Del

Velkommen til Professionshøjskolen Absalon!

På denne side kan du finde information om din studiestart på Absalon.

Bioanalytiker (Kalundborg)
Bioanalytiker (Kalundborg)
Diplomingeniør i bioteknologi
Diplomingeniør i bioteknologi
Diplomingeniør i maskinteknologi
Diplomingeniør i maskinteknologi
Ergoterapeut
Ergoterapeut
Ernæring og sundhed
Ernæring og sundhed
Fysioterapeut
Fysioterapeut
Leisure Management
Leisure Management
Lærer
Lærer
Pædagog
Pædagog
Socialrådgiver
Socialrådgiver
Sundhedsadministrativ koordinator
Sundhedsadministrativ koordinator
Sygeplejerske
Sygeplejerske

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts.

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts.

Blev du tilbudt optagelse den 28. juli 2022, har du allerede fået brev om merit.

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. februar

Er du tilbudt studieplads via standby, eller via vinteroptag efter 1. februar, vil studiestart være på følgende dage:


Fredag d. 10. februar eller fredag d. 17. februar. Du skal møde op ved frontdesk.

Du vil modtage information fra optagelse og tidspunkt og evt. modtage kontaktinfo til uddannelsen.

Særligt for e-læringshold
Skal du starte på et e-læringshold efter 1. februar, vil du blive kontaktet af en koordinator fra uddannelsen, som vil aftale studiestart med dig.

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform Itsleraning og du får tilknyttet en studiemail.


Hvis du blev optaget den 28. juli 2022

Hvis du blev optaget d. 28. juli, så modtog du dit IT-velkomstbrev i starten af august og kan benytte din studiemail. Du har modtaget brevet på nemstudie.

Hvis du er blevet optaget via en standby-plads
Hvis du er blevet optaget via en standby-plads, modtog du dit IT-velkomstbrev kort efter du bekræftede din studieplads.

Hvis du tilbydes optagelse via vinteroptaget
Du vil modtage dit IT velkomstbrev i starten af januar.

I IT-velkomstbrevet får du oplyst dit studienummer og får adgang til din studiemail og itslearning.

Itslearning er Absalons læringsplatform, hvor du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, at du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Har du brug for hjælp?

Du kan finde flere informationer og svar under Studiehjælp. Her kan du også finde information om hvem du kan kontakte med spørgsmål.

Find Studiehjælp her