggende retlige principper.

Praksisinddragelse sker gennem et metodeværksted, hvor du trænes i kontaktetablering og samtale med professionsudøvere. Her vil du få belyst anvendelse af teori, metoder og etik inden for socialt arbejde.

Socialrådgivning, udvikling og rammer

Her skal du arbejde med socialrådgivningens teorier, værdier, metoder, rammer og praksis i et historisk og kontekstuelt perspektiv.

Du vil arbejde med velfærdsstatens politiske og økonomiske rammesætning, centrale retlige principper samt videnskabelige discipliners samspil og betydning for udviklingen af det sociale arbejde.

Du skal også arbejde videre med socialrådgiverens roller, herunder rollen som myndighedsudøver.

Du vil indhente kompetencer til at arbejde med egen læring

Semesteret vægter med 30 ECTS-point og afsluttes med en intern, skriftlig gruppeprøve med individuel bedømmelse, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.