Del

Studievejledning

Vejledning omkring dit studie

Hos studievejledningen kan du drøfte spørgsmål, tanker, muligheder og bekymringer i forbindelse med dit studie- uanset om, det handler om fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger. Du kan få vejledning til alt, der påvirker dig, dit studie og din læring gennem din studietid.

Vi tilbyder vejledningssamtaler på 30 min. Du kan booke samtalen i højre side, og samtalen kan foregå individuelt, telefonisk eller på zoom. Studievejlederne har tavshedspligt. 

Du kan også mulighed for at kontakte os på mail eller ringe til os. Læs mere om vores telefontider og mail i højre side. 

I rullemenuen nedenfor kan du finde informationer om specialpædagogisk støtte (SPS), studenterrådgivningens tilbud og andre vigtige informationer 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du lider af en dokumenteret funktionsnedsættelse som betyder, at du har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, har du mulighed for at søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Læs mere her

Det gode studieliv

Her kan du finde gode råd om:

  • Trivsel
  • Ensomhed
  • Stress
  • Perfektionisme
  • Overspringshandlinger

Se mere her

Studievaner og studieteknik

Her kan du læse mere om:

  • Studievaner og planlægning
  • Overspringshandlinger og skriveblokering
  • Læsning
  • Notatteknik

Se mere her

Rådgivning og vejledning udenfor Absalon

Her kan du se mere om de tilbud der er for Absalons studerende. Her er alt fra gratis psykolog- og advokathjælp, til organisationer hvor man kan henvende sig, hvis man føler sig ensom.

Se mere her

Studenterrådgivningen - SRG

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologfaglig hjælp til studerende på videregående uddannelser.

Studenterrådgivningen kan hjælpe dig, hvis du fx oplever eksamensangst eller andre former for angst, oplever mange bekymringer, koncentrationsbesvær, tristhed el. ensomhed, ligesom de kan hjælpe dig, hvis du har symptomer på stress eller lignende psykiske udfordringer. Til en individuel samtale med en rådgiver har du mulighed for at tale om dét, som udfordrer netop dit studieliv og din trivsel.

Deres tilbud er gratis og fortrolige. 

Læs mere her.

 

 

Karriere og videreuddannelse

Som uddannet professionsbachelor har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse, diplomuddannelse eller en masteruddannelse. 

Læs mere her

Studiehåndbog

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ Ø Å