Del

 

Valgmoduler på Socialrådgiveruddannelsen

Hos Professionshøjskolen Absalon udbyder vi hvert semester 3 valgmoduler, hvor du kan opnå mere viden indenfor børn og unge, voksne i udsatte positioner eller beskæftigelse.

Du skal jf. studieordningen vælge enten 9a eller 9b, som du kan kombinere med 2 andre valgmoduler.  (Du kan derfor have kombination:  9a + 11c, 9a + 9b eller 9b + 11c)

Til hvert modul er udarbejdet en studieaktivitetsmodel, som angiver, hvordan arbejdsbyrden inden for de 15 ECTS i modulet fordeler sig. Du må dog forvente at skulle være studieaktiv 41 timer om ugen – ligesom du er på uddannelsens øvrige semestre og moduler. Studieaktivitetsmodellen beskriver de konkrete studieaktiviteter, der indgår i det pågældende modul.  Aktiviteterne varierer i de forskellige moduler.

Du vil modtage en mail fra uddannelsesservice, hvori valgprocessen er beskrevet. Det er vigtigt, at du overholder deadline ift. valgprocessen.

Herunder kan du læse mere om de enkelte valgmoduler.

Du kan vælge at tage et valgfag på det campus, du hidtil har gået, eller vælge frit mellem de 3 campus, hvor socialrådgiveruddannelsen udbydes (Roskilde, Slagelse, Nyk F.) Husk evt. at ændre studiested ift. rejsekort.

Du kan også vælge at læse valgmoduler på andre Professionshøjskoler end Absalon. Her skal du søge på den pågældende professionshøjskole om at blive indskrevet som gæstestuderende.

Modul 9a

Socialt arbejde med børn og unge i udsatte positioner og deres familier

Dette er et valgmodul, det betyder at du har mulighed for at vælge mellem dette modul eller to andre, der omhandler henholdsvis beskæftigelse eller udsatte voksne. På uddannelsen skal du have gennemført enten dette modul (9a) eller beskæftigelses-valgmodulet (9b)

Dette valgmodul skal ses i forlængelse af 3. semester, der omhandler familier, børn og unge og socialt arbejde. Modulet har fokus på refleksion over socialrådgiverens rolle som myndighedsudøver på børneområdet, håndtering af sager med høj kompleksitet samt indsatsmuligheder med- og uden samtykke. Du vil skulle se på betingelserne og rammerne for det sociale arbejde med målgruppen,  samt de metoder, der bruges i indsatsen, herunder hvordan du systematisk kan arbejde med inddragelse af barnet/den unge, forældre og deres netværk. Endelig vil du få viden om indsatsernes virkninger over for de mennesker, der er målgruppen.

Undervisningen vil foregå gennem oplæg, dialog, gruppeopgaver, egenaktiviteter samt et feltarbejde i grupper. Du forventes at deltage aktivt i alle elementer svarende til 41 timer om ugen.

Modulet bestås gennem en ekstern mundtlig prøve. Prøven bedømmes ud fra 7-trins skalaen. 

Modul 9b

Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

Dette er et valgmodul, det betyder at du har mulighed for at vælge mellem dette modul eller 2 andre, der omhandler henholdsvis ”Udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap”, ”Udsatte voksne”. På uddannelsen skal du have gennemført enten dette modul eller børne- og ungevalgmodulet.

Valgmodulet 9b skal ses i forlængelse af 2. semester, der omhandler arbejdsmarkedet og socialt arbejde. Modulet har fokus på forvaltningsudøvelse i forbindelse med arbejdsmarkeds og beskæftigelsesområdet. Du vil også skulle se på betingelserne og rammerne for det sociale arbejde med målgruppen samt de metoder, der bruges i indsatsen. Endelig vil du få viden om indsatsernes virkninger over for de mennesker, der er målgruppen.

Undervisningen vil foregå gennem oplæg, dialog, gruppeopgaver, egenaktiviteter samt et prøveforudsættende opgave i grupper, og vi forventer at du deltager aktivt i alle elementer. Valgmodulet har en studieintensitet på 41 timer om ugen – ligesom de øvrige semestre og moduler på uddannelsen.

Modulet afsluttes med en ekstern mundtlig prøve. Prøven bedømmes ud fra 7-trins skalaen

Modul 11c

Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

I starten af modulet skal I, i grupper på ca. 5 personer, lave et feltarbejde hvor I selv udarbejde cases til undervisningen. Casene skal udarbejdes i samarbejde med borgere med borgererfaringer fra det sociale system.

I skal endvidere deltage aktivt i undervisningstilrettelæggelsen ved , at I forud for hver undervisningsgang har taget stilling til, hvilke temaer, emner, begreber, tekststykker, spørgsmål etc., I har mest brug for, at undervisningen skal koncentreres om. I skal basere jeres stillingtagen på modulets læringsmål, modulplanens indhold og jeres casearbejde.

Modulet vægter med 15 ECTS-point og afsluttes med en intern prøve, der bedømmes efter 7-trins skalaen.

Link til CAR: 

https://en.phabsalon.dk/exchange-programmes/children-risk  (OBS - Dette modul udbydes kun i forårets semester, og du opnår derved merit for valgmodulet 9A samt et af de 2 andre valgmoduler)