Del

Fremtid og karriere

Fremtid og karriere

På radiografuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon bliver du uddannet inden for én af disse tre studieretninger:

  • Radiologisk billeddiagnostik
  • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik
  • Stråleterapi

Valget af studieretning er som oftest med til at forme dit arbejdsliv.

Som radiograf arbejder du typisk på et hospital og har ansvar for at udføre mange forskellige slags undersøgelser og behandlinger – både almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger og mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Jobmuligheder uden for hospitaler er fx:

  • Ansat i et privat firma som produktspecialist eller sælger
  • Industriradiograf – fx opgaver med kvalitetssikring af industrielle materialer
  • Underviser på uddannelsesinstitutioner

Videreuddannelse

Med en afsluttet radiografuddannelse kan du kalde dig professionsbachelor i radiografi. Det giver dig flere muligheder for en master-, diplom- og kandidatuddannelser inden for fx sundhed, teknologi og ledelse. Nogle radiografer vælger at videreuddanne sig i udlandet – der er bl.a. gode og relevante masteruddannelser i Norge og England.

Diplomuddannelse

Efter 2 års erhvervserfaring kan man videreuddanne sig inden for en af de sundhedsfaglige diplomuddannelser og hermed kvalificere sig til arbejde som f.eks. ledende radiograf eller klinisk underviser.

Læs mere om uddannelserne på:

Masteruddannelse

De fleste universiteter optager professionsbachelorer til videreuddannelse på masterniveau. Masteruddannelserne er - ligesom diplomuddannelserne - praksisorienteret, og kan tages inden for et meget bredt felt. Med en masteruddannelse kvalificeres man til at undervise på radiografuddannelsen. I lighed med diplomuddannelserne er masteruddannelserne modulopdelte og har et omfang på 60 ECTS-point, svarende til 1 års fuldtidsstudie. Ofte er masteruddannelsen tilrettelagt således at den gennemføres i løbet af ca. 2 år.

Kandidatuddannelse

Endelig er der mulighed for, at man som professionsbachelor tager en kandidatgrad ved et universitet. Til nogle studier kan man blive optaget direkte, medens der til optag på andre kræves en bestået suppleringsuddannelse eller lignende.

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Læs mere om uddannelsernes opbygning, jobprofil og adgangskrav på universiteternes hjemmesider for Sundhedsfaglig Kandidat.

Teknoantropologi

En kandidat i teknoantropologi kan foretage antropologiske undersøgelser af problemstillinger omkring udvikling og brug af ny teknologi fx til brug for forskningsbaseret politisk rådgivning, teknologisk innovation, entreprenørskab og organisationsudvikling. Læs mere om uddannelsen her.

Data science

Er du fascineret af de mange nye muligheder, som analyse og viden om data kan åbne for i bl.a. sundhedsvæsenet, så kan kandidatuddannelsen i Data Science måske være en mulighed. Uddannelsen har 5 fagretninger f.eks. Health Data og Human Informatics. Læs mere på uddannelsens hjemmeside.

Medicinsk billedteknologi

En deltidskandidatuddannelse over fire år, som giver dig mulighed for at arbejde med fagudvikling og forskning inden for magnetisk resonans (MR) eller ultralyd. Studiet i medicinsk billedteknologi har fokus på fysikken bag fremstillingen af medicinske billeder. Dette giver dig en grundig teoretisk skolegang, både i fag og metode. Læs mere på uddannelsens hjemmeside.