Del

Velkommen til studiestart på sundhedsadministrativ koordinator i Roskilde - hold krs23

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

 

Med venlig hilsen

Uddannelsesleder, Berit Hvalsøe.


Studiestart er fredag d. 1. september kl. 9.00

Adressen er: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Vi samles i fællesområdet indenfor hovedindgangen ved skiltet ’Sundhedsadministrativ koordinator’

Program for studiestart og den første uge

Campus Roskilde - Lokale B1.05

1.9 - Introdag

09.00 - 10.15 Velkomst og introduktion til uddannelsen v. undervisere og studentervejledere 

10.15 - 10.30 Pause

10.30 - 11.15 Kend dit hold

11.15 - 12.00 Frokostpause

12.00 - 13.00 Kend dit hold

13.00 - 14.00 Studiekort foto / Rundvisning på campus v. studentervejledere 

14.00 - 14.30 Afrunding og tak for idag

4.9 - Introdag

08.30 - 09.00 Intro til uddannelsen v. uddannelsesleder 

09.00 - 10.00 Introduktion til det at være studerende 

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 10.45 Introduktion til Itslearning

10.50 - 11.40 Generel campus intro (A0.63)

11.40 - 12.30 Frokostpause

12.30 - 14.00 Kend dit hold

14.00 - 14.30 Afrunding og tak for idag 

5.9 - Introdag

08.30 - 09.00 Intro til uddannelsen + intro til fag 

09.00 - 09.20 Overblik over informationskilder og kontaktmuligheder

09.20 - 09.45 Pause 

09.45 - 11.15 Kend dit hold

11.15 - 12.00 Frokostpause 

12.00 - 13.00 Intro til foreningsliv

13.00 - 13.15 Pause 

13.15 - 14.00 Evaluering af introdagene og besvarelse af spørgsmål

14.00 Tak for idag

6.9

08.30 - 14.20 Kommunikation

7.9 

Studiedag

8.9 

08.30 - 14.20 Sundhedsadministration og koordinering

Introduktion til studiet

Den teoretiske undervisning veksler mellem fremmødedage, hvor du vil deltage i forskellige undervisningsaktiviteter, f.eks. undervisning, gruppearbejde, fremlæggelser m.v. Der vil være studiedage hvor du forbereder dig hjemme eller sammen med din studiegruppe (pensumlæsning, opgaveløsning, gruppearbejde). Studiedagene er IKKE fridage - du skal påregne at bruge 41 timer i alt pr. uge på studiet.

På en del af uddannelsen vil du blive mødt af studieaktivitetskrav, dvs. at aflevering af visse opgaver eller fremmøde til særlige undervisningsgange er en forudsætning for at blive vurderet studieaktiv.

På 1. semester får du en bred introduktion til Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen. Du vil gennemgå 10 ugers teori og 10 ugers praktik. 

I det teoretiske forløb får du undervisning i 3 af uddannelsens i alt 5 kerneområder: Sundhedsadministration og koordinering, Sundhed og sygdom samt Kommunikation. Derudover skal du på kursus i Sundhedsplatformen, som led i at gøre dig klar til praktik. 

I praktikperioden opholder du dig på et af vores praktiksteder. I praktikken kommer du helt tæt på professionen og stifter bekendtskab med den virkelighed, hvor sundhedsadministrative koordinatorer arbejder. I denne periode vil der være mødepligt på 37 timer pr. uge. 

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone: Det er fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed.

Litteratur ved studiestart

Du skal anskaffe følgende bøger på 1. semester:

  • Sundhedsvæsenet på Tværs” (3. udg.), Falk, K. & Andersen, J. F. (red.) (2018). København,  Munksgaard. ISBN 9788762817241

  • Den gode patientsamtale”, Bente Bassett, Marianne Engelbrecht Lau, Jette Ammentorp og Juliane Dinesen, (2016). København: Munksgaard. ISBN 9788762816725

  • Sygdomslære for ikke-klinikere”, 2. udgave, (2019), Munksgaard,  ISBN 9788762818644

  • Studiegrupper – samarbejde og facilitering”, 2. udgave, (2021), Hans Reitzels Forlag, ISBN 9788702332810

Bøgerne udgør, sammen med øvrige dokumenter på platformen Itslearning, det materiale du skal læse på semestret.

Praktik

Du skal i praktik de sidste 10 uger af første semester. Professionshøjskolen Absalon er ansvarlig for at finde og fordele praktikpladser. Læs mere om praktikken her

Vi ved at du er studieaktiv ved at...

1. Fremmøderegistrere i undervisningen. 

2. Ved afholdelse af en studiestartsprøve. Studiestartsprøven ligger i uge 2 på 1. semester og består af en motivationssamtale med en underviser.

Studiegrupperne reflekterer i uge 1 over læringsstile og afleverer et mindre, skriftligt produkt, som danner udgangspunkt for motivationssamtalen, som er selve prøven.

Bestås prøven ikke første gang, har du mulighed for at deltage i én omprøve.

Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne vedr. klager over prøver jf. eksamensbekendtgørelsens §11.

 

Its-learning, studiemail og skema

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”Its-learning”, hvor du vil finde vil finde information om din undervisning, skema med mere. 

Nærmere intro til Its-learning sker i løbet af introdagene. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her

Mailkorrespondance

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra hotmail eller andre private mailadresser svarer vi ikke på.

Semesterforløbsoversigt

Se semesterforløbsoversigt her.

Lær dit hold at kende

Meld dig ind i vores Facebookgruppe, hvor du forud for studiestart kan møde studentervejledere og dine medstuderende. 

For kommende SAK studerende på Campus Roskilde hedder Facebookgruppen: SAK Campus Roskilde – krs23

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, så kig på her på Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejleder:

Sofie Bønlykke Joensen

Mail: 10400411@edu.pha.dk

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig