Del

Professions- og karrieredage på Socialrådgiveruddannelsen

To gange årligt i forbindelse med studiestart afholdes der karrieredage på Socialrådgiveruddannelsen. Dagene afholdes på alle 3 lokationer på forskellige datoer.

På karrieredagene inviterer vi kommuner, NGO'er, regioner og private aktører ind til en dag, hvor dialog og netværk er i fokus. Du får som studerende en unik mulighed for gode faglige drøftelser med praksis og for at få nye perspektiver på den hverdag og de opgaver, du skal være en del af som færdig socialrådgiver. Du kan høre om de store variationer af jobmuligheder uddannelsen som socialrådgiver baner vej for og blive klogere på dit fag - og måske møder du din kommende arbejdsplads. 

Casebørs

Står du overfor at skulle skrive dit bachelorprojekt eller innovationsprojekt på 5. semester, får du en unik mulighed for at skabe en konkret kontakt til og iværksætte et projektsamarbejde med en kommune el-ler en organisation, der kunne have et spændende område, de skal have undersøgt og udfoldet. Har du selv projektideer til kommende bachelorprojekter, vil der være en “casebørs”, hvor du kan pitche din ide med et opslag/plakat og invitere til yderligere dialog. Kommunerne bliver også opfordret til at hænge deres bud på tematikker til kommende projekter op. Måske finder I et match?

Vi ved aldrig, hvem vi får besøg af før lige inden dagene løber af staben, og det varierer fra gang til gang hvilke gæster fra praksis, der besøger os - og det er også forskelligt fra lokation til lokation. 

Der vil komme en invitation på jeres mail hver gang, vi afholder dagene.

Karrieredagene er for ALLE socialrådgiverstuderende, både jer der lige er startet på jeres uddannelse, og jer der er ved at være færdige. Alle spørgsmål er lige vigtige og vigtige og praksis er meget nysgerrige på jer og alle jeres inputs, spørgsmål og ideer.