Del

ChatGPT og andre former for kunstig generativ intelligens

ChatGPT og andre former for generativ intelligens byder på mange nye muligheder. Men vær opmærksom på, at du ikke må bruge det i forbindelse med prøver, medmindre det er specifikt tilladt i studieordningen eller modulbeskrivelsen. 

Du har selv ansvaret for at undersøge, om det er tilladt at bruge generativ kunstig intelligens i forbindelse med dine prøver. Hvis du er i tvivl, kan du altid tjekke det i din studieordning eller modulbeskrivelse.

Hvis du bruger ChatGPT og lignende ved prøver, hvor det er tilladt

Hvis det er tilladt at bruge generativ kunstig intelligens til en prøve, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Husk at kildehenvise
Hvis du bruger information, der er fremkommet ved hjælp af ChatGPT eller lignende, skal du altid sørge for at kildehenvise. Hvis du ikke henviser til den tjeneste, du har benyttet, er der tale om plagiat, og Absalon vil derfor rejse en plagiat-sag imod dig.  

Brug din kritiske sans
De svar du får via generativ kunstig intelligens er ikke nødvendigvis altid sande eller fyldestgørende. Det er derfor vigtigt, at du ikke bruger svarene ukritisk, og at du bruger andre værktøjer til at tjekke svarenes gyldighed. Vær fx opmærksom på, at 

  • du ikke kender kilden til svaret
  • tjenesten kan "hallucinere"
  • tjenesten kan være underlagt etiske kodeks, der udelader eller undertrykker information. 

Du kender ikke kilderne til svaret
Når du får svar via ChatGPT eller lignende kender du ikke omfanget af det materiale, som tjenesten bruger som kilde. Ofte er svaret baseret på tekst fra nyhedsmedier, åben tilgængelig forskning, sociale medier, diskussionsfora m.v. 

Tjenesten kan "hallucinere"
Tjenester som ChatGPT kan hallucinere. Det vil sige, at de opdigter kilder eller fakta, der ikke er korrekte. Dette skyldes måden, disse modeller fungerer på, og lidt forsimplet forklaret vil algoritmen forsøge at gætte et svar, der lyder overbevisende - også selv om den ikke har materiale nok til reelt at kunne svare på korrekt spørgsmålet.  

Etiske kodeks
Mange tjenester, der benytter generativ kunstig intelligens er underlagt etiske kodeks, der til en vis grad former svarene. Derfor kan der være synspunkter i tjenestens kildemateriale, der bliver undertrykt eller udeladt i tjenestens svar. 

 

 

Hvis du bruger ChatGPT og lignende ved prøver, hvor det ikke er tilladt

Hvis du bruger ChatGPT eller anden form for generativ kunstig intelligens i forbindelse med prøver på Absalon, vil det blive betragtet som snyd. 

Hvis Absalon har mistanke om, at du har brugt ChatGPT eller lignende ved en prøve, hvor det ikke er tilladt, vil du blive indkaldt til en samtale med din uddannelsesleder og en underviser. Du er velkommen til at medbringe en bisidder til denne samtale. 

Under samtalen vil du blandt andet skulle redegøre for hvordan du har forberedt dig til prøven, hvordan du har arbejdet med opgavebesvarelsen og hvilke overvejelser, du har gjort dig i forbindelse med prøvebesvarelsen. Der vil også blive spurgt ind prøvens faglige indhold med det formål at afdække, om du reelt besidder viden og kompetencer, der matcher prøvebesvarelsen.

Samtalen har bl.a. til formål at synliggøre dit faglige niveau og din viden om det aktuelle prøveemne. Denne viden er et vigtigt element i vurderingen af, om du har snydt til prøven.

Hvis Absalon vurderer, at der er tale om snyd, har du brudt Absalons retningslinjer for god adfærd og kan derfor risikeret at

  • få en advarsel
  • blive bortvist i en periode
  • blive bortvist permanent.        

Hvad er generativ kunstig intelligens?

Generativ kunstig intelligens er en gren af kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at skabe nyt indhold baseret på eksisterende data. Ved hjælp af input fra et menneske eller et system, kan der dannes helt nyt indhold som fx tekster, billeder og tale. Den mest kendte tjeneste er ChatGPT.