Del

Absalons Ambassadørkorps

Ambassadørkorpset består af glade og stolte studerende fra Absalons mange forskellige uddannelser og fra alle Absalons campusser. Ambassadørkorpset er Absalons ansigt udadtil.

Formålet med Ambassadørkorpset er at fortælle potentielle nye studerende om de forskellige uddannelsesmuligheder på Absalon og om livet som studerende – og derved være med til at kvalificere deres uddannelsesvalg.

På Professionshøjskolen Absalon er vi optaget af, at unge og voksne, der skal vælge uddannelse, har et godt kendskab til vores uddannelser. De skal træffe valget på baggrund af et godt og grundigt kendskab til, hvad den enkelte uddannelse kan tilbyde dem. De må gerne vælge Absalon fra, bare det sker på et oplyst grundlag, som vi siger. Vi er overbeviste om, at det gør en stor forskel i forhold til, om de studerende gennemfører en uddannelse.

Se aktuelle studenterambassadører på de enkelte uddannelser

Ambassadørkorpsets opgaver

Ambassadørkorpset repræsenterer alle uddannelserne på Absalon. Ambassadørerne har naturligvis et indgående kendskab til egen uddannelse – men de tilegner sig også viden om Absalons øvrige grunduddannelser. 

Overordnede budskaber

 • Absalon – Et fedt sted at være studerende
 • Mange spændende uddannelsesmuligheder
 • Hvad er en professionsbacheloruddannelse
 • Studieengagement – Afgørende for din uddannelse
 • Levende fortællinger om livet som studerende

Ambassadørkorpset deltager i:

Uddannelsesmesser
Ambassadørerne deltager på forskellige uddannelsesmesser fx KarriereTanken, SUK-festivalen og Campus+ Køge for at synliggøre Absalon. Ambassadørerne bemander Absalon-standen, holder oplæg og møder potentielle studerende; er opsøgende, lytter til dem og taler med dem omkring vores uddannelser og fortæller om deres erfaringer som studerende på Absalon.

Oplæg på ungdomsuddannelser og VUC
Ambassadørerne holder oplæg om Absalons uddannelser på ungdomsuddannelserne og VUC-uddannelser i Region Sjælland. Det kan også være oplæg og rundvisning for HF-klasser på campus. Her fortæller ambassadørerne om mulighederne på Absalon og om deres oplevelser med at være studerende. 

’Studerende for en dag’ og mailhenvendelser
Ambassadørerne tager imod ‘studerende for en dag’, hvor en potentiel studerende efter aftale følger ambassadøren en halv eller hel dag på egen uddannelse. Ambassadørerne besvarer også mails fra potentielle studerende, der har spørgsmål til netop deres uddannelse (alt andet end optagelsesspørgsmål).

Åbent Hus
Ambassadørerne deltager i Åbent Hus på Absalon. I forbindelse med Åbent Hus har ambassadørerne en særlig rolle. De står i en generel infostand og har desuden ansvaret for udlevering og indsamling af evalueringsskemaer. Det primære formål er dog, at ambassadørerne bliver klogere på et andet campus og andre uddannelser end deres egen.

Vil du være ambassadør?

Som studenterambassadør i Absalon vil du blive en del af et tværgående korps bestående af studerende fra andre uddannelser og andre campusser. Det vil styrke dit netværk og øge forståelsen for de øvrige uddannelser. En viden, du klart vil kunne bruge ude på arbejdsmarkedet. Når du har været aktiv som ambassadør i mindst ét år, så får du selvfølgelig et bevis, som du kan bruge i din videre jobsøgning.

Ambassadørkorpset samles 2-3 gange om året for at blive klogere, øve oplæg og lære hinanden bedre at kende. Vi bruger platformen Podio som vores fælles vidensportal og til vagtfordeling. Her kan vi også kommunikere med hinanden og dele viden.

Der er løbende brug for at ansætte nye ambassadører, så hvis du kan genkende dig selv i nedenstående profil, så hører vi gerne fra dig:

 • Du er stolt af at være studerende på Absalon

 • Du er passioneret omkring dit studie
 • Du brænder for at fortælle om din faglige begejstring
 • Du er imødekommende, smilende og tillidsvækkende
 • Du evner at komme igennem med dine budskaber
 • Du har mod på at holde oplæg (erfaring er ikke et must)
 • Du fortæller gerne om din egen vej gennem uddannelsesjunglen
 • Du har en nysgerrig tilgang til, hvordan uddannelse kan forme menneskers liv
 • Du har nemt ved at sætte dig ind i andres livsvilkår
 • Du er god til at lytte til og forstå andre mennesker
 • Du har en ægte interesse i at få kendskab til alle Absalons uddannelser
 • Du ser ambassadørrollen som værende vigtig

Kontakt Brobygningskonsulent Berit Rosenkilde (bero@pha.dk) for at få tilsendt et ansøgningsskema

Timer og løn

 • Som studenterambassadør er du timelønnet.
 • Du melder dig til de opgaver, som du har tid til. Dog forventer vi, at du løbende melder dig til at tage forskellige vagter, så dine kvalifikationer bliver holdt ved lige (minimum 3 vagter pr. semester). Mange af opgaverne vil være i dagtimerne, og du skal derfor være indstillet på at bruge nogle studiedage på at tage med ud.
 • Opgaveomfanget kan svinge mellem ca. 5-20 timer om måneden.
 • Evt. transportudgifter vil blive dækket, og du får løn for de timer, hvor du er på farten.
 • Som udgangspunkt vil vi gerne have, at du kan være studenterambassadør i minimum et studieår.
 • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område.
 • Du kommer til at benytte din studentermail i arbejdet, så unge kan kontakte dig, men naturligvis inden for nogle rimelige rammer – som aftales nærmere.

Vil du vide mere?

Hvis du tænker, at det kunne være fedt at være en del af Ambassadørkorpset eller har du spørgsmål til ambassadørrollen, så er du velkommen til at kontakte: