Del

SU

Når du læser på en professions- bacheloruddannelse, er du berettiget til at modtage statens uddannelsesstøtte (SU).

Du kan først søge SU til dit studie fra midt i august.

Du søger om SU elektronisk på SU-styrelsens hjemmeside via dit NEM-ID: www.su.dk 

SU-stipendier og SU-lån bliver forud udbetalt i månedlige rater den sidste bankdag i måneden. Ønsker du at få støtte fra studiets begyndelse, skal du søge på su.dk. SU-støtteåret følger kalenderåret. Størrelsen på henholdsvis stipendier og lån bliver fastsat for et år ad gangen. 

Det er muligt at få særlig støtte hvis du er forsørger, enlig forsørger eller har en funktionsnedsættelse. Du kan for eksempel få særlig støtte, hvis du er forælder, eller hvis du har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Se mere på su.dk