Del

Studiehåndbog

Her i Studiehåndbogen kan du finde praktisk information om alt fra barselsorlov til ungdomsboliger. Du kan også læse, hvilke tilbud der er, hvis du har brug for vejledning i forhold til fx trivsel eller studieteknik. 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ Ø Å

A

Adfærdsregler

Et godt studiemiljø er alfa og omega for din trivsel og læring her på Absalon. Det kræver, at vi sammen skaber en god kultur, hvor alle bidrager til et godt og trygt fællesskab.  

Absalon har en række værdier og retningslinjer for god adfærd, der skal understøtte det gode studiemiljø og sætte rammerne for den gode adfærd. De beskriver også de konsekvenser, det kan have, hvis retningslinjerne ikke bliver fulgt. Du kan læse retningslinjerne her. 

Adoptionsorlov

Hvis du vil søge adoptionsorlov, kan du læse mere i afsnittet ”Barsels- og adoptionsorlov” her i Studiehåndbogen.

Du kan finde en samlet oversigt over Absalons orlovsregler her

 

AI (Artificial Intelligence)

Du kan læse mere om Absalons retningslinjer vedrørende brug af ChatGPT og lignende tjenester her

B

Barsels- og adoptionsorlov

Som studerende har du mulighed for at holde barsels- eller adoptionsorlov.

Før du søger om orlov, er det en god ide, at du orienterer dig om regler og muligheder for støtte:

Planlægning af barsels- eller adoptionsorlov
Du bestemmer selv, hvornår din orlov skal begynde, og hvor længe den skal vare. Far eller medforælder kan dog først tage barselsorlov fra den dag, barnet er født. Du er altid velkommen til at kontakte studieadministrationen for at få vejledning, men vi anbefaler det især, hvis du planlægger at tage orlov midt i et modul, semester eller en praktik. Du kan se kontaktinformation til studieadministrationen her.  

På Studienet under ”Min uddannelse”, kan du se datoer for undervisning, praktik og prøveplaner, så du kender rammerne for planlægningen af din orlov.  

SU eller barselsdagpenge
Du har mulighed for at få ekstra SU-klip (fødselsklip/fødselsstøtte). Det kan du læse mere om her. Hvis du ikke ønsker at få SU under din orlov – fx fordi du får barselsdagpenge i stedet – skal du huske at fravælge dine almindelige SU-klip. 

Hvis du er i lønnet praktik og skal have barselsdagpenge herfra, skal du kontakte en SU-vejleder. Se kontaktinformation til SU-vejlederne her. 

Er du pædagogstuderende og i lønnet praktik, kan du læse en vejledning om dine muligheder på Studienet under Min uddannelse à Pædagog à Praktik à Praktikhåndbogen afsnit 4 c ”Barsel”. 

Sådan søger du om orlov
Du søger om barsels- eller adoptionsorlov ved at udfylde og sende denne blanket og vedhæfte en digital kopi af din vandrejournal, dit barns fødselsattest eller adoptionspapirer. Husk, at have dit Absalon-login klar, hvis du ikke allerede er logget på Absalons systemer.

Har du brug for vejledning til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen. Du kan se vores kontaktinformation her.

Absalons orlovsregler
Du kan finde en samlet oversigt over Absalons orlovsregler her..

Bevægelseshandicap

Hvis du har et bevægelseshandicap, er der en række støttemuligheder. Det kan fx være ergonomiske møbler, en it-startpakke eller praktisk hjælp. Støtten kaldes SPS (special pædagogisk støtte), og du kan læse mere om den her.  

Bibliotek

Du kan booke en bibliotekar til dig selv eller din studiegruppe, se mere her

Blanketter

Her i Studiehåndbogen kan du finde disse blanketter: 

Ansøgning om orlov, herunder barselsorlov
Du finder blanketten i afsnittene ”Barsels- og adoptionsorlov”, ”Værnepligt” og ”Pauseorlov”.  
 
Ansøgning om forlænget tid til prøve
Du finder blanketten i afsnittet ”Forlænget tid til prøver”.  
 
Ansøgning om overflytning til e-læring eller til et andet campus på Absalon
Du finder blanketten i afsnittet ”Overflytning til e-læring eller til et andet campus på Absalon”.

Dokumentation for sygdom
Du finder blanketten i afsnittet ”Sygdom over 14 dage”.

Udmeldelse
Du finder blanketten i afsnittet ”Udmeldelse”.

C

ChatGPT

Du kan læse mere om Absalons retningslinjer vedrørende brug af ChatGPT og lignende tjenester her

D

Dispensationsansøgning

Du har mulighed for at søge dispensation for en række forhold, fx reglen om, at du kun har 3 prøveforsøg eller ændring af studieretning eller valgfag. Du skal dog være opmærksom på, at en dispensation som regel kræver usædvanlige forhold. Du kan læse mere om, hvad usædvanlige forhold er her

Hvis du har brug for vejledning om dine muligheder for dispensation, er du velkommen til at kontakte studievejledningen eller studieadministrationen. 

Når du søger dispensationen, skal du skrive til studieadministrationen for din uddannelse. Du kan finde kontaktoplysninger til studieadministrationen her

Dokumentation for indskrivning

Hvis du skal bruge dokumentation for, at du er indskrevet på Absalon, skal du henvende dig til studieadministrationen. Du finder kontaktinformation her. Hvis du sender en mail til os, så husk at skrive fra din studiemail – på den måde kan vi sikre os, at vi udleverer information til den rette.    

Du kan også henvende dig i Frontdesk på dit campus. 

E

E-læring

Overvejer du at skifte til e-læring? Det har du mulighed for på flere af Absalons uddannelser. E-læring giver dig mere fleksibilitet i hverdagen, fordi du selv tilrettelægger hvor og hvornår, du studerer. Til gengæld kræver det, at du er god til at arbejde selvstændigt, har en høj selvdisciplin, gode it-færdigheder, og at du trives med at være på egen hånd en stor del af tiden.

Her i Studiehåndbogen kan du også få gode råd til livet som studerende på e-læring under afsnittet ”Studieteknik”. 

Hvis du vil skifte til e-læring, skal du udfylde og sende denne blanket. Husk at have dit Absalon-login klar, hvis du ikke allerede er logget på Absalons systemer.

Ensomhed

Føler du dig ensom? Eller har du en medstuderende, der er ensom? Så er det vigtigt at gøre noget ved det. I Studievejledningen har vi masser af råd og erfaring, som vi gerne vil dele med dig. Det kan du læse mere om her. Du er også velkommen til at booke en tid hos din studievejleder her.

Evaluering af undervisningen

I Absalon evaluerer vi og følger op på undervisningen systematisk. Vi anvender et kort spørgeskema og har yderligere kvalificerende dialog på alle holdene. Vi har udviklet en fælles metode, som alle undervisere skal følge. 

Ved afslutningen af hvert undervisningsforløb sender vi et spørgeskema til alle på holdet. På sidste undervisningsgang er der i skemaet sat 2 lektioner af til ”Opsamling og evaluering”. Her reflekterer I i dialog med jeres underviser over egen læring og hvad der kan forbedres i undervisningen. 

Læs mere her

F

Forlænget tid til prøve og andre særlige prøvevilkår

Du har mulighed for at søge om særlige prøvevilkår, fx forlænget tid, hvis du opfylder mindst en af disse betingelser:  

 • Du har fået bevilget SPS (specialpædagogisk støtte).
 • Du har en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (midlertidig eller permanent).
 • Du har et andet modersmål end dansk.

Vi vurderer hver ansøgning individuelt og lægger vægt på, at du ligestilles med de andre studerende til prøverne. Der kan derfor være forskel på de særlige vilkår fra prøve til prøve.

Du behøver kun at søge om særlige prøvevilkår én gang i løbet af din studietid. Herefter vil vi på Absalon være opmærksomme på, om du har brug for særlige prøvevilkår.

Husk at give os besked, hvis din funktionsnedsættelse ophører eller ændrer sig.

Vi har brug for denne dokumentation fra dig
Har du en funktionsnedsættelse, skal du indsende dokumentation for det. Det kan fx være en lægeerklæring eller din støttemeddelelse om SPS.

Hvis du har et andet modersmål end dansk, skal du dokumentere dit niveau i dansk.  

Vi gemmer dine oplysninger, så vi kan vurdere dine prøvevilkår i resten af dit uddannelsesforløb.

Forlænget tid til prøve
Søger du om forlænget tid, kan du som udgangspunkt få ekstra tid til 

 • forberedelsen til mundtlige prøver 
 • individuelle, skriftlige prøver, der varer under 48 timer.

Vi giver normalt ikke forlænget tid til gruppeprøver eller selve afviklingen af den mundtlige prøve.  

Sådan søger du
Du søger om særlige prøvevilkår, herunder forlænget tid, ved at udfylde og sende denne blanket. Husk dokumentation og at have dit Absalon-login klar, hvis du ikke allerede er logget på Absalons systemer. 

Vær opmærksom på, at du skal søge senest 14 dage før prøven afholdes. Hvis fristen overskrides, kan vi desværre ikke garantere, at vi kan nå at sagsbehandle din ansøgning, inden prøven afholdes.

Har du brug for vejledning til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen. Du kan se vores kontaktinformation her

G

Generativ kunstig intelligens

Du kan læse mere om Absalons retningslinjer vedrørende brug af ChatGPT og lignende tjenester her

H

Hvis du stopper i din praktik

Som studerende har du ret til at få tilbudt én praktikplads pr. praktikforløb. Hvis du stopper i din praktik, betyder det derfor, at du som udgangspunkt vil blive udskrevet af dit studie.    

Du har mulighed for at søge om dispensation til en ny praktikplads, hvis afbrydelsen skyldes usædvanlige forhold. Du søger om dispensation ved at skrive til uddannelsesjura@pha.dk.

Hvis din praktik stopper på grund af forhold, du ikke har indflydelse på (fx hvis din praktikplads lukker), bliver du naturligvis ikke udskrevet af studiet, men vil automatisk blive tilbudt en anden praktikplads.

I

itslearning

itslearning er Absalons digitale læringsplatform. I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du logger på itslearning med dit Absalon login på net.pha.dk 

Fra itslearning har direkte adgang til:

 • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
 • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.
 • Praktikportalen som du skal bruge i forbindelse med din praktik
 • Karakter hvor du kan se dine karakterer for afsluttede prøver

Du kan finde vejledninger til itslearning på siden IT og Support

J

Juridisk rådgivning

Som studerende på Absalon har du mulighed for at få gratis juridisk rådgivning hos en familieretsadvokat. Rådgivningen foregår pr. mail eller telefon. Se kontaktoplysninger her

K

Karakterer

Du kan typisk se din karakter for en prøve i WISEflow.

Hvis du vil have en samlet oversigt over dine karakterer, kan du printe en fra linket ”Karakter” i itslearnings topmenu (se billedet - kræver at du er logget ind i itslearning).

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage fra karakteren er afgivet, til den er registreret i vores it-system.

Klage over prøve

Hvis du vil klage over en prøve, skal du sende din klage til uddannelsesjura@pha.dk senest 14 dage efter, at du har fået bedømmelsen.

 

I din klage skal du oplyse

- dit navn og studienummer

- hvilken prøve, du klager over

- om det er dit 1, 2 eller 3. prøveforsøg

- hvilken bedømmelse (karakter) du fik til prøven

- din begrundelse for klagen. 

 

Du kan læse mere om prøvereglerne på Absalon her

Kollegier

Har du brug for et kollegieværelse eller en ungdomsbolig i en af vores uddannelsesbyer? Så kan du få et overblik over dine muligheder her

Kronisk syg

Konsekvenserne af en kronisk eller alvorlig sygdom kan betyde, at du har behov for støtte for at komme gennem din uddannelse. Alt efter, hvordan du er påvirket af din sygdom, har du forskellige muligheder for støtte. Støtten kaldes SPS (specialpædagogisk støtte), og du kan læse mere om den her.  

Har du brug for at melde dig syg, kan du læse mere om det i afsnittet ”Sygdom over 14 dag” her i Studiehåndbogen. 

Krænkende adfærd

Læs her, hvad du kan gøre, hvis du oplever krænkende adfærd, og hvem du kan kontakte, hvis du har behov hjælp og støtte. 

Kunstig intelligens

Du kan læse mere om Absalons retningslinjer vedrørende brug af ChatGPT og lignende tjenester her

M

Merit

Du kan søge om merit, hvis du kan dokumentere, at du har opnået kompetencer, der kan sidestilles med de kompetencer/læringsmål, der er for et bestemt fag, forløb eller modul. Du kan læse mere om merit under din uddannelse og fanen merit. 

MRSA testning ved praktik

Studerende skal testet for MRSA ved praktikophold i Region Sjælland hvis de:

 •  inden for 6 mdr. har haft praktikophold på udenlandsk hospital, plejebolig eller lignende institution uden for Norden.
 •  inden for 6 mdr. har arbejdet på en institution i Danmark og øvrige Norden, hvor der har været udbrud af MRSA på den pågældende afdeling.
 •  har arbejdet eller haft ophold under trange eller dårlige hygiejniske forhold som herberge for hjemløse, asylcentre og udenlandske børnehjem.
 • har været indlagt> 24 timer og/eller fået foretaget et invasivt indgreb på et hospital uden for Norden (uanset varighed, herunder ambulante indgreb)

Læs mere og se proceduren for MRSA testning her

O

Ordblind

Hvis du er ordblind, kan du overflytte din it-programpakke til Absalon, ligesom du har mulighed for at søge om SPS (special pædagogisk støtte). Du kan læse mere om SPS her.  

Du har også mulighed for at søge om særlige prøvevilkår, fx forlænget tid til prøve. Du finder ansøgningsblanketten i afsnittet "Forlænget tid til prøve og andre særlige prøvevilkår". Husk at du skal sende din ordblindetest med, hvis du søger. Du kan finde den på ordblindetest.dk.   

Du er velkommen til at følge med i VUC Roskildes tilbud til ordblinde på 

Orlov

Du kan holde orlov fra dit studie af forskellige grunde, og der er forskellige regler for orloven alt efter grunden til din orlov. 

Orlov på grund af barsel eller adoption
Du kan læse mere om reglerne for orloven og finde link til en ansøgningsblanket i afsnittet "Barsels- og adoptionsorlov" her i Studiehåndbogen. 

Orlov på grund af værnepligt
Du kan læse mere om reglerne og finde link til en ansøgningsblanket i afsnittet "Værnepligt" her i Studiehåndbogen. 

Orlov af andre årsager (pauseorlov)
Hvis du af andre grunde har brug for at holde orlov, kan du søge om at holde pauseorlov. Du kan læse mere om reglerne og finde link til en ansøgningsblanket i afsnittet "Pauseorlov" her i Studiehåndbogen. 

Syg mere end 14 dage
Hvis du bliver syg mere end 14 dage, skal du ikke søge om orlov. Du kan læse mere om, hvad du skal gøre i afsnittet "Sygdom over 14 dage" her i Studiehåndbogen. 

Oversigt over Absalons orlovsregler
Du kan finde en oversigt over Absalons orlovsregler her

Overflytning til anden professionshøjskole

Du kan søge om overflytning til en anden professionshøjskole, når du har bestået prøver, der svarer til det første studieår på den professionshøjskole, du gerne vil flytte til. Du kan søge om dispensation for denne regel, hvis der er usædvanlige forhold, der taler for en overflytning. Du kan læse mere om usædvanlige forhold her

Din ansøgning om dispensation skal sendes fra din studiemail til studieadministrationen på Absalon. Se kontaktinformation her.  

Du skal selv undersøge, om der er plads til dig på den professionshøjskole, du vil flytte til. Det er også her du skal søge om overflytning. Der kan være forskellige procedurer for overflytning på de forskellige professionshøjskoler, men du vil altid skulle sende dokumentation for dit studieforløb, typisk en opdateret studiejournal. Du får dokumentationen ved at skrive til studieadministrationen her på Absalon. Du kan se kontaktinformation her. Husk at skrive fra din studiemail – på den måde kan vi sikre os, at vi udleverer information til den rette.    

Overflytning til e-læring eller til et andet campus på Absalon

Ønsker du at læse på samme uddannelse, men som e-læring eller på et andet campus på Absalon? Så skal du søge om overflytning.

Du kan bede om overflytning, hvis 

 • du har bestået første modul eller første semester 
 • der er plads på det relevante modul/semester på det campus, som du ønsker at flytte til
 • der er mindst 2 uger til, at næste modul eller semester begynder på det campus, du vil flytte til. 

Du søger om overflytning ved at udfylde og sende denne blanket. Husk at have dit Absalon-login klar, hvis du ikke allerede er logget på Absalons systemer. 

Har du brug for vejledning til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen. Du kan se vores kontaktinformation her.

Praktik

Hvis du ansøger om overflytning op til starten af et praktikforløb, kan det af praktiske årsager være nødvendigt, at du tager praktikforløbet knyttet til dit nuværende campus. Det er fordi, det ikke altid er muligt at skaffe en praktikplads med kort varsel dér, hvor du gerne vil overflyttes til. Når praktikken er gennemført, kan du følge undervisningen på dit nye campus.

 

SU og ungdomskort
Du behøver ikke at søge om SU igen, fordi du flytter til et andet campus. Du skal dog huske at søge om et ungdomskort til dit nye campus. Kontakt SU-vejledningen 14 dage, før skal begynde det nye sted. 

Læs mere om ungdomskortet her

Vil du læse en anden uddannelse?

Hvis du vil læse en anden uddannelse på Absalon, skal du søge om optagelse på optagelse.dk

Overspringshandlinger

Har du tendens til overspringshandlinger, så har studievejledningen gode råd klar til dig. Dem kan du læse her. Du er også velkommen til at booke en tid hos din studievejleder her

P

Pauseorlov

Pauseorlov er al orlov, der ikke skyldes barsel, adoption, sygdom eller værnepligt.

Hvis du overvejer at tage pauseorlov, kan det være en god ide at vende dine tanker med din studievejleder, før du søger om orloven. Alt efter årsagen til dit ønske, kan der nemlig være andre mulige løsninger end orlov.

Hvornår og hvor lang tid kan du få pauseorlov?
Du kan først søge om pauseorlov, når du har bestået alle prøver på 1. år af din uddannelse.

Du kan maksimalt holde pauseorlov i 12 måneder, medmindre der står noget andet i din studieordning.

De 12 måneder kan fordeles på enten 1 eller 2 orlovsperioder, og du kan kun få orlov i hele moduler, semestre eller studieår.

Hvis orloven bevirker, at du overskrider fristen for at færdiggøre din uddannelse, kan du ikke få orlov.

Hvis der er usædvanlige forhold, kan du søge om dispensation for orlovsreglerne. Du kan læse mere om, hvad usædvanlige forhold er, her.  

Hvornår kan du søge pauseorlov?
Hvis du ønsker, at din orlov skal begynde den 1. september, skal du søge om orloven senest den 1. juni.

Hvis du ønsker, at din orlov skal begynde den 1. februar, skal du søge senest den 1. december.  

Du kan ikke få pauseorlov med tilbagevirkende kraft.

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med pauseorlov?
Hvis du søger pauseorlov, skal du være opmærksom på, at

 • du ikke kan få SU under orloven
 • du har det mellemste fribeløb. Se satserne her
 • du må ikke være indskrevet på en anden fuldtidsuddannelse under din orlov
 • din pauseorlov tæller med i den frist, du har til at færdiggøre din uddannelse
 • du bliver omfattet af den gældende studieordning, når du vender tilbage fra orloven
 • du senest 14 dage før din orlov slutter, skal give besked til studieadministrationen, om du vender tilbage til din uddannelse eller ej.

Husk, at du straks skal vende tilbage til din uddannelse, når orloven er slut.

Hvordan søger du pauseorlov?
Du søger om orlov ved at udfylde og sende denne blanket. Husk at have dit Absalon-login klar, hvis du ikke allerede er logget på Absalons systemer. 

Har du brug for vejledning til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen. Du kan se vores kontaktinformation her

Hvad gør du, hvis du vil afbryde din pauseorlov?
Du har mulighed for at afbryde din pauseorlov, når du har afholdt mindst 1 måned af orloven.

Det gør du ved at skrive til studieadministrationen senest 1 uge før, du ønsker at vende tilbage til din uddannelse igen. Du kan se vores kontaktinformation her

Absalons orlovsregler
Du kan finde en oversigt over Absalons orlovsregler her. 

 

 

Perfektionisme

Er du perfektionist, og vil du gerne læse mere om, hvordan du håndterer det? Så kan du læse studievejledningens råd her. Du er også velkommen til at booke en tid hos din studievejleder her

Praktik

Et praktikforløb indeholder mange elementer og adskiller sig fra uddannelse til uddannelse. Du kan læse mere om praktikken på netop din uddannelse på denne side. Vælg din uddannelse, og klik herefter på ”Praktik” eller ”Klinisk undervisning” i menuen til venstre. 

Hvis du oplever problemer i din praktik, er det vigtigt, at du taler med din praktikvejleder eller din praktikkoordinator. Du er også velkommen til at kontakte Absalons studievejledning. Det er vigtigt, at du ikke blot stopper i din praktik, da du kan risikere at blive udskrevet fra dit studie. Det kan du læse mere om i afsnittet ”Hvis du stopper i din praktik”.  

Prøver

Stort set alle skriftlige prøver på Absalon bliver afviklet digitalt i systemet Wiseflow. Du kan læse mere om systemet her. Hvis du har brug for forlænget tid til prøven eller andre særlige prøvevilkår, kan du søge om det. Du finder blanketten her i Studiehåndbogen i afsnittet ”Forlænget tid til prøver og andre særlige prøvevilkår”. 

Bliver du syg til en prøve, kan du læse, hvad du skal gøre her i Studiehåndbogen i afsnittet ”Syg ved prøve”. 

Hvis du lider af eksamensangst, er der hjælp at hente. Du er velkommen til at kontakte studievejledningen, som bl.a. tilbyder en workshop om at gå til eksamen. Se mere om studievejledningen og workshoppen her. 

Prøveregler

Absalon har et sæt prøveregler, der gælder for alle vores grunduddannelser. De danner regelgrundlaget for vores prøver sammen med bekendtgørelser, studieordninger, modul- eller fagbeskrivelser og de praktiske/administrative rammer, der er fastlagt for uddannelserne. 

Du kan finde prøvereglerne her. 

Psykiske funktionsnedsættelser

Psykiske funktionsnedsættelser dækker over for eksempel angst, depression, autisme, ADHD, OCD, skizofreni og bipolar lidelse. Hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse, kan du have brug for særlig støtte for at gennemføre din uddannelse. Støtten kaldes SPS (special pædagogisk støtte), og du kan læse mere om dine muligheder her

Psykologhjælp

Hvis du har behov for at tale med en psykolog, kan du som studerende på Absalon få gratis psykologhjælp hos Studenterrådgivningen. Du kan læse mere og finde kontaktinformation her. Du er også velkommen til at booke en tid hos din studievejleder her

R

Retningslinjer for god adfærd

Et godt studiemiljø er alfa og omega for din trivsel og læring her på Absalon. Det kræver, at vi sammen skaber en god kultur, hvor alle bidrager til et godt og trygt fællesskab.  

Absalon har en række værdier og retningslinjer for god adfærd, der skal understøtte det gode studiemiljø og sætte rammerne for den gode adfærd. De beskriver også de konsekvenser, det kan have, hvis retningslinjerne ikke bliver fulgt. Du kan læse retningslinjerne her. 

 

Røgfrit campus

Absalon er røgfri

Med røgfrie campusser ønsker Absalon at understøtte et miljø, hvor hverken studerende eller medarbejdere begynder at ryge, mens de er på Absalon.

Absalons campusser er røgfrie

Rygepolitikken gælder for alle, som opholder sig på Absalons matrikler, dvs. studerende, medarbejdere, kursister, besøgende og leverandører. Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vis hensyn

Absalon ønsker at være en hensynsfuld nabo. Vi beder derfor alle studerende, ansatte og gæster om at understøtte dette ønske og finde løsninger, der ikke er til gene for Absalons naboer. Vi opfordrer derfor til at undgå at rygning finder sted på arealer, der støder op til Absalons matrikler.

S

Seksuelle krænkelser

Læs her, hvad du kan gøre, hvis du oplever krænkende adfærd, og hvem du kan kontakte, hvis du har behov hjælp og støtte. 

Stress

Har du tegn på stress? Så er det vigtigt, at du gør noget ved det. Studievejledningen kan hjælpe dig og har mange gode råd, som du kan læse her. Du er også velkommen til at booke en tid hos din studievejleder her

Studievejledning

I Studievejledningen kender vi dit studie og muligheder for hjælp og støtte, så du kan komme godt igennem dit studie. Vi kender også til de udfordringer, som man kan opleve som studerende. Studievejledningen kan bl.a. vejlede om

 • studietrivsel
 • gode studievaner
 • vejledning ang. barsel, pauseorlov & sygdom
 • eksamensnervøsitet
 • specialpædagogisk støtte (SPS). 

Du er altid velkommen i Studievejledningen, hvis du har brug for råd eller vejledning. På vores side på Studienet kan du finde rigtig meget nyttig information og gode råd til, hvordan du får det bedst mulige studieliv. 

Du kan også skrive til os på studievejleder@pha.dk eller ringe til os på 7248 1010. Telefonen er åben

 • Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09:30-11:30 og 13:00-15:00

Har du brug for et personligt møde med os, kan du booke en tid her. Du kan også komme forbi åben studievejledning på dit campus. Du finder tiderne ved at klikke her og finde dit campus i højremenuen. 

Studievejlederen har tavshedspligt.

Studiegrupper

Støtte til studiegrupper
Indimellem vil der være studiegrupper, der har brug for hjælp til at løse vanskeligheder i gruppen. Vi ved, at der kan være kort vej fra uenighed og skænderier til et decideret problematisk samarbejde, eller frafald på uddannelsen. Alle studiegrupper, som har deltaget i undervisningen i studiegruppepraksis tilbydes støtte til at sikre professionel samarbejdspraksis i studiegruppen indenfor en på forhånd kendt og fastlagt ramme. Læs mere her

Studieteknik

God studieteknik kan både spare dig tid og øge dit læringsudbytte. Se Studievejledningens råd om studieteknik her

SU

Du kan finde information om SU og se, hvordan du kontakter vores SU-vejledere her. 

Sygdom

Hvis du er syg en i en kortere periode, skal du aftale med din underviser, hvordan du indhenter det forsømte pensum. På den måde sikrer du, at du stadig er studieaktiv på trods af dine sygedage. Er du syg på en dag, hvor I har aftalt gruppearbejde, skal du give besked til alle studiegruppens medlemmer så hurtigt som muligt. Giv gerne forslag til, hvordan og hvornår du vil kunne byde ind med det arbejde, der var aftalt.

Bliver du syg på en dag, hvor der er obligatoriske aktiviteter på studiet, kan du læse, hvad du skal gøre i afsnittet ”Syg ved obligatoriske aktiviteter”.  

Hvis du er syg til en prøve, kan du læse, hvad du skal gøre her i Studiehåndbogen i afsnittet ”Syg til prøve”. 

Er du syg i mere end 14 dage, kan du læse, hvad du skal være opmærksom på i afsnittet ”Sygdom over 14 dage” her i Studiehåndbogen. 

Sygdom over 14 dage

Hvis du er syg i mere end 14 dage, bør du kontakte studieadministrationen eller studievejledningen. De kan vejlede dig om, hvorvidt det er en god ide, at du dokumenterer din sygdom med en lægeerklæring.   

 Hvis du skal dokumentere din sygdom, skal du 

·        udfylde denne blanket

·        få dokumentation for sygdommen hos din læge.
Husk, at lægen skal skrive start- og slutdato for din sygdomsperiode, og at det er dig, der er syg.

 

Send blanketten og dokumentation til studieadministrationen via din studiemail, eller aflever den i Frontdesk på dit campus. Du finder kontaktinformation til studieadministrationen her.  

Hvis du er i praktik, anbefaler vi, at du kontakter din praktikkoordinator. Se kontaktinfo på Studienet under ”Min Uddannelse”.

Du skal selv betale udgiften til lægeerklæringen.

Syg til prøve

Hvis du bliver syg til en prøve, skal du straks give besked til studieadministrationen, så de kan informere din eksaminator om, at du ikke kommer til prøven.

Hvis du vil undgå at miste et prøveforsøg, skal du aflevere dokumentation for din sygdom til studieadministrationen senest 5 hverdage efter prøvedatoen. Dokumentation kan fx være en lægeerklæring. 

Send dokumentation til studieadministrationen via din studiemail, eller aflever den i Frontdesk på dit campus. Du finder kontaktinformation til studieadministrationen her.  

Du skal selv betale udgiften til en eventuel lægeerklæring.

Syg ved obligatoriske aktiviteter

Nogle studier har krav om, at du deltager i obligatoriske aktiviteter eller øvelser, for at du kan blive indstillet til prøve. Hvis du ikke kan deltage i en obligatorisk aktivitet på grund af sygdom, er det vigtigt, at du sender en lægeerklæring til studieadministrationen. Så får du en ny mulighed for at gennemføre aktiviteten og blive indstillet til prøven. 

Det er vigtigt, at der i lægeerklæringen står, 

 • at det er dig, der er syg
 • hvilken dato, du var syg
 • at sygdommen har forhindret dig i at deltage i den obligatoriske aktivitet.  

Send lægeerklæringen via din studiemail til studieadministrationen. Du finder mailadresserne her. Du kan også aflevere den i Frontdesk på dit campus.  

Du skal selv betale udgiften til lægeerklæringen.

Synshandicap

Du har mulighed for at modtage forskelige former for støtte, der kompenserer for dit synshandicap. Støtten kaldes SPS (specialpædagogisk støtte). Du kan læse mere om dine muligheder her

Særlige vilkår for prøver

Hvis du har brug for forlænget tid til prøven eller andre særlige prøvevilkår, kan du søge om det. Det kan du læse mere om her i Studiehåndbogen i afsnittet ”Forlænget tid til prøver og andre særlige prøvevilkår”. Det er også her, du finder ansøgningsblanketten.  

T

Trivsel

Vi lærer bedst, når vi trives. Studievejledningen har samlet en række gode råd til at øge trivslen på dit studie her. Du er også velkommen til at booke en tid hos din studievejleder her

U

UC-viden

Professionshøjskolen Absalons studerende registrerer deres bacelorprojekter i studenterportalen under portalen UC Viden.

Log på UC-viden her

Uddannelsesplaner

Uddannelsesplaner rummer de vigtigste informationer om dit undervisningsforløb. Her kan du blandt andet læse om indhold og omfang af undervisningen, fag- og prøvebeskrivelser og meget andet.

Du kan finde uddannelsesplanerne for din uddannelsen på Studienet i menuen ”Min uddannelse”.

Udmeldelse

Går du med tanker om at melde dig ud af din uddannelse? Så kan det være en rigtig god ide at kontakte studievejledningen. Vi har mange års erfaring med de overvejelser, du kan have som studerende, og derfor kan vi blandt andet vejlede dig om studietvivl og fortælle dig om de muligheder for støtte, der er i forbindelse med din uddannelse. Se, hvordan du kommer i kontakt med os her.  

Ved du med sikkerhed, at du vil udmelde dig, skal du udfylde og sende denne blanket. Husk at have dit Absalon-login klar, hvis du ikke allerede er logget på Absalons systemer. Hvis dit Absalon-login er blevet lukket, kan du ikke bruge den digitale blanket. Du skal i stedet kontakte studieadministrationen, som vil hjælpe dig med at blive meldt ud på anden vis. 

Har du brug for vejledning til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen. Du kan se vores kontaktinformation her.  

Har du brug for SU-vejledning forud for din udmeldelse, kan du kontakte Absalons SU-vejledere. Du finder deres kontaktinformation her.

Ungdomsbolig

Har du brug for et kollegieværelse eller en ungdomsbolig i en af vores uddannelsesbyer? Så kan du få et overblik over dine muligheder her

Ungdomskort

Som studerende har du mulighed for at få et ungdomskort, der giver dig rabat på offentlig transport mellem dig og din bopæl. Det kan du læse mere om her

V

Værnepligt

Du kan søge om orlov, hvis du skal opfylde din værnepligt. Det gør du ved at udfylde og sende denne blanket. Husk at have dit Absalon-login klar, hvis du ikke allerede er logget på Absalons systemer. 

Har du brug for vejledning til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen. Du kan se vores kontaktinformation her.

Du kan finde en samlet oversigt over Absalons orlovsregler her

W

Wiseflow

Wiseflow er en digital afleveringsplatform, der som udgangspunkt bruges til alle skriftlige prøver på Absalon. Du kan finde hjælp og vejledninger til systemet her

Ø

Økonomisk og social rådgivning

Frivilligcenter SR-Bistand tilbyder gratis, professionel og uafhængig rådgivning. De kan hjælpe med social-juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Se kontaktoplysninger her.