Del

Praktik

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen.

Radiografuddannelsen har klinikpladser i hele Region Sjælland.

Klinikpladserne bruges forskelligt gennem uddannelsens kliniske perioder, alt efter fokus i det enkelte semester og klinikstedets specialisering. Uddannelsen tilstræber at den enkelte studerende oplever flere forskellige sygehuse gennem studiet.

Radiografuddannelsen indeholder 90 kliniske ECTS - hvilket svarer til ca. 1½ år.

Klinikperioderne fordeler sig på følgende måde:

 • 1. semester (7 uger)
 • 3. semester (9 uger)
 • 4. semester (22 uger)
 • 6. semester (22 uger)

FAQ - i relation til praktik

Jeg trives ikke på mit praktiksted - hvad gør jeg?

A: Har det med studiemiljøet at gøre, så tag fat i din kliniske uddannelsesansvarlige (på afsnit), alternativt i afdelingsledelsen.

Hvis dette ikke hjælper må du tage fat i den tilknyttede underviser/kontaktperson fra Absalon under det pågældende praktikforløb. Du finder navnet i praktikportalen, under "Detaljer".

B: Har det med personlige udfordringer at gøre, kan du:

 • Tage fat i studievejledningen, find info og kontakt her
 • Alternativ finde råd og vejledning fra organisationer uden for Absalon her, hvor du finder links til forskellige gratis tilbud om vejledning, rådgivning og hjælp. Her kan du henvende dig, hvis du har problemer af økonomisk eller social karakter, herunder ensomhed (Ventilen), misbrug i familien (TUBA), angst og mobning (Headspace) eller andre psykiske problemer (Studenterrådgivningen).

Jeg er bekymret for om jeg når mine læringsmål - hvad gør jeg?

Gå altid "til kilden" altså der hvor udfordringen er! Er du bekymret for om du når dine læringsmål er det dit praktiksted du skal gå til. Her kan du, med baggrund i uddannelsesplanen for semestret samt din individuelle studieplan drøfte med din kliniske vejleder hvordan du kommer i mål.

Tag således fat i din kliniske vejleder og klinisk uddannelsesansvarlige (på afsnit). Hvis dette ikke hjælper må du tage fat i den tilknyttede underviser/kontaktperson fra Absalon under det pågældende praktikforløb. Du finder navnet i praktikportalen, under "Detaljer".

Jeg har ikke fået et velkomstbrev fra mit praktiksted - hvad gør jeg?

Aftalen er, at der skal ligge et velkomstbrev til dig på din studiemail, senest en uge inden praktikstart. Alternativt bliver informationen uploadet i Praktikportalen af praktikstedet.

Hvis du ikke har modtaget noget brev en uge før praktiksted, så ring til afdelingen. Telefonnummer skulle gerne fremgå i Praktikportalen, under "Detaljer".

Hvordan er det med studiedage, helligdage osv.?

Studiedage/klinikdage:

Hvorvidt du har en fast ugentlig studiedag er afhængig af hvordan den kliniske uddannelsesansvarlige og du har tilrettelagt dit skema. Rammen er, at du gennemsnitligt har 30 timers praktik om ugen, i de uger du er i praktik. Dine dage i praktikken skal gerne være tilrettelagt efter hvordan du får opfyldt dine læringsmål for det respektive semester.

Helligdage mm:

Du har automatisk fri på helligdage (fx i påskeferien) og på andre "fridage" såsom 1. januar og 1. maj. Dine frie dage afhænger af hvordan din kliniske vejleder og du har tilrettelagt dit skema. Helligedage indgår ikke i studieaktivitet og skal derfor ikke indhentes på andre tidspunkter.

Studiefri:

Som studerende har du studiefri i sommerferien samt i uge 52.

Jeg er syg - hvem skal jeg give besked til?

Bliver du syg mens du er i praktik skal du hurtigst muligt give besked til din kliniske vejleder/praktikstedet. Hvis muligt, skal du også fortælle hvornår du forventer at komme tilbage til praktikstedet. Telefonnummer finder du i velkomstbrevet fra praktikstedet eller i praktikportalen, under "Detaljer".

Ved fravær, herunder sygdom aftales med klinisk vejleder hvordan det forsømte kan indhentes. Udgangspunktet for en revideret studieplan er læringsudbyttet for praktikken.

Jeg har fået tildelt en praktikplads, men er nu blevet flyttet - hvorfor sker det?

Der bliver oprettet fordelingsnøgler hvert semester inden ønske-perioden. I enkelte tilfælde sker der ændringer på praktikstedet, så der ikke længere er tilstrækkeligt med vejlederressourcer. På praktikstederne vil de gerne sikre sig, at du som studerende får den bedste praktikperiode. Det kræver, at der på stedet er den ekspertise der skal til, for at kunne vejlede studerende ud fra læringsmålene på semestret. Hvis der på grund af sygdom, opsigelser eller organisationsændringer ikke er ressourcer til at have praktikstuderende, må der rokkeres om, til steder hvor der er tilstrækkelige ressourcer.

Din flytning sker således for at du kan få det bedste udbytte i forhold til dine læringsmål.

Mit praktiksted ligger langt fra min bopæl - hvordan er det med transportudgifter?

Du kan få ændret dit ungdomskort for at dække de zoner det kræver at komme hen til dit praktiksted (det kaldes også "forlagt undervisning"). Se mere på ungdomskort.dk

Om praktik og forlagt undervisning samt kilometerpenge:

http://www.ungdomskort.dk/om-ungdomskort/praktikforlagt-undervisning

Har du yderligere spørgsmål skal du henvende dit til studeservice på dit uddannelsessted. Eller kontakte SU-vejledingen på 72 48 10 50 (tirsdag og torsdag 8.30-10.30)

Du kan også ringe direkte til DSB, på telefonnummer 70 13 14 17.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Praktikken foregår på Region Sjællands sygehuse

Praktiksteder:

Holbæk Sygehus

Billeddiagnostisk afdeling Holbæk Sygehus består foruden Radiologisk afdeling på Holbæk Sygehus også af Kalundborg Sundheds- og akuthus samt Sundhedscenter Odsherred i Nykøbing Sjælland. Kliniktiden foregår primært i Holbæk med korte studiebesøg i Kalundborg.

Holbæk Sygehus er et akutsygehus, hvilket medfører, at vi på Akutafdelingen bemander en CT skanner til akutte patienter, herunder traumemodtagelse samt et konventionelt røntgenrum.

På Radiologisk afdeling har vi tre konventionelle røntgenrum, to CT-skannere, to MR-skannere og to ultralydsrum.

Af andre specialer ud over Akutafdeling rummer Holbæk Sygehus følgende afdelinger:

 • Ortopædkirurgi
 • Mave-tarm kirurgi
 • Hjertemedicinsk
 • Almen medicinsk
 • Intensiv
 • Diabetesafsnit
 • Gynækologisk
 • Geriatrisk
 • Fødsel/barsel/neonatal/børneafdeling

Dette betyder, at vi undersøger patienter i alle aldre og indenfor mange specialer.

Vi vægter trivsel højt, da vi mener det af afgørende betydning for læring. Vi prioriterer derfor, at alle, der er nye i afdelingen, bliver taget godt imod og inkluderet i fællesskabet. Der er plads til individet. Desuden prioriteres tid til ugentlige samtaler/refleksion samt tid med din kliniske vejleder højt.

Din mødetid er som udgangspunkt i dagtiden kl. 8.00-15.30, oftest med studiedag om fredagen.

Adresse:

Holbæk Sygehus, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Ved spørgsmål kontakt:

Klinisk vejledende radiograf Nina Engsbye Heigren

neg@regionsjaelland.dk 

Køge Sygehus

Billeddiagnostisk afdeling SUH Køge

Køge sygehus er Hovedsygehus i Region Sjælland og bliver centrum for al specialiseret behandling i regionen. Det vil, når sygehuset står færdigt i 2026, rumme stort set alle specialer.

Som studerende vil dele af dit klinikophold evt. foregå på Faxe sundhedscenter, hvor vi har to DR-rum. Røntgenafdelingen i Køge rummer både DR, CT, MR samt Ultralyd.

Køge er et af regionens i alt 4 akutsygehuse, som udover at have traume- og akutfunktion, bl.a. rummer følgende specialer:

 

 • Ortopædkirurgi
 • Mave- og tarmkirurgi
 • Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgi
 • fedmekirurgi
 • Medicinske sygdomme
 • Diabetesbehandling

På sigt vil andre specialer også flytte ind så:

 

 • Hjertesygdomme
 • Hjerne- og nervesygdomme
 • Blodsomme

Dit klinikforløb er som udgangspunkt planlagt med dagvagter hvor mødetiden vil være 7:45-15:15. Der kan senere i uddannelsesforløbet være planlagt enkelte vagter om aftenen. Der er ikke mulighed for, som studerende, at være i natte- eller weekendvagt.

 

Adresse:

SUH Køge

Billeddiagnostisk afdeling (Fløj C1)

Lykkebækvej 1

4600 Køge

 

Ved spørgsmål kontakt:

klinisk uddannelsesansvarlig radiograf Karina Ritto Mikkelsen

krmi@regionsjaelland.dk

Tlf. 2334 9156

Næstved Sygehus

Billeddiagnostisk afdeling SUH Næstved

Næstved Sygehus er et af Region Sjællands mest specialiserede sygehuse og tilbyder specialiseret behandling inden for en lang række sygdomme. Som studerende hos os vil du derfor spille en vigtig rolle i mødet med patienterne i deres forløb gennem den billediagnostiske afdeling, hvor vi rummer DR, CT, MR og ultralyd. Særligt for Billeddiagnostisk afdeling i Næstved er, at vi i CT udfører hjerteskanninger og lungebiopsier.

Sygehuset tilbyder behandlinger inden for:

·         Ortopædkirurgi

·         Medicinske sygdomme

·         Kræftsygdomme

·         Urinvejssygdomme

·         Fysio- og ergoterapi

 

Dit klinikforløb vil være planlagt med dagvagter, hvor mødetiden vil være 7.30-15.00. Det er ikke muligt at deltage i aftenvagter.

Adresse:

Næstved Sygehus

Billeddiagnostisk afdeling

Ringstedgade 61

4700 Næstved

 

Ved spørgsmål kontakt:

klinisk uddannelsesansvarlig radiograf Pernille Heise

pemi@regionsjaelland.dk

5651 5932

Nykøbing F. Sygehus

Billeddiagnostisk afdeling SUH Nykøbing F Sygehus og Nakskov Sundhedscenter

Nykøbing F. Sygehus er det sydligste akutsygehus i Region Sjælland, og vi er specialiseret i hurtig behandling af akut opståede sygdomme. Nykøbing F. Sygehus modtager både akutte og planlagte patienter fra Lolland, Falster, Møn og det sydlige Sjælland. Vi er behandlingssted for ca. 150.000 borgere, og vi har ca. 200 senge. Hvert år behandler vi godt 20.000 patienter i vores skadestue, foretager flere end 12.500 operationer. Som studerende hos os vil du derfor være en vigtig medspiller i mødet med patienterne i deres forløb gennem den billediagnostiske afdeling hvor vi rummer DR, CT, MR og ultralyd. Særligt for Billeddiagnostisk afdeling i Nykøbing F er at vi i CT udfører hjerte- og traumeskanninger. Som 1. semester studerende vil en del af dit klinikophold foregå på Nakskov Sundhedscenter hvor vi har to DR-rum.

Sygehuset tilbyder desuden behandlinger inden for:

·         Abdominal kirurgi

·         Ortopædkirurgi

·         Medicinske sygdomme

·         Kvindesygdomme, graviditet og fødsler

·         Børne- og ungesygdomme

·         Arbejds- og socialmedicinske sygdomme

·         Fysio- og ergoterapi

 

Som udgangspunkt vil dit klinikforløb være planlagt med dagvagter hvor mødetiden vil være 7.30-15.00, men senere i uddannelsen eller ved ønske derom kan der planlægges aftenvagter, hvor mødetiden vil være 15.00-22.00.

Adresse:

Nykøbing F Sygehus

Billeddiagnostisk afdeling

Fjordvej 15

4800 Nykøbing F

 

Ved spørgsmål kontakt:

klinisk uddannelsesansvarlig radiograf Pernille Heise

pemi@regionsjaelland.dk

5651 5932

Roskilde Sygehus

Billeddiagnostisk afdeling SUH Roskilde

Roskilde sygehus er Region Sjællands mest specialiserede sygehus. På Roskilde Sygehus er alle mammografiundersøgelser og mammakirurgien samlet. På røntgenafdelingen udfører vi bl.a. scanninger af hjertet og tager biopsier fra bryster og lunger.  Herudover har Roskilde sygehus trombolysefunktion for hele Region Sjælland. Det betyder at patienter fra hele regionen flyves med helikopter eller køres med ambulance til Roskilde sygehus, hvis man mistænker blodpropper i hjerne eller hjerte. Patienterne scannes på røntgenafdelingen. Vi huser også en skadestue med akutfunktion, som har åbent hele døgnet.

Som studerende vil dele af dit klinikophold evt. foregå på Faxe sundhedscenter, hvor vi har to DR-rum. Røntgenafdelingen i Roskilde rummer både DR, CT, MR samt Ultralyd.

Roskilde sygehus rummer bl.a. følgende specialer:

 • Mave- og tarmkirurgi
 • Lungesygdomme
 • Hjertesygdomme
 • Hjerne- og nervesygdomme
 • Medicinske sygdomme
 • Kræftsygdomme
 • Blodsygdomme
 • Øjensygdomme
 • Kvindesygdomme, graviditet og fødsler
 • Børne- og ungesygdomme

Dit klinikforløb er som udgangspunkt planlagt med dagvagter hvor mødetiden vil være 8:00-15:30. Der kan senere i uddannelsesforløbet være planlagt enkelte vagter om aftenen. Der er ikke mulighed for, som studerende, at være i natte- eller weekendvagt.

Adresse:

SUH Roskilde

Billeddiagnostisk afdeling

Sygehusvej 10

4000 Roskilde

 

Ved spørgsmål kontakt:

klinisk uddannelsesansvarlig radiograf Karina Ritto Mikkelsen

krmi@regionsjaelland.dk

Tlf. 2334 9156

Slagelse Sygehus

Slagelse Akutsygehus er et stort sygehus med akutfunktioner og mange specialer;

Anæstesi, parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, medicin, neurologi, geriatri, pædiatri, gynækologi, obstetrik, klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, intensivafdeling og kardiologisk afsnit. 

Alle disse specialer har Billeddiagnostisk Afdeling et tæt, bredt og godt samarbejde med. 

Billeddiagnostisk Afdeling i Slagelse udfører ca. 100.000 undersøgelser pr. år, fordelt på et bredt spektrum af undersøgelser, bl.a. MR, CT og ultralydsskanninger. Radiologisk afdeling har stor erfaring med elektronisk kommunikation, inklusive formidling af billeder, da afdelingen allerede i 1996 blev digitaliseret. Sammen med den lyse og venlige arkitektur, gør dette afdelingen til en smuk og spændende arbejdsplads.

Radiologisk afdeling har mange tværfaglige samarbejdspartnere i huset, heriblandt kan nævnes:

 

 • Skadestue/modtagelse
 • Anæstesiologisk afdeling
 • Ortopædkirurgisk afdeling
 • Operationsgangene
 • Intensiv afdeling
 • De medicinske afdelinger

Slagelse Sygehus er et af fire sygehuse i Region Sjælland, som har en Akutafdeling, der er specialiseret i hurtig behandling af akut opståede sygdomme.

På Slagelse sygehus har vi to værelser til rådighed, som de studerende frit kan låne mens de er i klinik hos os.

Mere kan ses på hjemmeside:

https://www.nsrsygehuse.dk/afdelinger/roentgen-og-skanning-billeddiagnostisk-afdeling