Del

Velkommen til studiestart på bioanalytikeruddannelsen i Næstved

 

Kære kommende studerende

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Vi glæder os til at møde dig!

Med venlig hilsen
Tine Muxoll Fatum
Uddannelsesleder 


Studiestart er mandag d. 2. september kl. 9.00

Adressen er: Campus Næstved: Parkvej 190, 4700 Næstved, 

Brush-up kursus i matematik og kemi i august (uge 34)

Kort før studiestart tilbyder bioanalytikeruddannelsen et gratis brush-up kursus i matematik og kemi, som repeterer nogle vigtige matematiske og kemiske værktøjer fra folkeskole-matematikken, kemi C og matematik B.

Vi vil STÆRKT anbefale alle, uanset uddannelse og alder, at deltage i kurset. Ikke blot er det en mulighed for at få genopfrisket viden, som det forventes, at du har 100% styr på, men du vil også kunne starte roligt op på at danne de vigtige sociale relationer til dine fremtidige studiekammerater.

Endeligt får du mulighed for at høre mere om uddannelsen fra studentervejlederne, som afholder kurset, og få gode råd om studieteknik Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Program for introdagene

Mandag 2. september

9.00-11.30: Velkomst til campus og til bioanalytikeruddannelsen i Næstved

11.30-12.40: Frokost

12.40-15.00: Lær dit hold at kende

Tirsdag 3. september

8.30-10.55: Introduktion til Absalons systemer I

10.55-11.50: Frokost

11.50-14.20: Introduktion til laboratoriearbejde og laboratoriesikkerhed (teori), samt besøg af  studievejleder

Onsdag 4. september: Studiedag hjemme

Torsdag 5. september

8.30-10.55

Hold 101 (A): Introduktion til laboratoriet  I (LAB, husk kittel)

Hold 102 (B): Introduktion til Absalons systemer II             

11.00-11.50: Frokost 

12.40-15.05

Hold 101 (A): Introduktion til Absalons systemer II

Hold 102 (B): Introduktion til laboratoriet I  (LAB, husk kittel)

Fredag 6. september 

8.30-10.55

Hold 101 (A): Introduktion til Absalons systemer III

Hold 102 (B): Introduktion til laboratoriet  II (LAB, husk kittel)         

11.00-11.50: Frokost 

12.40-15.05

Hold 101 (A): Introduktion til laboratoriet II (LAB, husk kittel)

Hold 102 (B): Introduktion til Absalons systemer III    

 

Mandag 9. september

8.30-11.00: Kemi

11.00-11.50: Frokost

11.50-14.15: Studiestartprøve (obligatorisk!)

Tirsdag 10. september

8.30-14.20: Hold 101 (A): Introduktion til laboratoriet IV

8.30-13.25:Hold 102 (B): Biokemi

Onsdag  11. September

8.30-13.25:Hold 101 (A): Biokemi

8.30-14.20: Hold 102 (B): Introduktion til laboratoriet IV

Torsdag 12.september 

8.30-11.45: Cellebiologi og kroppens opbygning

Fredag 13. september

8.30-16.00: Monofaglig RUS-dag
Mulighed for efterfølgende at hygge i Fre´Bar

 

 

Studiestartsprøve

Der afholdes studiestartsprøve på bioanalytikeruddannelsen. Studiestartsprøven har til formål at klarlægge, om du reelt er påbegyndt uddannelsen, så vi ved, om studiepladsen kan komme en anden til gavn. Det er derfor vigtigt, at du deltager!

Vi benytter lejligheden til at blive klogere på din baggrund, dine basale faglige færdigheder i matematik, kemi, biologi, din motivation, kendskab til og viden om uddannelsen, - men der er her ingen "forkerte" svar.

Rent praktisk afholdes studiestartsprøven som en intern skriftlig prøve, der bedømmes godkendt/ ikke godkendt.

Du har to forsøg til at gennemføre studiestartsprøven. Prøven afholdes den 9. september og (hvis du uheldigvis er syg d. 9. september) så afholdes omprøven 16. september.

Introduktion til studiet

Den teoretiske undervisning

Det meste af din undervisning er opdelt i forskellige forløb.

Den teoretiske undervisning veksler mellem fremmødedage (ca. 4 dage per uge), hvor du vil deltage i forskellige undervisningsaktiviteter, f.eks. underviseroplæg, klassedialog omkring studiespørgsmål, laboratorie-dage, gruppearbejde m.v., samt studiedage (ca. 1 dag per uge), hvor du forbereder dig hjemme eller sammen med din studiegruppe (pensumlæsning, opgaveløsning, forskellige former for e-baseret undervisning, gruppearbejde). 

Studiedagene er IKKE fridage, så undgå studiearbejde i dagtimerne, - du skal desuden påregne at bruge mindst 41 timer i alt per uge, hvis du skal kunne følge med i undervisningen og bestå dine eksamener. 

På den teoretiske del af uddannelsen vil du blive mødt af studieaktivitetskrav, dvs. at aflevering af visse opgaver eller fremmøde til særlige undervisnings-gange er en forudsætning for at blive vurderet studieaktiv. 

På 1. semester introduceres du til bioanalytikerens faglige univers:

Du undervises i en række grundfag, der danner basis for din forståelse af bioanalytiske analyser og undersøgelser: basale laboratoriefærdigheder, cellebiologi, anatomi/fysiologi, kemi/biokemi, statistik/kvalitetssikring, hæmatologi (læren om blodet), mikrobiologi, enzymologi og immunologi. 

Undervejs i semestret arbejder du med udvalgte undersøgelser og analyser, der kobler den teoretiske undervisning til analyser i klinikken, herunder til kvalitetssikringsbegreber og – procedurer.
Desuden skal du arbejde med at opøve gode studievaner  og samarbejdsevner.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Lærebøger: Se afsnittet nedenfor

Kittel: Du skal anskaffe dig en hvid knælang kittel med korte ærmer, som skal kunne vaskes ved 60 ᵒC. Den kan f.eks. købes her: www.stetoskop.dk . Du skal bruge den allerede den første uge. 

Sko. Du skal anskaffe dig et par behagelige lukkede sko, du kun bruger i lab (f.eks. træsko eller solide sneakers, hvor stoffet ikke er gennemtrængeligt for spildte væsker).

Smartphone: Det er fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god PC/Mac af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den mindst kunne køre Windows 10.  

Privat ulykkesforsikring, der dækker laboratorie-arbejde, idet der er en (heldigvis) lille risiko for personskade, når man håndterer ætsende/sundhedsskadelige kemikalier, mikrober, varmeplader m.m. 

Hepatitis B vaccine: Bioanalytikere har desuden en lille risiko for at blive smittet med hepatitis B. Du kan derfor vælge at påbegynde et hepatitis B vaccinations-program hos egen læge så snart som muligt, med fordel inden du påbegynder semestrets praktikophold (mod egenbetaling).

SPS-støtte: Har du tidligere modtaget SPS-støtte, så skal du søge igen, - hurtigst muligt. Se her

Se din litteraturliste for 1. semester

Lærebøger

Du bedes i god tid anskaffe dig nedenstående lærebøger, som kan købes med studierabat over nettet (f.eks. www.academicbooks.dk, eller www.saxo.dk).

Alle bøgerne bruges også på senere semestre, hvor bogudgiften derfor er væsentligt mindre. Køber du brugt, så vær opmærksom på, at tidligere udgaver har andet sideantal (og måske indhold) end der opgives i pensumlisten. 

 

Stilling, Hvilsom & Krabbe (2017) Molekylærbiologi og biokemi, 4. udgave, ISBN 9788750060031

Haug et al. (2019) Anatomi og fysiologi – Menneskekroppen, ISBN 9788712058328

Sindt & Jørgensen (2017) Statistiske metoder i biomedicin, ISBN 9788771887723  

Olsen (2016) Almen klinisk og praktisk mikrobiologi, ISBN 9788770710404 

Hansen & Østergaard (2019)  Hånden på hjertet – mikrobiologi, ISBN13 9788762818446

Bay, Glass & Krog (2017) Immunologi og transfusionsmedicin, ISBN13 9788762817616

Praktik

Praktik Uge 46-47

I denne periode er du i praktik på et af Region Sjællands hospitaler. Du har her mødepligt, 30 timer/uge  i gennemsnit. Du kommer rundt på udvalgte afdelinger, afhængigt af det pågældende praktiksted, hvor du ser eksempler på bioanalytikerens arbejdsopgaver. I praktikken undervises du desuden i udvalgte emner, f.eks. håndhygiejne, uniformsetikette, tavshedspligt samt blodprøvetagning. Læs mere om praktikken her 

Læs mere i uddannelsesplanen.

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

  • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
  • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
  • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum 15 dage før din undervisning starter. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Årshjul 2024/25 (Ferie - Praktik - Eksamen)

1. semester 2024

Praktik: Uge 46-47

Juleferie: 23/12-1/12, inkl.

Eksamen: Uge 4

2. semester 2024

Studiefri: Uge 5

Påskeferie: Uge 16

Eksamen: Uge 26

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Studieadministrationen kan kontaktes på mail: bioanalytiker@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart,  kan du kontakte vores studievejledning her.

Er du nysgerrig på at møde dine medstuderende inden studiestart, så meld dig ind i dit holds Facebook-gruppe.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til dine studentervejledere, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejledere:  

Amanda Damsboe Holgersen Jensen. Mail: 10457747@edu.pha.dk

Stine Wriedt. Mail: 10507393@edu.pha.dk

Melanie Sthur Brøchner-Nielsen. Mail: 10412812@edu.pha.dk

 

 

 

 

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende på Professionshøjskolen Absalon kan du få hjælp under din uddannelse i form af SPS. Det kan være en mulighed, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, som fx ordblindhed, angst, ADHD eller et syns- eller hørehandicap mm.

Kontakt studievejledningen på studievejleder@pha.dk hvor du kan høre mere og få hjælp til at søge. Det er vigtigt, at der søges om SPS så hurtigt som muligt, da der er sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig