Del

Radiografuddannelsen

Velkommen til studienet for Radiografuddannelsen

Studienet for radiografuddannelsen indeholder generelle informationer om radiografstudiet herunder informationer om uddannelsens opbygning, studieaktiviteter, tilrettelæggelsen af praktikforløbene, prøver samt kontaktoplysninger til radiografuddannelsen og medarbejdere.

I uddannelsesplanerne kan du læse om de enkelte semestres studieaktiviteter. Mere detaljerede informationer om undervisningen i det semester, du er tilknyttet, vil fremgå af undervisningsplanen i dit semesterrum.

Nye informationer og eventuelle ændringer tilføjes løbende – så tjek jævnligt om der er nyt!

Hvem er vi?

Radiografuddannelsen varetages af en række engageret medarbejdere.

Herunder kan du se hvem der leder, guider og underviser dig igennem hele dit studie.