Del

Velkommen til studiestart på radiografuddannelsen i Næstved

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Professionshøjskolen Absalon, Næstved afholder åbent hus torsdag d. 10. august 2023 kl. 16.30-18.00, hvor du som kommende radiografstuderende inviteres til en forsmag på studiet. Her kan du komme til at snakke med kommende 3. semestre radiografstuderende, se omgivelserne og radiografuddannelsens faciliteter samt se og snakke med nogle af uddannelsens undervisere. Vi opfordrer til at deltage, hvis du er usikker på, hvad du er gået ind til eller bare ikke kan vente med at vide mere om uddannelsen. 

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

 

Med venlig hilsen
Uddannelsesleder
Peter Thomas Holm Butty


Studiestart er fredag d. 1. september kl. 9.00

Adressen er: Campus Næstved: Parkvej 190, 4700 Næstved, 

Intro og program for den første uge

 

Fredag 1. september

Kl. 9.00-10.00: Alle nye studerende mødes på campus Næstved i kantinen til fælles introduktion
Kl. 10.00-11.00: Introduktion til uddannelsen og kend dit hold
Kl. 11.00-11.45: Frokost
Kl. 11.45-13.25: Introduktionen til uddannelsen fortsætter

Mandag 4. september

Kl. 8.30-9.15: Introduktion til uddannelsen
Kl. 9.15-10.00: Introduktion til studievejledningen og uddannelsesservice
Kl. 10.00-12.35: Introduktion til faget radiografi 
Kl. 12.35-13.35: Frokost
Kl. 13.35-15.05: Introduktion med tutorerne 

Tirsdag 5. september

Kl. 8.30-10.55: Introduktion til uddannelsen
Kl. 11.00-12.35: Introduktion til patientologi

Onsdag 6. september

Studiedag - du forbereder dig til undervisningen om torsdagen

Torsdag 7. september

Kl. 8.30-9.15: Introduktion til uddannelsen
Kl. 9.15-11.45: Introduktion til studiegrupper

Fredag 8. september

Kl. 12.00-16.00: Monofaglig RUSdag

Studiestartsprøve

Der afholdes studiestartsprøve på uddannelsen. Studiestartsprøven har til formål at klarlægge, om du reelt er påbegyndt uddannelsen.

Studiestartsprøven er en multiple-choice prøve, der bedømmes godkendt/ ikke godkendt. Prøven besvares på egen computer med varighed på ca. 1 time.
Du har to forsøg til at bestå studiestartsprøven. Prøven afholdes i løbet af 2. studieuge, og omprøven afholdes senest i midten af 3. studieuge.

Udover at tjekke om du er påbegyndt uddannelsen, benytter vi studiestartsprøven til at danne os et overordnet billede af vores nye studerende: Bopæl, alder, uddannelse, motivation, kendskab til professionen m.v. 

Introduktion til studiet

Den teoretiske undervisning veksler mellem fremmødedage (ca. 4 dage per uge), hvor du vil deltage i forskellige undervisningsaktiviteter, f.eks. underviseroplæg, klassedialog omkring studiespørgsmål, simulationsdage, gruppearbejde m.v., samt studiedage (ca. 1 dag per uge), hvor du forbereder dig hjemme eller sammen med din studiegruppe (pensumlæsning, opgaveløsning, forskellige former for e-baseret undervisning, gruppearbejde).

Studiedagene er IKKE fridage, så undgå studiearbejde i dagtimerne, - du skal desuden påregne at bruge mindst 41 timer i alt per uge, hvis du skal kunne følge med i undervisningen og bestå dine eksamener.

På en del af uddannelsen vil du blive mødt af studieaktivitetskrav, dvs. at aflevering af visse opgaver eller fremmøde til særlige undervisningsgange er en forudsætning for at blive vurderet studieaktiv.

På 1. semester får du en bred introduktion til radiografuddannelsen og radiografens professionspraksis. Du vil gennemgå 13 ugers teori og 7 ugers praktik. Holdet vil efter 5 uger blive delt op i 2 hold (101 & 102), hvoraf det ene hold vil gå i praktik, mens det andet hold vil have teoriundervisning på campus. Efter 7 uger bytter holdene rundt. 

I det teoretiske forløb på Campus bliver du bl.a. introduceret til sundheds- og naturvidenskabelig viden inden for den basale radiografi, heriblandt anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med røntgenudstyr i forhold til patient-, pårørende og personalesikkerhed.

I praktikperioden (Hold 101: uge 40-46 | Hold 102: uge 47-2) opholder du dig på en af Region Sjællands kliniske afdelinger. Her vil du modtage undervisning/vejledning af kliniske undervisere & uddannelsesansvarlige, og du vil følge med i afdelingens daglige rutiner. I denne periode vil der være et studieaktivitetskrav på 30 timers fremmøde om ugen. 

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone: Det er en fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed.

Litteratur ved studiestart

Du bedes i god tid anskaffe dig følgende lærebøger, som kan købes med studierabat over nettet (f.eks. www.academicbooks.dk, eller www.saxo.dk):

 • Aziz, A. (2. udgave,2019): Sygdomslære - Menneskekroppen, ISBN: 9788712056126 (opdateret 7/8-23  - erstatter "Viborg, Arne L. (3. udgave,2019): Sygdomslære, ISBN: 9788762818422")
 • Netter, Frank H. (7. udgave, 2018): Atlas of Human Anatomy: Latin Terminology: English and Latin Edition, ISBN: 0323596770.
 • Bojsen-Møller, Mette J. (2. udgave, 2019): Anatomi og fysiologi, ISBN: 9788762818439 
 • Mogensen, Marianne. (3. udgave,2021): Ergonomi – forflytnings- og arbejdsteknik, ISBN: 9788762819467
 • Andersen, Poul E. (1. udgave, 2017): Basal radiologi, ISBN: 9788777497322 
 • Maltesen, Ann H. (6. udgave, 2019): Førstehjælp, ISBN: 9788712045106 
 • Ericson, E. (2. udgave, 2010): Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi, sygehushygiejne, ISBN: 9788712045106 
 • Hjortsø, M. (5. udgave, 2017): Sygeplejebogen, bind 1: Profession og patient, ISBN: 9788712054023 
 • Johnsen, K & Møller L. (1. udgave, 2021): Humanisme i radiografi, ISBN: 9788799470631 (Kan købes for 200 kr., hvis man er radiografstuderende og er medlem af Radiograf Rådet https://www.radiograf.dk/bogbestilling )
 • Bushong, Steward C. (12. udgave, 2021): Radiologic Science for Technologists, ISBN: 9780323749558 

Praktik

Praktikperioden på 1. semester: (Hold 101: uge 40-46 | Hold 102: uge 47-2) Du opholder dig på en af Region Sjællands kliniske afdelinger. Her vil du modtage undervisning/vejledning af kliniske undervisere & uddannelsesansvarlige, og du vil følge med i afdelingens daglige rutiner.
I alle uddannelsens praktikperioder vil der være et studieaktivitetskrav på 30 timers fremmøde om ugen. 
Læs mere om praktikken her

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

 • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
 • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
 • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum 15 dage før din undervisning starter. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Årshjul 2023/24 (Ferie - Praktik - Eksamen)

1. semester (efterår 2023)

Praktik: Hold 101: Uge 40-46
             Hold 102: Uge 47-2

Juleferie: Uge 52

Eksamen: Uge 4

Reeksamen: Uge 5

2. semester (forår 2024)

Studiefri: Uge 5

Påskeferie: Uge 13

Eksamen: Uge 26

Reeksamen: August 2024

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, så kig på her på Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din uddannelsesleder eller studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Uddannelsesleder: Peter Butty (pebu@pha.dk)

Studentervejleder: Victoria Thamdrup, (10458679@edu.pha.dk)

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten. Derfor har vi sat tider af i august, hvor du kan møde op og få vejledning til at ansøge om SPS. Du kan se tiderne og læse mere om SPS her.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller via efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig