Del

Velkommen til studiestart på Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi

Kære kommende studerende

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Vi glæder os til at møde dig!Med venlig hilsen
Jesper Stensbo Knudsen
Uddannelsesleder

Studiestart er mandag d. 2. september kl. 9.00

Adresse: Campus Kalundborg 4, 4400 Kalundborg
(Er du med tog, så stig af ved Kalundborg Øst)

Brush up kursus i matematik (A+B) i uge 34 (19/8 - 23/8)

Kurset er gratis og kræver ingen tilmelding, du dukker bare op.

Mødested:
Professionshøjskolen Absalon, Campus Kalundborg 4, 4400 Kalundborg. Lokale B0.06.
Kurset foregår dagligt i uge 34 fra kl. 12.00-14.30.

Brush up kurset i matematik fokuserer på bl.a. algebra, brøker, ligninger, funktioner, vektorer samt sandsynlighed og statistik.  

Du kan læse mere om kurset her

Introdag 2. september

1. september

Denne dag er der officiel studiestart på diplomingeniøruddannelserne. Det bliver en dag fyldt med nye indtryk, nye mennesker, nye kurser og masser af information; så kom frisk og veludhvilet :-)

Dine tutorer og alle andre på campus vil introducere dig til studiet og de forskellige aktiviteter på campus. 

Vi anbefaler, at du medbringer din computer på den første dag.  

Til det sociale event, som foregår udenfor, vil det være godt at medbringe praktiske sko og tøj. 

Mødested: Professionshøjskolen Absalon, Campus Kalundborg 4, 4400 Kalundborg

 

Program mandag den 2. september

Kl. 09:00-09:15  Officiel velkomst

Kl. 09:15-10:30   Introduktion til studiet og kend dit hold 

Kl. 10:30-12:00   Stjerneløb - find rundt på campus

Kl. 12.00-13:00   Frokost

Kl. 13:00-16:00   Social event

Kl. 16:00-?           Hygge på campus - Absalon giver pizza

Dit skema for den første uge

Mandag 4/9

Kl. 8.15-15.40:
Projekt 1

Tirsdag 5/9

Studiedag - forberedelse til undervisningen om onsdag

Onsdag 6/9

Kl. 8.15-11.35:
Materialelære

Torsdag 7/9

Kl. 12.20-15.40:
Matematik 1

Fredag 8/9

Kl. 8.15-11.35:
Mekanik

Kl. 12.20-15.40:
Matematik 1

Introaktiviteter til studiet vil løbende blive langt ind i den første uge. 

Studiestartsprøve

Som en del af introforløbet til uddannelsen skal du deltage i og gennemføre en studiestartsprøve. Prøven har til formål at sikre, at du er kommet godt i gang på studiet. Prøven er obligatorisk og hjælper os til at se, om du er studieaktiv. Ligesom den giver dig mulighed for at stifte bekendtskab med vores prøveregler og system, så du er fortrolig med dem, når det rigtig gælder.

Du skal ikke blive nervøs, hvis der er nogle formler eller lignende, du ikke kan huske - det skal der nok blive tid til at få samlet op på.

Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, der bedømmes bestået/ikke-bestået. Du har to forsøg til at bestå studiestartsprøven.

Prøven bliver afholdt i løbet af den første uge efter studiestart. Bestås studiestartsprøven ikke i 1. forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon afholde en omprøve snarest derefter. Har du ikke bestået studiestartsprøven efter to forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon bringe indskrivningen til ophør.

Tidspunkter og lokaler for studiestartsprøvens 1. og 2. prøveforsøg vil fremgå af skemaerne for de relevante hold.

Studiestartsprøven på diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknologi omhandler flg.:

 • Spørgsmål om dig og baggrunden for dit studievalg
 • Spørgsmål om grundlæggende matematik og fysik
 • Spørgsmål til brug af uddannelsens intranet, som du vil blive introduceret til i løbet af uddannelsens introprogram

Introduktion til studiet

Undervisningen gennem semestrene er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoriundervisning og projektarbejde.

Cirka halvdelen af tiden på hvert semester vil du arbejde med projektarbejde i studiegrupper om ingeniørrelevante cases og problemstillinger.
Du vil sammen med din gruppe skulle løse en virkelighedstro ingeniøropgave, der kan være tilrettelagt i samarbejde med en virksomhed.

Opgaven vil blive stillet af dine undervisere, og I skal så i gruppen, inden for den ramme der gælder for det enkelte semester, løse opgaven med opstilling af projektplan, budget, analyse af den ingeniørfaglige problematik, producere modeller for løsninger, udfærdige og fremstille løsninger, dokumentere jeres arbejde samt formulere projektrapport.

Den anden halvdel af undervisningen hver semester er tilrettelagt som holdbaseret teoriundervisning i ingeniørrelevante fag og kurser. De teoribaserede kurser hænger sammen med rammen for projektet på det pågældende semester.

På den måde er der tæt sammenhæng mellem teoriundervisningen og projektarbejdet på det enkelte semester.

Uddannelsen er ligeledes bygget op sådan at de læringsmål, du opnår på det enkelte semester, er afsæt for det, der skal arbejdes med på senere semestre.

På 2. semester skal du deltage i og gennemføre en værkstedspraktik. Kurset vil være tilrettelagt inden for den normale undervisningstid. Kurset kan være forlagt med undervisning andet sted end på campus. På kurset vil du blive introduceret til grundlæggende materialebearbejdning med brug af industrimaskiner.

På uddannelsens 5. eller 6. semester skal du i ingeniørpraktik i en virksomhed, hvor du hele semesteret skal arbejde som ingeniør.
På 7. semester skal du arbejde med dit afgangsprojekt.

Du skal regne med en arbejdsbelastning på ca. 41 timer pr. uge fordelt gennem det enkelte semester.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart?

 • En god bærbar computer med velfungerende internetforbindelse er nødvendig for at kunne studere hos os. Den skal være af nyere dato, så den kan køre Windows 10 og tegneprogrammer, f.eks. CAD, så et godt grafikkort er en nødvendighed. Mac, Chromebooks og tablets kan ikke anbefales. Vi har selvfølgelig trådløst Wi-Fi på hele campus.

  Du vil få adgang til relevante softwareprogrammer gennem studiet, herunder f.eks. Office 365.

 • Derudover vil det være relevant at medbringe blok/papir og noget til at skrive med i hånden. 

 • Uddannelsen er udarbejdet i en tæt dialog med erhvervslivet, hvilket betyder at den indeholder en del praksisnære laboratorieøvelser med alt fra materialetest-, og identifikationer, til forsøgsfremstilling af 3D printede, fræsede og laserskårede emner.
  En del af disse øvelser, der vil være obligatoriske i forbindelse med kurserne, danner samtidig grundlag for, at du senere kan arbejde på egen hånd i forbindelse med projektarbejde.

  I den forbindelse er det vigtigt, at du har tegnet en privat ulykkesforsikring, der også dækker ved arbejde i laboratorier.

Se din litteraturliste for 1. semester

Senest 14 dage før studiestart vil du kunne se en litteraturliste over, hvad du skal købe inden studiestart.

Praktik

Du skal i praktik på uddannelsens 5. eller 6. semester.

Læs mere om praktikken her  

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

 • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
 • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
 • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum 15 dage før din undervisning starter. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Årshjul 2023/24 (Ferie - Praktik - Eksamen)

For information omkring uddannelsens årshjul henviser vi til siden "årets gang" på studienet.
Læs mere her.

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, kan du kontakte Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til uddannelsesleder Jesper Stensbo Knudsen på jesk@pha.dk, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig