Del

4. semester

Praktik

På 4. semester ligger uddannelsens praktik. Praktikperioden varer 20 uger og er ulønnet.

Praktikken får du mulighed for at arbejde med fagligt relevante problemstillinger i praksis og observere arbejdet, reflektere over arbejdsopgaverne og selvstændigt prøve kræfter med arbejdet som socialrådgiver. Praktikken foregår inden for stat, region, kommuner samt private aktører i Region Sjælland. Uddannelsen sørger for et stort udvalg af praktikpladser, som fordeles efter jeres ønsker. Man skal/må derfor ikke selv finde en praktikplads.

Det er også muligt at tage din praktik i udlandet.  Du kan læse mere om, hvis du klikker på ”Internationale muligheder” til venstre.

Praktikken vægter med 30 ECTS-point og afsluttes med en ekstern prøve, der bedømmes efter 7-trins skalaen.

Læs mere i praktikhåndbogen eller studieordningen til venstre på siden.